fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Valgpakke 2019

Nedenstående er bragt som annonce i Politiken den 30. april 2019.

Friskoler er alternativer til folkeskoler - udført for færre penge!

 

Ved folketingsvalget i 2019 var grundskolen i Danmark et varmt tema. Folkeskoler, friskoler og private grundskoler kædes til landets fremtid, og "skolen" er blevet en værdipolitisk kampplads.

I Danmark har vi undervisningspligt og ikke skolepligt, og forældre kan derfor selv vælge, hvordan og hvor deres børn skal undervises. Børnene er forældrenes - ikke statens. Måske er det ét af de mest synlige beviser på, at det i Danmark er borgerne, der har magten og ikke staten.

Paletten af friskoler og private grundskoler er bred, og skolerne er spredt ud over hele Danmark. Der er Lilleskoler, Freinet-skoler, Rudolf Steiner skoler, tyske mindretalsskoler, kristne friskoler, katolske skoler, muslimske friskoler, grundtvig-koldske friskoler, realskoler, pædagogisk eksperimenterende skoler og mange flere. Det vidner om et samfund med plads til mangfoldighed og frisind. Sådan skal det gerne vedblive at være. 

Nogle gange diskuteres folkeskoler og friskoler, som om de var hinandens modsætninger. Men, vi er hinandens forudsætninger, og vi er optaget af det samme: At hvert enkelt barn skal udfordres, støttes og have de bedste muligheder - uanset baggrund.

I FRISKOLERNE kæmper vi for, at både folkeskoler, friskoler og private grundskoler skal respekteres og styrkes. Tilsammen udgør vi samfundets værdimæssige forpost.

Det fyger med tal, logikker og beskyldninger. Lad os diskutere ud fra fakta, og lad os starte enkelt. Herunder finder du informationer fra det valgmateriale, FRISKOLERNE udgav i forbindelse med Folketingsvalget 2019.

Udgiften til en folkeskoleelev og en friskoleelev


Hvordan bliver friskolerne finansieret?


Kommunerne driver folkeskolerne og modtager via bloktilskuddet midler fra staten til at løse opgaven. Når en elev ikke går i folkeskolen, skal kommunen betale 38.672 kr. pr. elev årligt til staten.

Den gennemsnitlige kommunale udgift til en folkeskoleelev er 68.300 kr. pr. år. Kommunerne har altså en mindre udgift pr. elev, der går i friskole, svarende til 29.628 kr.

Det er staten, der finansierer friskoler og private grundskoler. I 2019 udløser en friskoleelev i gennemsnit 52.646 kr. årligt i statstilskud. Dertil kommer forældrebetaling.

 

Se også fakta og myter om friskolerne


Valgmateriale til download

Her finder du FRISKOLERNEs samlede valgmateriale, som frit kan downloades i pdf-format:

FRISKOLERNEs valgmateriale 2019 pil

Du har også mulighed for at downloade valgmaterialets enkeltdele:

Friskolefakta pil Koblingsprocent pil Økonomi pil Social ansvarlighed pil Skolens rolle pil Elevandele pil Udgift til elever pil Finansiering pil

I Magasinet Friskolen nr. 13 er temaet:
"Folketingsvalg '19".

Her kan du bl.a. læse, hvad de politiske partier mener om de frie skoler.

Hent FRISKOLERNEs valgmateriale

info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
20498503
Maren Skotte, kommunikationschef
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12