fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kandidater til styrelsesvalg 2021

Sanne Sanddal Poulsen
Viceleder på Viby Friskole

I min tid som friskolelærer, souschef og viceskoleleder har jeg fået erfaringer med Friskoleforeningen gennem deltagelse i landsmøder, div. lederkurser og netværksmøder. Desuden har jeg været suppleant i foreningen, dog uden deltagelse, da alle medlemmer åbenbart var meget mødestabile det år ;o)
 

Nu har jeg lyst til at være mere aktivt med i bestyrelsens arbejde og møder. Deltage i interessante samtaler og overvejelser der må gøres, og også at kunne bringe tanker og relevante emner med tilbage til skolen. Jeg har altid været medlem af en eller flere foreninger, og har også siddet i flere forskellige bestyrelser. I det sidste år med nedlukninger, hjemmeskole og restriktioner har skolen fået en ny vinkel, og der har været lukket ned for flere af de værdier, der er på mange frie skoler.
Jeg forestiller mig, at man også i bestyrelsens arbejde kommer til at se på, hvad vi kan bringe med videre fra denne underlige, men historiske periode.

 

Rene Tholander
Skoleleder, Kalundborg Friskole

Jeg har i flere år haft en tiltagende lyst til at løfte mit engagement for de frie skoler til ikke blot at handle om min egen skole - men hele skoleformen - og nu er jeg et sted i mit liv, hvor det passer ind både arbejdsmæssigt og privat.

Jeg har været mere end 30 år på frie grundtvig-koldske skoler - 10 år som efterskolelærer på Fårevejle Fri- og Efterskole, et år som konstitueret forstander for Ubby Fri- og Efterskole og leder af først Høve Friskole og fra 2008 Kalundborg Friskole. 

Derudover må jeg være tæt på danmarksrekorden i friskoleforælderi - mit ældste af 5 børn startede på Fårevejle Friskole i 1992, den yngste går nu i 3. klasse, og i alle mellemliggende år har jeg haft børn der. Og så er jeg i øvrigt en ivrig amatørkok.

For mig er det vigtigste, bestyrelsen kan kæmpe for, frihed. Udadtil skal der kæmpes for friheden blandt politikere og i offentligheden generelt. Indadtil skal foreningen hjælpe skolerne med inspiration og værktøjer til at udnytte denne frihed.

Jeg er bredt interesseret i foreningens kommunikation og mere specifikt, hvordan foreningen kan komme tættere på medlemmerne og det øvrige samfund bl.a. via øget fokus på de sociale medier.
Derudover har jeg et helt konkret arbejdspunkt: Hvis "Åben skole" skal fortsætte, bør arrangementet gentænkes, relanceres og bringes på højde med Efterskolernes Dag i nødvendighed og engagement fra skolerne og i folks bevidsthed.

 

Werner Sternberg
Tidl. skoleleder på Aabenraa Friskole

Jeg har meget lyst til at være med i bestyrelsen for Dansk Friskoleforening. Jeg har hele mit arbejdsliv siden 1980 været i de frie skolers verden, både som lærer på efterskoler og friskoler og som forstander og skoleleder - de sidste 11 år af mit virke som skoleleder på Aabenraa Friskole.

Jeg har i al den tid nydt godt af at kunne finde hjælp og information hos de stærke og kompetente skoleforeninger. Nu, hvor jeg er pensioneret, synes jeg, at jeg har tid til, at give tilbage ved at bidrage med mine erfaringer i bestyrelsen. Jeg bakker meget op foreningens intentioner om et stærkt fællesskab, socialt ansvar og FN-s verdensmål. Jeg er ikke den største teoretiker, men har nået meget med en mere pragmatisk tilgang. Selv har jeg i mange år været del af regionsudvalget i det sydjyske, hvor vi kunne holde sammen om både ledernetværk og regionsmøder.

Min nuværende tilknytning til friskoleverdenen foregår bl.a. som tilsynsførende på 3 meget forskellige friskoler. Som oprindelig uddannet speciallærer har jeg altid haft et hjerte for "udfordrede" børn og forældre. Jeg vil gerne bidrage med både viden og erfaring omkring det og være med til at gøre det mere synligt, at friskolerne tager deres sociale ansvar. I øvrigt har jeg som frivillig været lokal indsamlingsleder for Dansk Flygtningehjælp gennem mange år.

På den overordnede politiske dagsorden vil jeg gerne støtte op om foreningens store indsats for at friskolernes pædagogiske frihed sikres og åndsfrihed i vores demokrati styrkes. 

 

Anne Tingager
Skoleleder på Hjemly Friskole

De frie skoler har været omdrejningspunktet hele mit liv som underviser og som leder. Jeg har arbejdet på højskole, efterskoler og friskoler. Også bestyrelsesarbejdet på frie skoler har altid optaget mig, senest 10 år som formand for en friskole. 

Gennem mit mangeårige politiske arbejde i DGI, mine år som projektleder i Efterskoleforeningen, afdelingsleder på Bjergsnæs Efterskole, viceforstander på Vejstrup Efterskole, formand for Øster Åby Friskole, mine opgaver som konsulent på fri- og efterskoler, børnehaveleder og senest som friskoleleder på Hjemly Friskole, har jeg et meget stort netværk, og et bredt kendskab til skoleformen som jeg gerne vil bringe ind i arbejdet.
Jeg er optaget af flere facetter af opgaverne i friskolerne såvel det pædagogiske som det politiske.

 

Allaa Al-Naqach
Viceleder ved Al-Hikma Skolen

Jeg har været med i bestyrelsen de sidste 3 år. Jeg har desuden i mange år været en aktiv del af flere foreningsbestyrelser, der har beskæftiget sig med tosprogede børn og unges uddannelse og job. 
Jeg har været lærer i 15 år og leder i 11 år, først som afdelingsleder og dernæst som viceskoleleder. Jeg har de sidste 15 år arbejdet med minoritetsbørn i friskoleregi.
Og jeg vil på baggrund af mine erfaringer bidrage med en forståelse af, hvordan friskole-traditionen er med til at sikre en gruppe minoritetsbørn et godt (skole)liv som aktive medborgere i det danske samfund, på trods af (det som nogle gange føles som) statens ihærdige indsats for det modsatte.

Jeg kommer fra en skoleform som bestemt ikke hører under betegnelsen grundtvig-koldsk, men som, jeg mener, bygger på en fortolkning af de grundtvig-koldske værdier. Og på den måde er det min ambition at udfordre den gængse forståelse af, hvordan man kan bruge friheden - også inden for friskolernes egne rækker ved bl.a. at give bestyrelsen et indblik i de udfordringer, der er forbundet med at være en minoritet i Danmark samt at drive friskole på den baggrund.

 

Jakob Ringgaard
Skoleleder på Ollerup Friskole

Jeg er skoleleder på Ollerup Friskole, og bor på Thurø ved Svendborg med min kone og 3 børn.

Jeg har siddet i Dansk Friskoleforenings bestyrelse de senest 3 år og ønsker at genopstille.

Jeg har erfaring som friskolelærer og 15 år som skoleleder på 2 forskellige Grundtvig-koldske friskoler.

Det politiske og organisatoriske arbejde i bestyrelsen er spændende på mange planer. Det giver mig en mulighed for at påvirke foreningens politiske retning og det giver mig en indsigt, som jeg kan drage fordel af i mit daglige arbejde som skoleleder på Ollerup Friskole.

Foreningen står efter min opfattelse utrolig stærkt i det politiske landskab. Det skal vi fastholde.

Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg prioritere:
- at friskoler fortsat skal tage socialt ansvar og at foreningen som en naturlig konsekvens heraf skal arbejde aktivt for et 'socialt taksametersystem'.
- at foreningen fortsat kæmper en politisk kamp for, at forældre kan oprette friskoler med et særligt værdigrundlag. Der ligger lige nu en særlig opgave i forhold til at støtte de muslimske friskoler. Men retten til at lave skole som minoritet, kan komme under beskydning for andre i fremtiden. Foreningen skal fortsætte sin kamp for at forældre har reelle muligheder for at vælge et anderledes skoletilbud. Mangfoldighed er en styrke.
- at foreningen fortæller den gode historie. Vi må ikke drukne i alt for tekniske diskussioner om koblingsprocenter (...selvom det jo også skal til). Foreningens varemærke skal være alle de gode friskole-historier, der beskriver værdien af, at vi har et frit skolevalg i et mangfoldigt skole-Danmark.

 

Peter Bendix Pedersen
Formand, FRISKOLERNE, tidl. skoleleder på Køng Idrætsfriskole

Jeg vil gerne bidrage til, at FRISKOLERNE er en fri og vægtig stemme i dansk skolepolitik – fordi friskolerne er forankrede i civilsamfundet og dermed inddrager forældre, elever, ansatte og skolekredse i et fællesskab båret af demokratiske principper og folkelige ideer. Det er vigtigt at fastholde og tydeliggøre friskolernes frihed til værdimæssigt, pædagogisk og ledelsesmæssigt at oprette og drive en skole, og dermed være en betydningsfuld del af den danske grundskole.

Jeg vil knokle for friskolernes frihed til at lave skole! Jeg vil arbejde for at styrke og udvikle 1) foreningens politiske og kommunikative ståsted, og dermed være med til at kæmpe for, at den frie og folkelige skole har gode rammevilkår for at oprette og drive skole 2) at foreningens liv udfoldes gennem en stadig stærkere rådgivning, kursus- og mødevirksomhed samt dialog med foreningens mange forskellige medlemmer og samarbejdspartnere 3) at friskolerne bliver endnu tydeligere i civilsamfundet som en vægtig og modig folkelig bevægelse

Jeg er læreruddannet på Den frie Lærerskole, har undervisningserfaring fra højskoler og friskoler, forstander- og skoleledererfaring gennem 14 år og en stor nysgerrighed på demokratiske og politiske forhold lokalt, nationalt og globalt. 12 års erfaring som medlem af bestyrelsen, heraf syv år som formand. Et stort netværk bestående af politikere, skolefolk, organisationsfolk, meningsdannere mv.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12