fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
 • Den magiske mobil - og de udfordringer, skærmene skaber i undervisning og samfund

  Brugen af mobile skærme breder sig til alle områder af samfundet, og brugerne bliver samtidigt yngre og yngre.

  Bent Meier Sørensen har skrevet bogen, ”Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid”, hvori han peger på konsekvenserne af skærmenes invasion og de udfordringer, skærmene skaber i bl.a. uddannelsessystemet. Bent Meier Sørensen diskuterer også, hvad vi som kultur og civilisation risikerer at sætte over styr, hvis vi ikke får kontrol over vores brug af skærmene.

  I denne salon får du Bent Meier Sørensens bud på, hvordan vi kan træne os op til et liv, der er præget af et balanceret forhold til skærmene – både i privat- og arbejdslivet som i vores uddannelsesinstitutioner.

  Workshopleder: Bent Meier Sørensen, professor Copenhagen Business School, forfatter.

 • 17 mål som grundlag for en bedre verden

  FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling har til formål at gøre verden til et bedre sted. Men hvori består disse 17 mål helt konkret? Og hvordan kan vi omsætte målene, så de kan indgå som en naturlig del af skolernes virkelighed og dagligdag?

  Det får du svar på og hjælp til i denne salon, hvor FN-forbundet gennem oplæg, rollespil og quizzer gør det globale håndgribeligt. Du får også tips og links til mange af de danske aktører, der arbejder med verdensmålene, og du får FN-forbundets nye ”Verdensmål på Spil” med hjem.

  Workshopleder: Torleif Jonasson, generalsekretær for FN-forbundet, formand for 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling og i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

 • Europæisk og globalt samarbejde – hvordan?

  Med salonen ønsker vi at sætte fokus på, hvordan man på alle klassetrin kan arbejde med europæisk og globalt samarbejde som en del af elevernes dagligdag, undervisning og rejser.

  Friskolerne har et stort potentiale i forhold til europæisk og globalt samarbejde som en del af skolens dagligdag. Eftersom der er en lang række organisationer, som tilbyder et utal af muligheder i forhold til undervisningstilbud på skolen, online materialer, workshops, efteruddannelsesaktiviteter mm. ønsker vi at assistere skolerne med at synliggøre de mange muligheder.

  Salonen har fokus på, at deltagerne får værktøjer til at kunne starte med det samme med internationale aktiviteter. Vi vil konkret se på, hvordan man kan arbejde med:

  • Samarbejde i forhold til mindretalsskolerne i Sydslesvig og de mange tilbud, Grænseforeningen har til friskolerne

  • internationalt samarbejde i undervisningen - finde samarbejdspartnere, online samarbejde, undervisningsmaterialer og workshops

  • den internationale dimension på skolen – elever og gæstelærere fra Europa og volontører fra hele verden

  • diverse uddannelsesprogrammer med mulighed for at søge økonomisk støtte til europæisk og nordisk samarbejde

  • rejser med fokus på interkulturel dannelse - udvekslinger, besøg, rejser

  Workshopleder: Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Friskolernes Hus

 • Hvad skal vi med de frie skoler?

  Chefkonsulent ved UC Syds afdeling for forskning og udvikling, Ph.d. Leo Komischke-Konnerup, har gennem mange år været optaget af de frie skolers pædagogiske og politiske opgave. Han er også en ofte benyttet foredragsholder og ekspert, når det drejer sig om spørgsmål, der vedrører de frie skolers forhold. Leo, der har skrevet flere bøger og artikler om frie skolers pædagogik, kritiserer de frie skoler for at glemme deres egentlige opgave. For den kritik modtog han i 2016 Højskolepædagogisk pris.

  I takt med at de frie skoler i Danmark får stadig flere elever, stilles der fra politisk side i stigende grad spørgsmål om de frie skolers rolle i samfundets skole- og uddannelsessystem. Hvor meget kan de frie skoler tillades at udvikle sig? Tager de frie skoler et socialt ansvar, eller nøjes de med at optage de bedst fungerende elever og overlade de vanskeligste elever til folkeskolen?

  Bag spørgsmål som disse ligger ikke blot spørgsmålet om de frie skolers frihed, men også det helt grundlæggende spørgsmål om, hvad det er, vi skal med de frie skoler i det danske samfund. Hvad er de frie skolers berettigelse og betydning for et samfund som det danske? Hvad skylder de frie skoler egentlig samfundet til gengæld for deres frihed?

  Med udgangspunkt i et oplæg om de frie skolers pædagogiske og politiske opgave lægger Leo Komischke-Konnerup i denne workshop op til en diskussion om de frie skolers frihed og den pligt og de grænser, som knytter sig til denne frihed.

  Workshopleder: Leo Komischke-Konnerup, Ph.d. og chefkonsulent ved UC Syds afdeling for forskning og udvikling.

 • Udvikling af positive fællesskaber

  Den daglige undervisning og livet på skolen er fyldt med dilemmaer, hvor de pædagogiske valg kan have stor betydning for det enkelte barns oplevelse og udvikling. I denne salon vil du få inspiration til, hvordan du kan blive (endnu) mere bevidst i dit arbejde med udvikling af positive fællesskaber.

  Med fokus på meningsfuld deltagelse, social eksklusionsangst og udvalgte pointer fra relevant teori om inkluderende klasseledelse vil vi gå tæt på hverdagens dilemmaer.

  Workshopleder: Marieke Brinck, underviser i pædagogik, psykologi og didaktik på Den frie Lærerskole. Tidligere ansat i grundskolen og i Videreuddannelsen på UCL.

 • Tegn mere sammen

  En hands-on workshop hvor du lærer 7 simple tegneteknikker og 3 visuelle læringsgreb, der kan bruges til at skabe hurtig forståelse og større engagement.

  Workshopleder: Ole Qvist-Sørensen, visuel facilitator, konsulent i Bigger Picture og forfatter til bogen, "Tegn mere sammen" (feb 2019, Samfundslitteratur).

 • Sang, dans og spil!

  Dette er en workshop, der henvender sig til dig, der har lyst til at udforske din kreativitet og dit udtryk igennem leg, sang, dans og spil. 

  Så kom og vær med til at skabe et energisk og inspirerende rum, hvor der bliver masser af bevægelse og musik.

  Workshopledere: Miriam Villekjær Lassen, Amanda Krogh, Anna Oline Frieboe Laumark og Rikke Rusholt Jørgensen. Alle er studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium.

 • Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer, indhold og kerneværdier

  Denne salon vil byde på en vekslen mellem oplæg og mindre refleksionsøvelser, hvor deltagerne får mulighed for at komme lidt mere i dybden med temaer, begreber og tilgange i Den styrkede pædagogiske læreplan.

  Kom og hør om:

  • Baggrunden for Den styrkede pædagogiske læreplan
  • Hvilke kernebegreber og værdier er der i Den styrkede pædagogiske læreplan?
  • Hvordan kan vi arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan med et selvrefleksivt fokus, hvor gode lege- og læringsmiljøer er en kerneværdi?
  • Lidt om de seks læreplanstemaer - mål, rammer og indhold.
  • Hvordan får vi mere leg, dannelse og børneperspektiver ind i de seks læreplanstemaer?                          

  Workshopleder: Sanni Maria P. Korsgaard, naturpædagog, cand.pæd. pæd.psyk., medlem af Mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan, Medlem af arbejdsgruppen for Natur, udeliv og science, freelance konsulent, Daginstitutionernes Landsorganisation, Skribent og anmelder i Børns Hverdag, forfatter til "Sæt spor. Natur, udeliv og science i børnehøjde",  Dafolo og "Min egen kuffert om kroppen", Gyldendal.

 • Tænk hvis du ikke afgør dit barns fremtid

  I dag tillægges hvert valg, vi tager på vores børns vegne, enorm betydning. Amning eller ej? iPad eller ej? Gluten eller ej? Vi er grebet af en forskrækket forestilling om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne. Men passer det faktisk? Sara Alfort giver et opråb til sin egen forældregeneration.

  Du vil, som deltager, få mulighed for at byde ind med, hvad du tænker om emnet, hvad du undrer dig over eller er helt uenig i.           

  Workshopleder: Sara Alfort er skribent på den digitale avis Zetland, hvor hun skriver om skole, hverdag og børns læring.

 • At "stå mål med" - pædagogisk frihed i praksis

  I denne salon går vi i kødet på ’stå mål med’-paragraffen og vores frihed til at levere levende værdibaseret undervisning af høj kvalitet.

  Vi skal se på lovgivningen og de formelle rammer for at levere en undervisning, der står mål med. Vi skal se på det aktuelle mål-paradigme og de spørgsmål, det stiller til friskolerne. Med afsæt i jeres erfaringer og praksis skal vi også diskutere, hvordan (v)I sætter mål i og for undervisningen; mål, der både matcher den enkelte friskoles praksis, pædagogiske grundlag og værdier og står mål med, ”hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.          

  Workshopleder: Sune Jon Hansen, pædagogisk konsulent i Friskolernes Hus

Tilmelding til Landsmøde 2019 pil

Tidspunkt
4. - 5. maj 2019

Tilmeldingsfrist
den 14. marts. 

Pris for deltagelse
lørdag og søndag: 1.180 kr.
Lørdag: 880 kr.

Overnatning 
Enkeltværelse: Fra 750 kr.
Dobbeltværelse: Fra 450 kr. pr. person
3-sengs værelse: 370 kr. pr. person

Overnatning sker på Comwell Kolding og 2 andre hoteller efter først-til-mølle-princippet

Program (pdf)

Tilmelding

Blanket til brug for opstilling af kandidater til styrelsesvalget 2019

BEMÆRK at fristen for opstilling af kandidater er den 25. februar.

info
Kontakt
Birgitte Bahlke Gram, Friskolernes Hus
62613013
Skriv til mig
birgitte(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12