fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Genforeningen på skoleskemaet

Markeringen af grænsedragningen i 1920 er ikke en historisk fortælling, men et oplagt tema for undervisningen i flere fag.

Af Gunvor Vestergaard

Det dansk-tyske grænseland har noget helt særligt at byde på, som kan være relevant at inddrage i mange forskellige undervisningssammenhænge. Med 100 året for genforeningen er der en god anledning til at vende blikket mod grænselandet. Det gælder ikke kun i historieundervisningen, men også i andre fag; samfundsfag, tysk, dansk, billedkunst, musik m.fl.

I 2020 er det 100 år siden, Danmarkskortet fik det udseende, vi kender i dag. Efter en folkeafstemning blev Hertugdømmet Slesvig delt, og 280 grænsesten blev sat op for at markere den nye grænse mellem Danmark og Tyskland.

Området, der svarer til Hertugdømmet Slesvig, har altid været flerkulturelt: Dansk, tysk og frisisk. I perioder har området været præget af sameksistens og gensidig forståelse. I andre perioder har fjendskab og dyrkelse af de nationale modsætninger været dominerende. Med afstemningen i 1920 blev den nationalstatslige grænse tydeliggjort. Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Sydslesvig forblev en del af Tyskland. På begge sider af grænsen opstod nationale mindretal, der følte sig tættere knyttet til nabostaten både sprogligt og kulturelt. 

I de 100 år, der er gået, har man bevæget sig fra mod hinanden til med hinanden. Fra mindretal, der blev forsøgt assimileret til velintegrerede mindretal, der er aktive medborgere i det område, hvor de bor. Fra en grænse med kontrol, over en åben grænse til en grænse, der igen er præget af kontrol. Fra en entydig national identitet til en accept af, at man kan være både-og, dvs. have en dansk-tysk 'bindestregsidentitet'. Fra krig til kærlighed.

Grænseforeningen har gennem en årrække udviklet forskellige undervisningstilbud både alene og i samarbejde med andre. Dette arbejde bliver intensiveret frem mod 2020. Nogle af tilbuddene er allerede på plads, andre vil blive tilgængelige i løbet af 2019. Tilbuddene er bredt funderet fra lærebøger over digitale opgaver til foredrag og workshops.

Besøg på skolen
Elevambassadørerne er et korps af unge fra de tre mindretalsgymnasier, A P Møller Skole i Slesvig, Duborg-Skolen i Flensborg og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa. Med udgangspunkt i deres personlige historier går elevambassadørerne i dialog om emner som sprog, grænser, identitet og kulturmøder. De faciliterer workshops og laver forskellige elevaktiviteter. De giver et levende indblik i hverdagen i grænselandet.

Grænseforeningens konsulenter kommer også gerne ud på skolerne og holder foredrag, laver workshops og faciliterer temadage. De afholder også gerne kurser og giver inspiration til lærerne.

Det er desuden muligt at få besøg af Kulturmødeambassadørerne, som er unge studerende med forskellig mindretals- og minoritetsbaggrund. En del af korpset kommer fra det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark. De øvrige unge har forskellige minoritetsbaggrunde som f.eks. dansk-tamilere, dansk-palæstinensere eller kommer fra andre dele af rigsfællesskabet. Når en gruppe KMAere kommer på besøg og går i dialog, er der altid en ung fra det danske mindretal med. De afholder dialogmøder, hvor de udfordrer fordomme og giver et bredere perspektiv på kulturmødet.

Undervisningsmateriale
På den digitale undervisningsportal, ietGrænseland.dk, findes et bredt udbud af opgaver, forslag til undervisningsforløb, quizzer, rollespil, materialeliste m.m. Materialet er målrettet ungdomsuddannelserne og de ældste klasser i grundskolen. Portalen findes også i en tysk udgave imgrenzgebiet.de

I november 2019 åbner portalen en ”særudstilling”, hvor der vil være forslag til, hvordan 2020 kan inddrages i undervisningen og med links til portalens relevante opgaver. 

Hæftet, ”ietGrænseland – sameksistens i grænselandet”, er udgivet af Region Sønderjylland-Schleswig og knytter sig til de to undervisningsportaler. Hæftet kan findes på Kulturakademi.dk. Her findes også andet relevant undervisningsmateriale, som har fokus på kultur og sprog i grænselandet og er rettet mod forskellige alderstrin.

Vil man blive klogere på det danske mindretal kan man beskæftige sig med emner som identitet, grænser og mindretal gennem relevante opgaver på danskmindretal.dk. Den primære målgruppe er 7.-9. klasse. 

I forhold til undervisning i tysk i grundskolen tilbyder Der Nordschleswiger, det tyske mindretals avis, materialet Grenzgenial. Materialet kan bruges af elever og lærer, når tyskundervisningen skal suppleres med aktuelle og relevante temaer på en innovativ og tidssvarende måde. Se mere på Grenzgenial.dk/de.

HistorieLab tilbyder undervisningsforløb og dilemmaspil til alle aldersgrupper. Materialet tager fat i forskellige sider af grænselandets historie. Det findes på Historielab.dk og dilemma-spillet.dk

Fokus på 2020
FRISKOLERNE er en aktiv medspiller i markeringen af genforeningen, som finder sted i 2020. Mange friskoler skal være vært for sydslesvigske skoler i uge 20, og alle friskolerne kan melde sig til at fejre deres lokale genforeningssten den 14. maj 2020. For mere information kontakt Jakob Clausager Jensen, jcj(at)friskolerne.dk, 22361153.

Sigurd Barretts genforeningskoncerter
Sigurd Barrett fortæller i sin næste bog om genforeningen, som vil danne udgangspunkt for 100 koncerter i hele Danmark i det første halvår af 2020. Koncerterne arrangeres i samarbejde med Grænseforeningen. I tilknytning hertil kommer der en bog til undervisningsbrug, ”100 lærerige opgaver til Sigurd fortæller om Genforeningen”. Bogen udgives på Forlaget Klim.

Skolernes markering af genforeningsstenene
Rundt om i hele Danmark står 650 genforeningssten og -mindesmærker. De er et synligt bevis på, at Genforeningen i 1920 ikke alene var en national begivenhed, men også noget, der optog folk lokalt. Under overskriften, ”Genforen dit fællesskab”, opfodrer Grænseforeningen, FRISKOLERNE og Efterskolerne, samt andre skoler over hele landet, til at lave et arrangement ved den lokale genforeningssten den 14. maj 2020. På den måde sætter vi fokus på både det lokale og det nationale fællesskab. Se mere på Graenseforeningen.dk eller kontakt Claus Jørn Jensen cjj(at)graenseforeningen.dk 

Skolebesøg i hele landet
Skoleforeningen markerer genforeningen med et stort udvekslingsprojekt, UngGenforening 2020, i uge 20. Alle 5.500 børn og unge fra de sydslesvigske skoler tager til Danmark i uge 20 2020, hvor de mødes med deres partnerskoler. Det levende møde mellem børn og unge fra hhv. Sydslesvig og Danmark har haft stor indflydelse for det Sydslesvig, vi kender i dag og har kendt siden 1919. For yderligere information kontakt Rejsekontoret, event(at)skoleforeningen.org.

Andre tilbud med relevans for skolerne
Den Slesvigske Samling, som er knyttet til Dansk Centralbibliotek i Flensborg, har et stort mobilt formidlingstilbud suppleret med en interaktiv animationsfilm, der retter sig mod børn fra 10 år og opefter. Hensigten er at formidle de menneskelige, kulturelle og politiske følger af afstemningen 1920. Se mere på dcbib.dk/dss.

Museum Sønderjylland pakker i 2020 en genforeningsbus og drager ud til skoler i hele Danmark. I bussen bliver der mulighed for at lave inddragende og sjove forløb, hvor redskaberne er sociale medier, smartphones og lommefilm. Der vil også være materiale, så man i klasserne kan forberede sig til besøget. Få flere informationer på Msj.dk.

Historie- og samfundsfagslærerforeningen i grundskolen (Fahlios) står i samarbejde med Projekt M bag fremstillingen af 5 små dokumentarfilm med tilhørende undervisningsmateriale. Filmene vil have identitet som omdrejningspunkt og vil indeholde både et historisk tilbageblik og nutidige interviews. Materialet er primært tænkt til grundskolen og vil blive gratis tilgængeligt.

Hos Forlaget Clio er man ved at udvikle relevant materiale til mellemtrinet i både historie, tysk og samfundsfag. Materialet vil desuden lægge op til forskellige aktiviteter, som kan bruges i forbindelse med arrangementet den 14. maj 2020. Materialet vil være tilgængeligt fra slutningen af 2019. 

Den 4. februar 2020 bliver der et dagkursus for alle interesserede grundskolelærere i Flensborg arrangeret af Falihos, Clio og Grænseforeningen. Program med information om tilmelding kommer ud lige efter sommerferien.

På www.genforeningen2020.dk kan du få et overblik over de forskellige arrangementer og aktiviteter, der bliver afholdt over hele landet i første halvdel af 2020. Der vil også komme en oversigt over forskellige undervisningsrelevante tilbud.

Kontakt
Mulighederne er mange, uanset om man planlægger nogle få blokke i en enkelt klasse eller en temauge for hele skolen. For mere inspiration og vejledning er I velkomne til at kontakte Grænseforeningens konsulenter, Gunvor Vestergaard: gv(at)graenseforeningen.dk og Claus Jørn Jensen: cjj(at)graenseforeningen.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12