fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Den frie Lærerskole søger en underviser i dansk pr. 1. august 2021

Vi søger en underviser med relevant uddannelsesmæssig baggrund på videregående niveau og med praktiske erfaringer fra undervisning i grundskolen.
Vi forventer lyst og vilje til at indgå i en praksisnær uddannelse, hvor velbegrundet faglighed, demokratisk dannelse, livsoplysning og professionsidentitet er nøglebegreber.
Uddannelsen er tilrettelagt i et levende og udfordrende undervisningsmiljø med klare forventninger til faglig tyngde og varierede og eksperimenterende undervisningsforløb.
Du skal være et rummeligt menneske overfor skolens virkelighed og de studerendes forskellighed, og du skal kunne arbejde med danskfaget i forhold til hele uddannelsens kultur.

Ud over linjefaget Dansk indeholder stillingen undervisning i fællesfagene Sproget og Fortælling samt vejledning i forbindelse med større opgaver, praktik samt særlige undervisningsforløb.

Linjefaget Dansk
Sammen med en kollega skal du dække alle grundskolens områder.
Vi søger primært erfaring med og stærk faglig viden om begynderundervisning og undervisning på mellemtrinnet. Dertil vil erfaring med undervisning i multimodale produktioner samt kendskab til undervisning af flersprogede- og / eller undervisning af børn og unge med komplicerede læringsforhold som f.eks. dysleksi være gode supplerende kompetencer.

Sproget 1. årgang
Fællesfagene reflekterer over mennesket og verden og sigter på udviklingen af den studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet.
Sproget arbejder ud fra temaerne: Identitet og Sprog, Tekst og Fremtrædelse.

Fortælling 2. årgang
De frie skoler har en lang tradition for at bruge fortælling som en central dimension i såvel undervisningen som i skolens fællesskab. Du skal sammen med to kollegaer undervise de studerende i at kunne bruge den klassiske fortælletradition og nyudviklingen indenfor området aktivt i deres kommende virke som lærere.

Stillingen er i studieåret 2021-22 berammet til 75% beskæftigelse.
Fra studieåret 2022-23 vil stillingen være berammet til 90% beskæftigelse.

Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Ansøgningsfrist: 27. april 2021.
Ansættelsessamtaler i uge 18.
Elektronisk ansøgning til: dfl(at)laererskolen.dk

Se mere om stillingen og uddannelsen på www.laererskolen.dk

Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole retter sig mod undervisning i de frie skoler.
Lærerskolens baggrund er traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv og folkeliv, der udspringer heraf.
Uddannelsen er 5-årig, hvor det 3. år er et arbejdspraktikår. Uddannelsen er eksamensfri.
Udover læreruddannelsen drives en væsentlig kursusvirksomhed rettet mod efter og videreuddannelse af ansatte i de frie skoler.

 

Kontaktinformation:

Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge


Tilføjet:

23. marts 2021


Ansøgningsfrist:

27. april 2021

info

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12