fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Coronavirus-COVID-19-1

Retningslinjer gældende FRA 12. april 2021

COVID-19 Spørgsmål og svar

Benyt genvejene herunder for hhv. grundskole, dagtilbud og uddannelser til unge

Særlige opmærksomhedspunkter på grundskoleområdet

 • 50% fremmøde for afgangsklasser

  Gældende for hele landet undtaget Hovedstadsområdet, Nord og Østsjælland.

  Hvad betyder 50 % fremmøde for afgangsklasser?
  Reglen om 50% fremmøde betyder, at hvis skolen er ensporet til og med 9. klasse, så må hele klassen komme i skole den ene uge, men skal være hjemme den følgende uge.
  Er skolen énsporet skole til og med 10. klasse, så må 9. klasse møde fysisk op den ene uge, mens 10. klasse er hjemme, og omvendt den følgende uge.
  Er skolen to-sporet må 9.A møde den ene uge mens 9.B er hjemme, og omvendt ugen efter.

  En uge består af fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der bortses fra weekender og helligdage.

  Det vil sige, at en fremmøde-uge ikke behøver være en kalenderuge, men kan være feks. fremmøde onsdag, torsdag, fredag i en uge, og mandag, tirsdag i ugen efter.
  Hvorefter klassen er omfattet af lukning i de efterfølgende fem sammenhængende undervisningsdage: onsdag, torsdag, fredag samt mandag og tirsdag ugen efter.

  Afgangsklasserne i Hovedstadsområdet, Nord og Østsjælland må møde frem højest én gang om ugen til udendørs undervisning.

 • Generalforsamling og øvrig mødeaktivitet

  Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål, som fx afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde, udskydes til efter 20. april 2021. 

  De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at bestyrelsen kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

  Den nuværende bestyrelse er fungerende, frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

  Det gælder dog fortsat, at det er muligt at afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger med fysisk fremmøde under hensyntagen til de sundhedsmæssige anbefalinger. Der kan eksempelvis være vægtige årsager til at bestyrelsen bør samles fysisk eller at generalforsamlingen skal godkende ansættelse/afskedigelse af skoleleder, godkende optagelse af nye lån eller ved en ikke fuldtallig bestyrelse, der har brug for at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer.

 • Test af personale

  Kan skolen stille krav om testning af corona-virus?

  Det korte svar er 'ja'. Folketinget vedtog i slutningen af 2020 en lov, der giver arbejdsgiver ret til at kræve, at en medarbejder bliver testet og oplyser arbejdspladsen om resultatet.
  Arbejdsgiver skal dog være opmærksom på en række betingelser angivet i loven. Læs mere her.

 • Arbejdstid i nedlukningsperiode

  De ansattes arbejdstidsregler og overenskomster gælder – også i denne Corona tid.

  Men det sker, at de arbejdsopgaver den ansatte var planlagt til at udføre, ændrer sig.
  Ændringerne kan være aflyste arrangementer, og dermed arbejde/opgaver der ikke skal løses, hvilket kan medføre at den ansatte er i undertid. Eller det kan være det omvendte, hvor den ansatte pga. Corona-restriktioner skal have tilført ekstra tid for at løse de planlagte opgaver.

  Det er vigtigt (og særligt vigtigt i denne tid), at skolens ledelse jævnligt er i dialog med de ansatte omkring deres arbejdstid og opgaver. Det er vigtigt, at de ansatte er bekendte med hvad en evt. ændring af arbejdstiden betyder – både her og nu og hvilke forventninger der er til den resterende del af skoleåret - under de forudsætninger hvor det nu er muligt.

  Hvis fx et arrangement/lejrskole aflyses skal ledelsen i god tid gå i dialog med den ansatte om, hvilke andre opgaver der i stedet skal løses eller kan komme på tale. Dette kan være, at der undervises efter normalt skema + tildeles andre opgaver, evt. planer/forhåbning om en minilejr/overnatning inden skoleåret er slut.

  Opgaver/timer der aflyses og ikke erstattes med andre opgaver, kan IKKE overføres som undertid til skoleåret 2021-2022.

 • Introduktion til og besøg af nye elever

  Der kan, under gældende retningslinier, ikke afvikles rundvisning, orienteringsmøder, mini-åbent hus eller lignende for ansøgere eller kommende elever/forældre med fysisk fremmøde på skolen.
  Dette gælder uanset hvor få personer, der samles. Sådanne aktiviteter kan kun afvikles virtuelt.

 • Samtykke til test af elever over 12 år

  Samtykkeerklæring ved COVID-19 test - 12-14 årige

  Jævnfør retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet skal der indhentes samtykke ved test af 12 - 14 årige i skoletiden, mens 15 årige selv kan give samtykke.

  Det er kommunen, der har ansvaret for, at der ikke testes børn, uden at der foreligger samtykke. Friskoler og privatskoler bistår med at løse opgaven med at teste elever ved at indhente samtykke.
  Hvis der ikke foreligger samtykke fra forældrene, kan eleven ikke blive testet.

  Skabelon til indhentning af samtykke (KL) pil

Udvalgte links til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside


Genveje til Børne- og Undervisningsministeriets 'Spørgsmål og svar'

FAQ for grundskoler
FAQ for Ungdomsuddannelser
Inspiration: »Undgå smitte på skolen«
FAQ for dagtilbud
Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19
Kontakt til Corona-hotline

Orienteringsskrivelser fra Børne- og Undervisningsministeriet samt øvrige myndigheder
Orienteringsskrivelser fra Dansk Friskoleforening

Nyttige links:

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12