fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Coronavirus-COVID-19-1

Opfordring til screeningtest ophører den 21. februar

Fra og med mandag den 21. februar 2022 vil der ikke længere være en opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. Det vil dog fortsat være muligt at få udleveret selvtest til brug for test som øvrig kontakt.

Se mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


Generelle retningslinjer for UVM’s område pr. 1. februar 2022

Ophør af og ændringer i gældende retningslinier på grundskole- og dagtilbudsområdet pr. tirsdag den 1. februar 2022:

Opfordringen til undervisning i stamklasser bortfalder og de centrale anbefalinger er:

 • afstand mellem medarbejdere 
 • fastholdelse af rengøringsniveau, udluftning, og hygiejnerutiner
 • undgå sammenstimling indendørs
 • fortsat screeningstest af personale 2 gange ugentlig
 • der vil stadig være mulighed for at få udleveret selvtestkits fra kommunen.

Hent 'Retningslinjer for Grundskoler og for Dagtilbud' som pdf.


Vejledning om muligheder for at håndtere højt fravær blandt ansatte i grundskolen

24. januar 2022

Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om håndtering af fravær blandt ansatte i grundskolen
Hent vejledningen her.

For yderligere information om personalefravær, se ministeriets FAQ på hjemmesiden under kategorien ’Håndtering af personalefravær’

Håndtering af højt personalefravær samt brug af mundbind og visir

17. januar 2022

Opdatering af Børne- og Undervisningsministeriets FAQ:


Mundbind og visir fra den 19. december 2021 i dagtilbud og grundskoler

19. december 2021
Gældende fra 19. december 2021 indføres en række yderligere tiltag på Børne- og Undervisningsministeriets område:

 • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud og grundskoler 
 • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud og på grundskoler

Læs mere på www.uvm.dk


Genåbning af skoler fra 5. januar 2022

Torsdag den 16. december 2021

Retningslinjer gældende for grundskoler fra 5. januar 2022
Børne- og Undervisningsministeriet har fremlagt en plan for, hvordan skolerne skal åbne igen fra 5. januar 2022. Den indeholder en række kendte anbefalinger og opfordringer om fx undervisning, opdeling i frikvarterer, sociale arrangementer, afstandsanbefalinger, værnemidler og testfrekvens.
 
Kommunernes Landsforening (KL) arbejder på at få selvtest ud til kommunerne og skolerne.

De nye retningslinjer, der vil være gældende fra den 05.01.2022 kan findes her.  

Hent retningslinjer som pdf (version 3.1.2022)

 

På dagtilbudsområdet er de væsentligste pointer: (gældende fra 15. december 2021)

 • Daginstitution bør ikke modtage børn med sygdomssymptomer, uanset alder.
 • Der gælder en meget kraftig opfordring til familier, som ikke er vaccinerede, at man bliver hjemme ved husstandssmitte.
 • For børn i alderen 0-3 år er der ikke særlige anbefalinger om test ved nærkontakt, og børn bør alene forblive hjemme ved symptomer.
 • For børn i alderen 3 år og op, i nær kontakt, anbefales hurtigst mulig test, og følende på 4. og 6. dagen.
 • Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. – herunder også vaccinerede og tidligere smittede – omfattes fra den 5. januar 2022 også af opfordringen til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt.

Hent retningslinjer for dagtilbudsområdet som pdf


'Spørgsmål/Svar' ang. midlertidig hjemsendelse over julen 2021

11. december 2021
Undervisningsministeriets opdaterede 'Spørgsmål/svar' ang. midlertidig hjemsendelse over julen 2021

Elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem og skal fjernundervises fra og med den 15. december 

9. december
Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet, at elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning. SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.

Børn (både vaccinerede og ikke-vaccinerede) i grundskolen hjemsendes fra og med onsdag den 15. december 2021 og frem til og med den tirsdag den 4. januar 2022.

SFO’er og klubber er ligeledes lukkede i samme periode. Det betyder at sidste dag på skolen for eleverne er tirsdag d. 14. december.
Kilde: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211208-elever-i-grundskolen-skal-fra-den-15--december-undervises-hjemmefra

Læs mere

 


Ændring i gældende retningslinjer for grundskoler

3. december 2021
Der er offentliggjort en ny version af retningslinjerne for grundskoler.

Ændringen består i en tilføjelse af et kort afsnit om muligheden for selvtest under afsnittet ’Test af elever og personale’.
Den nye version af retningslinjerne kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Derudover er der blevet lagt en række nye FAQ på grundskoleområdet på hjemmesiden om bl.a.:

 • Folkeskolens prøver – vintertermin 2021/22
 • Coronapas
 • Test og vaccination 
 • Mundbind/visir

Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde

26. november 2021

Fredag den 26. november vedtog Folketinget ”Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv.”
Dermed er reglerne om fremvisning af coronapas på de statslige arbejdspladser trådt i kraft. 

Alle friskoler ses i denne sammenhæng som statslige arbejdspladser.

Krav om forevisning af gyldigt coronapas
Der er indført krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på blandt andet Børne- og Undervisningsministeriets område, der er omfattet af statslig overenskomst. 

Cirkulæret, der er udstedt af Medarbejder og kompetence styrelsen kan læses her: https://cirkulaere.medst.dk/cirkulaerer/046-21-cirkulaere-om-forevisning-af-coronapas-test-for-covid-19-mv-paa-det-statslige-overenskomst-og-aftaleomraade/

Det er arbejdsgiverens opgave at informere medarbejderne om det nye krav om forevisning af coronapas, ligeledes skal ledelsen informere eventuel tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalg mv.

Reglerne trådte i kraft fredag den 26.11.2021 og vil gælde indtil corona ophører med at have betegnelsen samfundskritisk sygdom.

Reglerne er indskrevet i de nye retningslinjer for grundskoler, som du kan finde her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

 


Overblik over retningslinjer og anbefalinger ifm Covid-19

16. november 2021 

Overblik over retningslinjer og anbefalinger 
I takt med at smitten tager til rundt i landet, bliver retningslinjer, vejledninger og anbefalinger, til hvorledes man skal agere som skole, også revideret og skærpet. 

Her er et overblik over de steder, hvor I som skole og dagtilbud finder opdateret og relevant viden om, hvordan I skal forholde jer ift. COVID-19 i den kommende tid.

De nyeste retningslinjer for både dagtilbud og grundskoler findes her
De indeholder et overblik over de elementer, man skal forholde sig til og tænke ind ift. skoledrift ifm. COVID-19. 

Derudover opdaterer ministeriet løbende deres  ’Spørgsmål og svar’ for: 

Disse opdateres løbende i takt med ændringer i retningslinjer, vejledninger og lovgivning. 

Tjek, at I som skole overholder retningslinjerne
Særlig opmærksomhed skal henledes på, at man som skole ikke må foretage mere indgribende foranstaltninger end beskrevet i retningslinjerne. 

Vær derfor opmærksom på, om det er muligt at foretage de handlinger, som man som skole eventuelt påtænker. 
Eksempelvis har Friskolernes Hus fra flere steder hørt, at man på skoler påtænker at hjemsende nære kontakter ved smittetilfælde for at forebygge spredning af smitten. 

Til det kan svaret findes i ministeriets ’Spørgsmål og svar’
Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende børn/unge/voksne, som er nære kontakter? 
Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33. Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.” 

Vi anbefaler, at man er i tæt kontakt med de lokale sundhedsmyndigheder, og at man løbende holder sig opdateret på ministeriets hjemmeside. 

  

Ved spørgsmål - kontakt Friskolernes Hus på 62613013

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12