fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tilskudsordninger

Her kan du finde eksempler på tilskudsprogrammer, der kan understøtte skolens arbejde med at sætte fokus på den internationale dimension.

Har du spørgsmål til nedenstående muligheder, er du meget velkommen til at kontakte Friskolernes Hus på mail kontakt(at)friskolerne.dk eller T: 22361153.

 

ERASMUS+
EU's uddannelsesprogram Erasmus+ for grundskole

Erasmus+: efteruddannelse - Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelse kan få tilskud fra Erasmus+ til at sende undervisere, skoleledere eller andet relevant personale på efteruddannelse eller kompetenceudviklende ophold i Europa (KA101) - det kan blandt andet være kurser, studiebesøg eller undervisningsophold i udlandet.

Erasmus+: Strategiske partnerskaber - Organisationer, der beskæftiger sig med uddannelse, kan få tilskud gennem Erasmus+ til at indgå i et strategisk partnerskab på tværs af landegrænser, sektorer og organisationstyper (KA201). Partnerskabet giver blandt andet mulighed for at arbejde sammen om et fælles projekt, der bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelse i grund- og ungdomsuddannelserne samt dagtilbuddene. I dette program kan man blandt andet søge til et skolesamarbejde med en eller flere skoler i europæiske lande hvor man kan søge midler til at eleverne kan deltage i samarbejdet og på rejserne.

 

NORDPLUS
Nordisk Råds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for grundskolen

Nordplus Junior  
Nordplus Junior har som formål at fremme samarbejde og netværk mellem skoler i de deltagende lande for at styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen på førskole, grundskole- og gymnasieområdet og styrke den nordiske/baltiske dimension i undervisningen. Der findes fire aktiviteter under Nordplus Junior:

1. Forberedende besøg
2. Udveksling af elever
3. Udveksling af lærere
4. Netværk og projekter

Nordplus Nordisk Sprog 
Målet med Nordplus Nordiske Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

 

HELE VERDEN
Tilskud til lærerrejser i mellem- og lavindkomstlande

Rejsestipendierne kan søges af danske skoler – både grundskoler og ungdomsuddannelser – som:

  • har fundet en partnerskole og indledt en dialog om et samarbejde
  • er medlem af VerdensKlasse

Stipendier dækker rejseudgifter for op til 15.000 kr. pr. person, og en skole kan søge til, at to lærere rejser sammen. Der kan søges til både besøg på partnerskolen (rejsestipendium) og besøg i Danmark af partnerlæreren (omvendt rejsestipendium).

 

EUROSCOLA
Europaparlamentets Euroscola
EUROSCOLA er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være europaparlamentariker for en dag. Formålet med programmet er at styrke de unges viden om Europa-Parlamentet, idet de deltagende skoleklasser helt konkret bliver tilbudt en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg – langt fra de traditionelle klasseværelser. Klasserne bliver udvalgt fra EU’s medlemslande, så eleverne på egen krop får erfaret, hvordan der forhandles i en international sammenhæng. 

Interesseret i andre projekter?

Kontakt konsulent i Dansk Friskoleforening, Jakob Ringgaard, for at høre hvad du ellers kan lave med dine elever i ind- og udland.

info
KONTAKT FRISKOLERNES HUS
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Jakob Ringgaard
Skriv til mig
jakob(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12