fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Det Kreative Skolenetværks konference: Nye perspektiver på dannelse

 

 

KONFERENCE 2022

Med inspiration fra bogen “Sidste chance” af Lene Tanggaard, Svend Brinkmann og Thomas Aastrup Rømer inviterer DET KREATIVE SKOLENETVÆRK til årets konference på UNGDOMSØEN d. 29.09 2022.

Vi har planlagt en ganske særlig dag – ikke en konference i traditionel forstand - men vi bliver klogere, tænker sammen og formgiver med både hoved, hænder og krop.

UNGDOMSØEN er rå og vild og kalder på utraditionelle undervisningsrum, hvor vi fokuserer på det, som vi er optagede af; undervisning, kreativitet, dannelse og bæredygtighed.

LENE TANGGAARD - professor i kreativitet og rektor på Designskolen i Kolding - indleder konferencen og binder dagen sammen under overskiften “Sidste chance - nye perspektiver på dannelse”.  Dagen vil veksle mellem foredrag, pitches, workshops og vidensdeling.

Inden den sidste færge sejler fra øen, sender vi flaskepost afsted mod Christiansborg med et fælles opråb og nye perspektiver på dannelse.

 

DAGENS PROGRAM

09.00 Færge fra Nyhavn
09.30 ‘Ø-brød’
10.00 Velkomst 
10.15 FOREDRAG: 
Lene Tanggaard: Sidste chance - nye perspektiver på dannelse
11.00 Pitches
11.30 Frokost
12.30 Workshops - se beskrivelser nedenfor (du vælger én workshop ved tilmelding)
14.45 Eftermiddagspause
15.15 Pitches / indblik i udvalgte workshops
15.45 Plenum + involvering 
16.15 Flaskepost fra Ungdomsøen
16.45 Tak for i år
17.05 Sidste færge

Manifest for Det Kreative Skolenetværk - VIDEN, VÆRDIER OG VOVEMOD

Vi er optaget af sammenhængen mellem kreativitet og dannelse. Ikke kreativitet forstået som æstetisk og fantasifuld produktion - men som en tilgang til at undersøge og forstå hinanden og verden omkring os.

1. Vi forstår kreativitet som processer for individer eller grupper, der fører til nye ideer, tanker, handlinger eller initiativer, som har værdi for den enkelte eller for små og store fællesskaber.

2. Vi ser ikke modsætninger mellem høj grad af kreativitet og høj grad af faglighed og færdigheder, idet vi betragter det som hinandens forudsætninger.

3. Vi tror på at kreativitet er en afgørende faktor for trivsel, bæredygtig udvikling og imødegåelse af problemer og udfordringer for den enkelte, for fællesskaber og i samfundet.

4. I skole og (ud-)dannelsesprocesser vil vi arbejde for at optimere betingelser for udvikling af kreative processer og tanker.

Tilmeld dig her pil PROGRAM TIL PRINT pil
 • WORKSHOPBESKRIVELSER
  • WORKSHOP 1: OM AT MØDE DE SÅRBARE UNGE, INDEN DE RYGER UD OVER KANTEN / Karsten Auerbach billedkunstner og Ditte Hulgaard, overlæge i børne- og ungdomspsykiatri

   Med afsæt i erfaringerne fra et fælles projekt, hvor billedkunstner Karsten Auerbach bragte kunsten ind på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling,
   vil denne workshop fokusere på mødet med det stadigt stigende antal psykisk sårbare børn og unge.

   Ditte Hulgaard vil holde et oplæg: Dårlig trivsel/ psykisk sårbarhed/ psykisk sygdom, hvad er hvad? Hvornår skal vi være bekymrede for de unge mennesker? Hvem får vi øje på og hvem bliver usynlig under underviser radaren?

   Herefter vil vi diskutere med jer. Hvad er det I ser, hvordan forstår I psykisk sårbarhed og hvor ser I skolens og undervisernes rolle og plads i de unges liv?
   Kan skolen skabe præstationsfrie rum med fokus på dannelse og fællesskaber fremfor konstant udvikling og perfekthed i nutidens præstationskultur?

   Karsten vil ”stand up-male” og støtte diskussionen med billedsproget. Hvad sker der når man skifter fra rationelt verbalsprog til billedsprog, HVORDAN SER DET UD?

   Til sidst skal deltagerne selv i gang med billedkunsten, under Karstens instruktion og vejledning skal deltagerne arbejde med temaet ”psykisk sårbarhed”.


   Workshopholdere:

   Karsten Auerbach: Tværfaglig billedkunstner, som tager kunsten med ud, hvor den normalt ikke kommer. Tilknyttet Psykiatrien i Odense siden 2020. Far til 2, farfar til 2 og selv pårørende til psykisk sårbare.
   Ditte Hulgaard: Overlæge, Phd i børne- og ungdomspsykiatri; foreningsmenneske med rødder i gymnastikken, frivillig instruktør og formand for sundhedsudvalget for DGI verdensholdet, familiemenneske, kone og mor til 2.

  • WORKSHOP 6: OM AKTIVISME - GENNEM HANDLING TIL FORVANDLING / Clara Nepper, underviser i aktivisme, og Kim Linnet, poetry slammer

   Gennem handling til forvandling!
   Brug aktivisme og poetry slam som brændstof til de unges ild.

   I denne workshop kommer du til at beskæftige dig med aktivisme og spoken word. Med afsæt i vores undervisningserfaringer med aktivisme og poetry slam, vil vi både komme med en didaktisk tilgang omkring do’s and don'ts, og samtidig give dig en praktisk erfaring med hvad der kan være sjovt - og hvad der kan være svært - når man på aktivistisk vis bruger sin egen stemme og sine egne historier.

   Aktionslæring rykker undervisningen ud af klasselokalet
   At undervise i aktivisme er en unik mulighed for at træne elevernes sociale fantasi. Gennem aktionslæring rykker vi snakken ud af klasselokalet ind i den virkelige verden. Op af sofaen, ikke at gøre noget er også et valg! Vi tager udgangspunkt i elevernes egen indignation og for at sætte gang i et læringsrum for hvordan man kan være med til at skabe den forandring, man gerne vil se. Det værende på et abstrakt plan, fx. ved at udfordre sin forestillingsevne om det endnu-ikke mulige, men også på konkret plan, igennem værktøjer for organisering, kampagnearbejde, kreativitet og ikke-voldelige direkte aktioner. Den historiske og teoretiske dimension af aktivismens rolle i samfundet vil danne grobund for aktionslæringen, hvis formål er at bevæge sig fra apati til agens og give eleverne mod på handling.

   Poetry Slam som sproglaboratorium og involvering af eleverne
   Poetry Slam og spoken word kan i undervisningen bruges som et legende sproglaboratorium for de tanker, den humor, de historier og de holdninger som elever og studerende går og tumler med. Performances med ærlige udsagn, vilde digte, sange, rap og “taler til folket” er noget af det, som pludselig bliver muligt i en tryg og tillidsskabende rammesætning. Poetry Slam giver alle en mulighed for at komme med netop deres syn på hvordan verden er – eller hvordan den burde være. Og åbner op for, at elever og studerende kan vise de andre i klassen, at de rent faktisk kan skrive; en viden, som måske oftest er forbeholdt dem selv og læreren. Samtidig flyttes fokus fra genreforvenitnger, stavning og grammatik over til udsagn, sprogleg, mening og scenisk performance. 

   Vi håber du har lyst til at lege med og skrue op for dit eget ståsted i verden, når vi sammen bruger to timer på at mærke hvor vi står, og sammen finder ud af hvor vi skal hen - og hvordan vi gør det. Med stemmen som fødder og handlingen som landkort, så er vi sikre på at vi når frem!

   Workshopholdere:
   Clara Nepper, soc.pol.science, højskolelærer, Krogerup Højskole og 
   Kim Linnet, poetry slammer, skribent og workshopholder, efterskolelærer, Ollerup Efterskole

  • WORKSHOP 8: OM PÆDAGOGIK I 2 OG 3 DIMENSIONER / Elin Østergaard, underviser i billedkunst, Den frie Lærerskole og Vicki Boysen, underviser, Øster Åby Friskole

   Hvordan fanger vi børnenes interesse for de samfundsmæssige udfordringer, som det bliver deres ansvar at finde løsninger på?

   Hvilket net af viden, dannelse, personlige kompetencer, m.v. bør vi kaste til dem, for at de engagerer sig i fællesskabet og holder skuden på ret køl?

   På workshoppen her vil vi, med udgangspunkt i Ungdomsøens skønne omgivelser, komme med eksempler på, hvordan vi, i de frie skoler, kan bruge kreativiteten, som redskab til at alle sejl sættes her på kanten af den antropocæne tidsalder. 

   Workshopholdere:
   Elin Østergård, billedkunstner, humanistik informatik, seminarielærer, Den frie Lærerskole og Vicki Boysen, Den frie lærerskole, Psykoterapeutisk Institut, friskolelærer, Øster Åby Friskole.

  • WORKSHOP 9: OM UNGDOMSØEN - FRA DE UNGES PERSPEKTIV / Rundvisning ved GEÅ'ere ('Giv-Et-År')

   Hvert år engagerer unge sig ved at ”give et år” til Ungdomsøen. Giv-Et-År er en mulighed for unge, der vil prøve kræfter med konceptudvikling, værtsskab og praktisk arbejde på et stort projekt som Ungdomsøen og bo med andre unge mennesker på en ø.

   Som GEÅ er arbejder de unge med drift og vedligeholdelse, udvikling og afvikling af øens aktiviteter i samspil med sekretariatet og støtte til og ansvar for arrangementer.

   På denne rundvisning på Ungdomsøen vil du blive vist rundt af en af de unge, der bor på øen eller af en ung engageret med et godt kendskab til øen. De vil vise dig Ungdomsøen ud fra deres perspektiv, fortælle røverhistorier og fakta samt dele minder og drømme med jer.

   Derfor er hver enkelt rundvisning helt unik, og selvom man har været på én rundvisning, er der ingen skam i at tage en ny næste gang, man besøger Ungdomsøen.

   Workshopholdere/rundvisere:
   GEÅ’ere ved Ungdomsøen. En GEÅ er en ung, der bor på Ungdomsøen i et år sammen med andre unge.

 • DAGEN I DETALJER

  Dagen på Ungdomsøen er bygget op omkring tre dele:

  I DEL 1 skaber vi et fælles afsæt, i det vi alle uanset alder og skoleform tager skolemæssigt livtag med de livsbetingelser, som 2022 indeholder. Du vil opleve foredrag af Lene Tanggaard foruden pitch af spændende og inspirerende mennesker.

  DEL 2 og 3 er et valgt videnstema, og du vælger en workshop, hvor underviserne er en duo af 2 personer, og de 2 personer repræsenterer hver INDHOLD og FORM – altså en med noget på hjerte er blevet sat sammen med en formgiver. Tilsammen laver de en workshop, hvor indhold og form vægtes lige meget. Det er altså et krav, at deltageren arbejder ”formgivende” med sin nye viden, og vi hylder den proces, hvor erkendelser også sker i formgivende arbejde. Samtidig deler vi erfaringer fra egen praksis.

  HVORFOR formgive sin viden og bruge æstetisk produktion som et benspænd til workshops?
  Fordi:

  • vi er skoleformer med stor tradition for praktisk-musisk erkendelse
  • formgivning appellerer ikke kun forståelse, men også at kunne forestille sig (tænke nye løsninger og alternativer)
  • æstetisk produktion giver ofte en emotionel tilknytning til temaet
  • produktion er konkret og delbar, og giver deltageren mulighed for at spejle sig i andres produktioner
  • produktionerne kan fungere som en form for fænomenologisk evaluering/refleksion på dagen

  HVORFOR Ungdomsøen?
  Fordi:

  • dagens indhold og form kalder på et ikke traditionelt konferencecenter
  • rammerne er rå og kalder i sig selv på nytænkning i organisering af undervisning og aktiviteter
  • centralt for Ungdomsøen er fx “doing - learning” og “forstyrrelse” - hvilket matcher skolefællesskabets dogmer
  • øen har en stærk ungdomsprofil - som matcher skolenetværkets intentioner

  DAGENS AFSLUTNING
  Friheden for de frie skoler forpligter og som tidligere nævnt vil vi afslutte dagen med at samle indtryk og skabe et fælles opråb med nye perspektiver på dannelse. Helt konkret vil vi sende bæredygtige flaskeposter fra Ungdomsøen, og flaskeposter er som fænomen ikke tiltænkt en bestemt person, men skal ende hvor strømningerne bærer dem hen.

  Dagens overskrift “Sidste chance” og de indledende ord “desværre ser det ud til at være sidste chance, hvis vi fortsat skal tale om dannelse på denne måde, for ordet er truet af en omsiggribende instrumentalisering, hvor det skal effektmåles og styres, så stat og kommuner får ”mest mulig dannelse for pengene” kræver dog også, at vi afleverer en flaksepost i kanalerne omkring Christiansborg.

  I Det Kreative Skolenetværk tror vi på, at tiden kræver fuld dannelsesmæssig fanfare.

  Vil du være med?

   

   

 • VÅGN OP PÅ UNGDOMSØEN!

  Få det hele med - ankom allerede dagen før
  Der er mulighed for at ankomme allerede den 28. september på Ungdomsøen. 

  Her sørger vi for et måltid mad, en seng på en sovesal og en aften i selskab med andre deltagere og workshopholdere.

  Pris: 750 kr. inkl. sengelinned, aftensmad og morgenmad.

  Overnatning fra dagen før vælges ved tilmelding. 

 • PRAKTIK OG PRISER

  Sådan kommer du med - og andet praktisk
  Tilmelding til konferencen kræver, at du har en profil i FRISKOLERNEs online portal.

  Måske har du været på kursus hos FRISKOLERNE før, så har du givetvis en profil allerede. 
  Men er du i tvivl eller har du spørgsmål, så kontakt Friskolernes Hus, så hjælper vi med tilmeldingen. 

  Pris og transport
  Pris for deltagelse inkl. færge tur/retur og forplejning: 1150 kr. 
  Der bookes automatisk en billet til færgen ved tilmelding, så det behøver du ikke gøre selv.

  Færgen afgår fra Nyhavn kl. 09.00 og sejler retur fra Ungdomsøen kl. 17.05.
  Billetter bookes til disse afgange, og kan ikke ændres. Mød op 15 minutter før afgang. 

  Ankomst dagen før
  Det er muligt at ankomme dagen før og overnatte i sovesale på Ungsdomsøen.
  Det koster 750 kr. inkl. aftensmad, sengelinned og morgenmad.
  Du booker overnatning ved tilmelding, og det er efter først-til-mølle-princippet, da der er begrænset antal sovepladser. 
  Tilmelder du dig overnatning, er din færgebillet naturligvis inkluderet i prisen allerede. 

  Afgang fra Nyhavn den 28.9. vil være kl. 15.45. Mød op 15 minutter før. Der sejles ikke efter kl. 15.45. 

  Kosthensyn og allergier
  Ønsker du vegetar- eller vegansk kost, kan dette vælges ved tilmelding. 
  Har du ønsker herudover, bedes du skrive direkte til kursus(at)friskolerne.dk

  Har du i øvrigt spørgsmål til dagen, indhold eller afvikling, så kontakt Mette Marie Møller i Friskolernes Hus på M: mette(at)friskolerne.dk eller T: 62613013.. 

DET KREATIVE SKOLENETVÆRK blev dannet i 2011 på initiativ af Faaborgegnens Efterskole. Senere kom Vester Skerninge Friskole, Den frie Lærerskole, Uhre Friskole og Odense Fagskole med. Dengang talte vi om ”Aftryk – en anden vej” og fornyelsens kunst. Vi kunne se og mærke en ny bevægelse.

Netværksdannelsen er åben og fri, og der har hvert år i september været afholdt velbesøgte konferencer. Vi gentænker nu arbejdet med netværket, men fastholder manifestet fra 2011, fordi vi fortsat ser et behov for at italesætte, at friheden for de frie skoler forpligter.

 

Mens vi venter...

Sidste chance - nye perspektiver på dannelse

"Vi ser i disse år en masseuddøen af begreber, som vi tidligere har brugt til at tale om værdier og meningsfulde fænomener i tilværelsen. Et af de allervigtigste er dannelse. I udgangspunktet er dannelse en betegnelse for den proces, hvor et menneske myndiggøres ved at vokse ind i et fællesskab, mens det i udgangspunktet er underkastet normer og traditioner, som det siden kan bidrage til at vedligeholde og forny. Dannelse er altså ikke bare noget med at kende til etikette og romanklassikere (selv om det ikke skader), men en bred proces. Dannelse handler nemlig om at blive opmærksom på den verden, vi er en del af uden at spørge, ”om det kan betale sig”. Desværre ser det ud til at være sidste chance, hvis vi fortsat skal tale om dannelse på denne måde, for ordet er truet af en omsiggribende instrumentalisering, hvor det skal effektmåles og styres, så stat og kommuner får ”mest mulig dannelse for pengene”. Den stående risiko er, at dannelsen – som er et mål i sig selv – reduceres til en slags kompetence eller målstyret ”synlig læring".

Fra bogen "Sidste chance - nye perspektiver på dannelse" af Svend Brinkmann, Thomas Aastrup Rømer og Lene Tanggaard.

Smugkig på Ungdomsøen

"Ungdomsøen er en platform for gladere og mere engagerede unge.
En platform der skaber nye fællesskaber, støtter unge i at tage samfundsansvar og give dem tro på, at de kan skabe positive forandringer i eget og andre unges liv."

Ungdomsøen har på nuværende tidspunkt indgået partnerskaber med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Folkehøjskolernes forening i Danmark (Højskolerne), Roskilde Festival, Efterskoleforeningen, Friskolerne, Maritime Nyttehaver, Orkerne Kommer m.fl. Samtidig udvikles nye store ungeprojekter med Nordea-fonden, TrygFonden, Tuborgfondet, Villumfonden m.fl.

Dette års konferende 'Sidste chance - nye perspektiver på dannelse' arrangeres i samarbejde med FRISKOLERNE og et håb om deltagelse af ledere og undervisere fra alle skoleformer i Danmark.  

Bag dette års konference står en gruppe af deltagere i Det Kreative Skolenetværk:
Lasse Rønberg / Sdr. Nærå Friskole 
Michael Thagaard / Langelands Efterskole 
Jens Fabricius / Friskolen Glasværket / Ulbølle Idrætsefterskole 
Morten Andersson / Svendborg Efterskole 
Johnny Baggesen Hessellund / Uhre Friskole
Kenneth Degnbol / Kalø Højskole 
Vicki Boysen / Øster Åby Friskole 
Thomas Molkenberg / Voldumegnens Friskole
Mette Marie Møller / FRISKOLERNE
 

Har du spørgsmål til programmet, din deltagelse eller andet, så kontakt Mette Marie Møller i Friskolernes Hus på M: mette(at)friskolerne.dk eller T: 62613013.

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12