fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Skolebrev 04.02.21

Skolebrev 4. februar 2021

Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd

Fra mandag den 8. februar kan 0. – 4. klasseelever igen komme på skolen efter, at de har været hjemsendt siden 21. december. 

Der er tale om det, sundhedsminister Magnus Heunicke kalder »en nålestiksoperation« - altså en meget forsigtig genåbning af dele af grundskolen. 

Der indføres et testprogram for alle lærere, pædagoger og andre personer med tilknytning til grundskoler i Danmark. 

De nye retningslinjer lægger sig op ad de retningslinjer, vi kender fra efteråret 2020. KLIK HER.

Retningslinjerne findes også på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210204-retningslinjerne-for-genaabningen-af-de-mindste-klasser-er-paa-plads

 

Udpluk fra retningslinjerne:

Regler:

  • I det omfang skolen er åben for elever, må der ikke gennemføres undervisning, hvor elever blandes på tværs af klasser (stamklasser), klassetrin m.v.  Det gælder dog ikke for de elever på 5.-10. klassetrin, der er undtaget fra hjemsendelse, hvor undervisningen dog så vidt muligt bør foregå på faste hold. 
  • Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir indenfor på skolen, SFO, klubtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning. 
  • Elever i børnehaveklasse samt 1.- 4. klasse skal modtages på skolen, SFO, fritidshjem og klubtilbud 

 

Anbefalinger

  • Skolen planlægger skoledagen så de enkelte elever i videst muligt omfang ikke undervises af flere lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt. Lærerne og pædagogerne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse.
  • Møder mellem lærere, pædagoger, ledere og øvrigt personale bør afholdes virtuelt. 
  • Aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og voksne. Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, og at der holdes 2 meters afstand til børnene i andre grupper. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en mv. kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne. Endvidere kan det overvejes, om dele af aktiviteterne kan organiseres, så de foregår udenfor.

Som bekendt afvikles der virtuelt møde i morgen fredag den 5. februar kl. 12.30 – 13.30 jf tidligere mail. Her vil vi kort vende retningslinjerne. 

Du er som altid velkommen til at kontakte konsulenterne i Friskolernes Hus på 62613013 ved spørgsmål.

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12