fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kandidater til styrelsesvalg 2020

Præsentation af kandidater ved styrelsesvalget 2020

Forsinket af Corona-krisen kalder vi igen til generalforsamling i FRISKOLERNE - dog i et andet format end vanligt. Kom og vær med til at gøre din stemme gældende ved dette års kampvalg til FRISKOLERNEs styrelse, få en status fra foreningen, syng højt, bliv inspireret, dyrk netværket, mærk fællesskabet og gå hjem med et smil på læben. Det foregår den 20. september på Ringe Fri- og Efterskole. Se program

Herunder ser du en præsentation af de seks kandidater, der er på valg til fire ledige pladser i FRISKOLERNEs styrelse. Fristen for opstilling til styrelsesvalget 2020 var den 31. marts 2020.

Læs mere om styrelsen og styrelsens arbejde.

Mette Berg Hansen
Lærer på Vester Skerninge Friskole

Genopstiller

Jeg har siddet med i styrelsen igennem to år, og jeg har tidligere igennem fire år været en del af Sangbogsudvalget under Dansk Friskoleforening (udgivet 2010).

Jeg er særdeles aktiv og dedikeret friskolelærer - primært musiklærer, og jeg underviser også i Vester Skerninges egen musikskole.

Jeg er desuden aktiv i en landsbyforening med frivilligt arbejde, hvor jeg bor. Her står jeg for hjemmesiden, søger fonde, laver arrangementer for beboerne og kæmper for et godt liv på landet. 

Jeg er glad for at sidde i styrelsen i Dansk Friskoleforening. Jeg kan godt lide den mangfoldighed af arbejdsopgaver, som følger med. Jeg oplever en dygtig og professionel organisation med tæt og positvt samarbejde i hele organisationen. 

Jeg er optaget af, at vores organisation er med til at gå foran med blandt andet vores indsatsområder for Strategi 2022 og FNs Verdensmål. Jeg mener, at jeg spiller en vigtig rolle i den forbindelse som lærer og praktiker. Jeg er optaget af, at vi som styrelse bredt repræsenterer medlemmernes interesser. 

 

 

Sidsel Bukh
Lærer på Kolding Friskole

Genopstiller

Den filosofi, præget af rationalitet, kontrol og styring, der lige nu gennemsyrer den danske folkeskole er vi, som frie skoler, ikke underlagt. Friskoler er frie til at formulere et selvstændigt skolesyn, på hvilket der drives en skolepraksis. Det er det væsentlige og værdifulde i vores tradition, og det er denne bevægelse, fra skolesyn til udmøntning i praksis, som vi skal være evigt optaget af. 
Friskolernes mulighed for- og bevidsthed om denne pædagogiske frihed, har været omdrejningspunktet for mit virke i styrelsen de sidste tre år.

I kraft af pædagogisk/didaktisk stillingtagen og visioner kan vores skoleform markere sig i det politiske landskab, som en inspiration- og et konstruktivt alternativ til den danske skoleudvikling, samt som åndsfrihedens vogter.

I styrelsesarbejdet har det desuden været vigtigt for mig at se dagsordner og problematikker igennem praktikerens- og medarbejderens øjne. En opgave, som jeg mener fortsat bør varetages med opmærksomhed og vægt.

 

 

Niels-Henrik Larsen

Skoleleder ved Grønbjerg Friskole

Efter 12 år i friskoleverdenen, hvoraf de 7 som skoleleder af Grønbjerg Friskole, er jeg klar til at bidrage til styrelsen i Dansk Friskoleforening. Jeg har været med til at bygge vores lokale friskole op i samarbejde med arbejdsomme kollegaer og en stærk forældregruppe. Jeg sidder i et velfungerende ledernetværk i Vestjylland, der tager udgangspunkt i den lokale forankring, men vi føler os samtidig forpligtet til en fælles indsats for friskolernes åndsfrihed og frihed til at drive friskole.

Jeg har deltaget i en række ledertræf og årsmøder. Det har altid været en berigelse at opleve og være en del af Dansk Friskoleforening.

Igennem hele mit arbejdsliv har jeg været optaget af børns vilkår, pædagogik og læringsmiljøer, Først som socialpædagog på døgninstitution og som familiekonsulent. Siden som lærer i specialskolen og i friskolen. Fritiden har været fodbold. En passion gennem 5 årtier, de sidste mange år som træner og leder. Altid et fællesskabende tilholdssted.

I styrelsen vil jeg gerne lægge mine kræfter i det pædagogiske og politiske felt. Jeg er optaget af at drive friskole for alle, at den pædagogiske og faglige hverdag er præget af en imødekommenhed, rummelighed og nysgerrighed. Vi skal til stadighed arbejde med det forpligtigende fællesskab, dannelsesbegrebet og en stærk evalueringskultur. Vi skal også være stærke til at formidle vores ideer og tanker om at drive friskole.

Jeg er også optaget af det politiske spil. Vi skal gøre opmærksom på vores grundlovssikrede eksistens og vores frihed. Demokratisk dannelse er for alle og en øvelse i tillid, tolerance og respekt. Friskole skal være en mangfoldighed af ideer og fuld af kreativitet.

 

Kenneth Degnbol
Skoleleder ved Fussingø-Egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue

Jeg har været leder af Fussingø-Egnens Friskole i to år. Før det kom jeg fra en stilling som højskolelærer i 14 år på en kombineret højskole og efterskole. Jeg føler mig derfor godt hjemme i de frie skolers verden, og jeg vil gerne bidrage med, at vi som samlet bevægelse står endnu stærkere sammen. Jeg har gennem årene deltaget i mange projekter, der går på tværs af skolerne. Senest er jeg uddannet debatpilot gennem Frirummet og sidder i planlægningsudvalget for konferencen: Kreativitet, bæredygtighed og dannelse. Der er særligt to områder, jeg gerne vil prioritere i arbejdet i styrelsen:

1. Bæredygtighed er et fuldstændigt uomgængeligt område Jeg tror, vi allerede er langt i forhold til selve undervisningsdelen. Men vi er også nødt til at se på skolens de  facto udledning af CO2. Hvordan bygger vi bæredygtigt? Og hvordan indkøber vi bæredygtigt?

2. Vi er frie, og vi er forskellige. Men vi er fælles om på forskellig vis at være korrektiver til folkeskolen. Jeg ønsker, vi skal stå stærkere ved at bidrage med vores erfaring af pædagogikker og skoleforståelser, der prøver at gøre tingene anderledes. Måske skal vi igennem en erhvervs-PhD kvalificere vores arbejde i et videnskabeligt format?

 

 

Saskia Henriksson har trukket sit kandidatur primo juli 2020.
Sascha Qvortrup har trukket sit kandidatur primo september 2020.

Generalforsamling 2020

Afvikles på Ringe Fri- og Efterskole den 20. september

Program

Tilmelding

 

info
Friskolernes Hus
Flere informationer
62613013

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12