fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Coronavirus-COVID-19-1

Retningslinjer gældende FRA 14. juni 2021
UVMs overblik over genåbning gældende fra hhv. 30. april og 6. maj 2021

COVID-19 Spørgsmål og svar

Benyt genvejene herunder for hhv. grundskole, dagtilbud og uddannelser til unge

Særlige opmærksomhedspunkter på grundskoleområdet

 • Generalforsamling, sociale arrangementer og øvrig mødeaktivitet

  Der kan, jf. nyeste retningslinjer pr. 25. maj, afholdes sociale arrangementer med et primært socialt formål såsom fælles morgenmad, trivselsarrangementer mv. samt kolonier, lejrskoler og studieture.

  Arrangementerne bør afholdes klassevist og uden kontakt på tværs af stamklasser.

  Sociale arrangementer og lejrskoler m.v. bør desuden afholdes under hensyn til de gældende anbefalinger om test, god hygiejne, afstand og at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

  Vi afventer snarest mere specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning.
  (Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet)

 • Test af personale

  Kan skolen stille krav om testning af corona-virus?

  Det korte svar er 'ja'. Folketinget vedtog i slutningen af 2020 en lov, der giver arbejdsgiver ret til at kræve, at en medarbejder bliver testet og oplyser arbejdspladsen om resultatet.
  Arbejdsgiver skal dog være opmærksom på en række betingelser angivet i loven. Læs mere her.

 • Arbejdstid i nedlukningsperiode

  De ansattes arbejdstidsregler og overenskomster gælder – også i denne Corona tid.

  Men det sker, at de arbejdsopgaver den ansatte var planlagt til at udføre, ændrer sig.
  Ændringerne kan være aflyste arrangementer, og dermed arbejde/opgaver der ikke skal løses, hvilket kan medføre at den ansatte er i undertid. Eller det kan være det omvendte, hvor den ansatte pga. Corona-restriktioner skal have tilført ekstra tid for at løse de planlagte opgaver.

  Det er vigtigt (og særligt vigtigt i denne tid), at skolens ledelse jævnligt er i dialog med de ansatte omkring deres arbejdstid og opgaver. Det er vigtigt, at de ansatte er bekendte med hvad en evt. ændring af arbejdstiden betyder – både her og nu og hvilke forventninger der er til den resterende del af skoleåret - under de forudsætninger hvor det nu er muligt.

  Hvis fx et arrangement/lejrskole aflyses skal ledelsen i god tid gå i dialog med den ansatte om, hvilke andre opgaver der i stedet skal løses eller kan komme på tale. Dette kan være, at der undervises efter normalt skema + tildeles andre opgaver, evt. planer/forhåbning om en minilejr/overnatning inden skoleåret er slut.

  Opgaver/timer der aflyses og ikke erstattes med andre opgaver, kan IKKE overføres som undertid til skoleåret 2021-2022.

 • Introduktion til og besøg af nye elever

  Der kan, under gældende retningslinier, nu afvikles rundvisning, orienteringsmøder, mini-åbent hus eller lignende for ansøgere eller kommende elever/forældre med fysisk fremmøde på skolen.
  Dog skal gældende restriktioner om mundbind og afstand efterleves. 

 • Samtykke til test af elever over 12 år

  Samtykkeerklæring ved COVID-19 test - 12-14 årige

  Jævnfør retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet skal der indhentes samtykke ved test af 12 - 14 årige i skoletiden, mens 15 årige selv kan give samtykke.

  Det er kommunen, der har ansvaret for, at der ikke testes børn, uden at der foreligger samtykke. Friskoler og privatskoler bistår med at løse opgaven med at teste elever ved at indhente samtykke.
  Hvis der ikke foreligger samtykke fra forældrene, kan eleven ikke blive testet.

  Skabelon til indhentning af samtykke (KL) pil

Udvalgte links til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside


Genveje til Børne- og Undervisningsministeriets 'Spørgsmål og svar'

FAQ for grundskoler
FAQ for Ungdomsuddannelser
Inspiration: »Undgå smitte på skolen«
FAQ for dagtilbud
Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19
Kontakt til Corona-hotline

Orienteringsskrivelser fra Børne- og Undervisningsministeriet samt øvrige myndigheder
Orienteringsskrivelser fra Dansk Friskoleforening

Nyttige links:

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12