fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Undtagelse for forsamlingsforbud

Undtagelsesregler for forsamlingsforbuddet

Hvilke former for skolevirksomhed er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer?
Børne- og undervisningministeriet skriver således på deres hjemmeside (26. oktober 2020):

»Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder, skolens løbende fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/ samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer.

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Det bemærkes, at grundskolerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at grundskoler ikke må forsamle flere end 500 personer«. (se FAQ vedr. Rammer for undervisning, møder m.v. - under "rammer for undervisning mm.“)

Hvad gælder, når der er tale om private, sociale arrangementer?
Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre (Se også nyhedsbrev fra 29. maj 2020 vedr. reglerne i forbidelse med sociale arrangementer Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 (uge 22))

Læs også: Retningslinjer og lovgivning

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12