fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kom, og vær med til et brag af et Landsmøde med generalforsamling

Mærk suset fra det store friskolefællesskab ved FRISKOLERNEs landsmøde
Der er noget for enhver smag – uanset om du er pedel, skoleleder, pædagog, bestyrelsesmedlem, lærer eller noget helt sjette.

Glæd dig til et døgn med foredrag, musik og sang og 12 forskellige workshops at vælge imellem – fra upcyckling med Lærke Bagger til hands-on-workshop om børn og udeliv.
Eller måske er du mere til en workshop om verdensmål, skoleledelse eller fællessang som kulturformidling..?

Vi har et løfte: Landsmødet giver dig faglige input, refleksion, gode grin og vigtige netværk, mens vi minder hinanden om styrken ved fællesskabet, håbet og humoren.

Giv din stemme til kende ved Generalforsamlingen
Lørdag kl. 14.00-17.00 afholdes foreningens generalforsamling. 
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

I år skal der ske valg af fire medlemmer til bestyrelsen. Måske har du lyst til at stille op til bestyrelsesvalget 2022? Læs mere om det politiske arbejde i FRISKOLERNE. Frist for opstilling var 1. april 2022. Læs opstilling fra de seks kandidater, der stiller op til fire ledige pladser i bestyrelsen.

Har du spørgsmål til kandidatur, bestyrelsesarbejdet eller andet, så kontakt Friskolernes Hus. 

Vel mødt til Landsmøde og generalforsamling!

 

Ps: Tilmeldingsfristen er overskredet. Hvis du har rettelser til din tilmelding - skriv til birgitte@friskolerne.dk 
Det er naturligvis muligt at deltage i generalforsamlingen - også uden tilmelding.

Hent program som pdf pil Tilmelding til Landsmøde og Generalforsamling 2022 pil

 

 

 • Det gode samarbejde mellem skoleledelse og bestyrelse - skoleledelse i praksis

  Ledelse af en friskole finder sted i et konstruktivt samarbejde mellem bestyrelsen og skolens ledelse.

  Bestyrelsen skal primært beskæftige sig med skolens overordnede rammer og udvikling, mens skoleledelsen varetager den daglige ledelse. Der vil dog altid være et spændingsfelt imellem bestyrelsens og skoleledelsens opgaver og kompetencer. Det kan give anledning til forskellige holdninger og bud på løsninger, som ikke må blive til en konflikt. Det er også i dette spændingsfelt, at den spændende skoleudvikling finder sted.

  Workshoppen vil være en blanding af oplæg, cases og samtale. Vi vil tage udgangspunkt i den konkrete virkelighed på Ollerup Friskole.

  • Samspillet mellem skoleleder og bestyrelse – hvad nærer det gode samarbejde, og hvor kan udfordringer opstå?
  • Roller og balance mellem drift og overordnet ledelse
  • Hvordan spiller vi hinanden gode?
  • Konkrete værktøjer til det gode samarbejde mellem bestyrelse og skoleledelse

  Jakob Ringgaard er skoleleder på Ollerup Friskole og Jesper Vognsgaard er bestyrelsesformand på Ollerup Friskole. Begge har årelang erfaring fra den frie skoleverden.

 • Professionelle læringsfællesskaber i skole og dagtilbud

  I et mix mellem oplæg, dialoger og aktiviteter får deltagerne indblik i, hvad professionelle læringsfællesskaber kan være, og hvordan professionelle samarbejder i et sådant fællesskab.

  Der trækkes tråde til nyere begreber og bevægelser på området, herunder særligt kollektiv mestring og co-teaching /sampraksis.

  Deltagerne får mulighed for at spejle egen praksis sådan som den udspiller sig i deres egen kontekst, men også høre om, hvordan kolleger fra andre kontekster konkret arbejder med professionelles læring og udvikling.

  Micki Sonne Kaa Sunesen er Ph.d og skoleforsker

 • At undersøge verden ude i verden - en workshop om feltarbejde og studierejser

  Denne workshop er for dig, der gerne vil inspireres til forskellige måder at sende elever ud i virkeligheden for at undersøge og møde den.
  Hvordan kan en studierejse gribes an? Hvordan tager man kontakt til folk? Hvordan kan feltarbejde og ekskursioner bruges til at berige undervisningen?
  Hvad sker der, når eleverne får ansvar for at undersøge et spørgsmål eller et sted på egen hånd?

  Workshoppen vil give dig ideer og tanker til at integrere feltarbejde, interviews, ekskursioner og selvstændigt projektarbejde i undervisningen. 

  Siden 2013 har Peter Lauge og Elena Askløf rejst Europa tyndt for at bo hjemme hos og tale med unge europæere, heriblandt klimaaktivister, flygtninge og højreradikale.
  I 2021 startede de som linjeledere på den nye højskolelinje på Johan Borups Højskole, Nye Rejsende. 

 • Skarpe hjerner og mentalt overskud - til opgaver og relationer

  Mennesker smitter hinanden med både overskud og underskud. Så hvordan udnytter man bedst sin mentale kapacitet? Hvad betyder et skarpt fokus for opgaveløsningen, og hvordan påvirker det samspillet med kolleger og med­arbejdere? Med afsæt i hjerneforskning og motivationsteori får du udfordret vaner og forestillinger om en travl hverdag og de relationer, du er en del af.

  Mentalt overskud handler om den enkelte og om alt det imellem os – det vi giver til hinanden. Om at bruge den mentale kapacitet bedst muligt og holde fokus, hvor det er krævet. 

  Hvordan udnytter vi bedst den mentale kapacitet? Hvad betyder et skarpt fokus for opgaveløsningen og samspillet med kolleger, forældre og børn?

  Uagtet opgaver, deadlines, forventninger og ambitioner, så skal vi træffe skarpe beslutninger, der sikrer de rigtige handlinger. Også når vi har travlt og føler os pressede, skal vi træffe de beslutninger, der gør både os selv, kollegerne og børnene gode.

  Ved workshoppen motiverer Ditte Andersen deltagerne til at undersøge og aktivt vælge, hvad man ønsker at bidrage med; både i organisationen og privat. Hun åbner for nysgerrigheden og modet til at udfordre os selv, vores vaner og forestillinger om den hverdag og de relationer, vi er en del af.

  Workshoppen er en kombination af oplæg og praktiske øvelser fra Funktionel Hjernetræning. De praktiske øvelser flytter pointer, læring og refleksioner fra tanke til handling, fra et individuelt fokus til et fælles ansvar og aktive valg. Vi oplever gennem øvelserne at være udfordrede og fuldt fokuserede. Samtidig har vi en oplevelse af at lege og have det sjovt. 

  Ditte er arkitekten bag Funktionel Hjernetræning og direktør i virksomheden Mind Social. Hun har arbejdet med udvikling af organisationer, medarbejdere og teams gennem 16 år og faciliterer i dag workshops og kurser for offentlige og private virksomheder.

  Ditte er tidligere professionel håndboldspiller på klub- og landshold. Mentalt fokus og forståelsen af teamdynamik, gode afleveringer og fælles mål er en naturlig del af hendes tanke, handling og formidling. 

 • Børn, udeliv og begyndende naturfags dannelse

  Natur, udeliv, science og naturfaglige fænomener er begreber, som alle taler ind i børns naturfaglige dannelse.

  I denne workshop vil vi sætte fokus på at give børn erfaringer med naturen gennem leg, oplevelser og viden. Deltagerne vil kunne afprøve 10 - 12 hands-on-aktiviteter fra bænkebidder-science, sanseoplevelser i naturen til undersøgelser af vind med sæbebobler som redskab.

  Workshoppen er for jer, der arbejder med indskolings- og førskolebørn og ønsker at blive klogere på børns begyndende naturfaglige dannelse. 

  Anne Hjerrild Rønning og Sami Widell, Science i børnehøjde

 • Undervis i Verdensmålene gennem »Læringsteater«

  På denne salon får deltagerne både en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan vi kan tilrettelægge undervisning i verdensmålene for bæredygtig udvikling ved at skabe æstetiske læreprocesser for eleverne gennem Læringsteater. Didaktiske redskaber som Forumteater og Vurderingsøvelser vil blive gennemgået og øvelser og aktiviteter, der er både inkluderende, gruppestyrkende, samarbejds- og tryghedsskabende, vil blive afprøvet.

  Læringsteater er en paraplybetegnelse for flere forskellige drama- og teaterpædagogiske didaktiske redskaber og på salonen får deltagerne inspiration til deres undervisning, som de kan gå hjem og anvende med det samme.

  Susanne B. Storm, grundlægger af firmaet Æstetisk Læring, cand.pæd.pæd.psyk. og skuespiller.

  Susanne er ekspert i at udvikle æstetiske læreprocesser – særlig gennem teater- og dramaarbejde – og er en efterspurgt vare i uddannelsessammenhænge, når der skal udvikles undervisning i krydsfeltet mellem kunstnerisk og akademisk praksis.

 • Just Tie Knots

  Kom og bliv udfordret på, hvordan du tænker strik, farver og håndarbejde. Vi skal have hænderne helt ned i materialet og mærke både os selv og tekstilet. 

  Forbered dig på at blive både frustreret og inspireret. Der er ingen, der har sagt det er let at være menneske, og det gælder i sandhed også for håndarbejde. 
  Vi skal eksperimentere, undersøge, fejle og lykkes sammen. 

  Medbring to sæt strikkepinde (alle størrelser) og mindst 5 forskellige slags garn (alt duer, og det må gerne være små bundter). 

  Lærke Bagger er strikkedesigner. Hun har i 2021 udgivet bogen »Strik«.

 • Fællessang som kulturformidling

  Hvordan formidler man kulturarv til nye generationer – og hvad stiller det af krav til værtskabet? Fællessangen i Danmark er på sit højeste – og de fleste er enige om, at det er berigende at synge sammen.

  Men med folkekulturens stigende popularitet i samfundet, vokser også nødvendigheden af at kunne kommunikere indholdet til mange forskellige mennesker.

  Rasmus Skov Borring – pianist, komponist og projektleder for de frie skolers fællessangsprojekt ”Syng, spis og snak” – inviterer indenfor i sit arbejde med både sangformidling og med produktionen af ny folkekultur gennem nye sange.

  Han giver sit bud på, hvilke opmærksomhedsfelter der knytter sig til at formidle en folkekultur, der har eksisteret længe, men som også har brug for løbende fornyelse. Salonen indeholder både oplæg og fællessang.

  Rasmus Skov Borring, pianist, komponist og projektleder for Syng, Spis og Snak, som er et fællessangsprojekt mellem Højskolerne, Efterskolerne og Friskolerne.

 • Tag friskolens formål på ordet!

  Vil du have pirret din nysgerrighed og udvidet dit pædagogiske handlerum og vovemod? Så kom og tag en tankeleg med friskolens formål. 

  En fri skole har ikke et formål, men må ifølge loven formulere sit eget. Formålet skal både afspejle skolens værdigrundlag og være et pejlemærke for praksis. Et friskoleformål må derfor tolke værdierne tydeligt, samtidig med at formålet skal kunne omsættes til og inspirere praksis.

  I denne salon udvikler du sprog om friskolens formål og får formater for formålssamtalen, som du kan tage med dig hjem til din egen skole.

  Sidsel Bukh, lærer ved Kolding Friskole og medlem af FRISKOLERNEs bestyrelse og Simon Finnerup, underviser på Den frie Lærerskole i pædagogik, psykologi og didaktik.

 • Skolen mellem det digitale og det analoge

  Er fremtiden (mest) digital, og skal skolen forberede børn og unge på den virkelighed – eller vise dem, at der også er andre muligheder?  Er teknologiforståelse og digital dannelse nødvendige ingredienser i en skolehverdag, og hvis ja; kræver det så, at vi inviterer det digitale ind i skolen? Eller skal skolen nærmere værne om det analoge liv og de analoge fællesskaber, og holde digitaliseringstrangen ud i strakt arm?

  Skolen er spændt ud mellem digitaliseringstrang og analogiseringsiver, og diskussionen om for/imod ender ofte i en skyttegravskrig. Sandheden er, at vi har brug for at kende til nuancerne, reflektere over perspektiverne og finde sammen om gangbare løsninger. 

  I denne workshop vil Stine Liv Johansen, medie- og legeforsker og formand for Medierådet for Børn og Unge, og Niels Jakob Pasgaard, lektor i pædagogik og cand. pæd. i filosofi, debattere det digitales rolle i skolen anno 2022. 

  Du vil som deltager i denne Frirumsdebat få ridset fronterne op, få udfoldet de centrale argumenter, tvivlen og dilemmaerne og slutteligt blive indbudt til at bidrage med konkrete handlinger og løsninger.

  Frirummet er en vision om at forbedre den offentlige samtale, øge børn og unges demokratiske virkelyst og styrke befolkningens politiske tillid og håb. Frirummet er skabt af FRISKOLERNE, Efterskolerne og Højskolerne – se mere på www.frirummet.org

 • Stomp, rytme, dans og rap

  Kom og vær med til en workshop, hvor deltagerne bliver trommeslagere, sangere og dansere for et par timer. Vi dykker ned i meget konkret og brugbart materiale indenfor Stomp, dans og rap. Alle kan være med, og materialet kan både bruges selvstændigt i musiktimerne og som små “brain-breaks” i andre fag.
  Jesper Falch leder slagets gang og vil prioritere, at deltagerne får materiale med hjem.

  Så, i denne workshop er der ikke meget snak – men en masse handling.
  Du får alle øvelser med hjem på papir, og der bliver mulighed for at optage lidt video.
  Husk godt fodtøj til at bevæge sig i.
   

  Jesper Falch er freelance musiker, uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Samarbejder med flere kommuner om »kulturpakker for børn og unge«.

 • Fri ånd i børnehøjde - hverdagspraksis

  Må jeg være mig?

  Åndsfrihed handler blandt andet om, at hvert menneske har ret til at blive sig selv. Åndsfrihed er en del af friskolernes historiske forpligtelse og arvegods, og står derfor helt centralt i friskolen.

  Wow! Det lyder helt rigtigt og utroligt vigtigt. Det synes vi også, det er. 

  Vi vil, med et hverdagspraktisk afsæt, fortælle om faget filosofi på Vester Skerninge Friskole, og hvordan vi gennem oplæg og samtaler i børnehøjde, drøfter retten til at være forskellige og tænke frit. Helt hverdagspraktisk. Workshoppen byder på øvelser og refleksioner – lige til at implementere i din egen skolepraksis.

  Lene Vestergaard og Mette Berg Hansen, lærere Vester Skerninge Friskole

 

 

 

 

 

Ps: Tilmeldingsfristen er overskredet, men du kan stadigt nå det. Skriv en mail til Birgitte Gram: birgitte@friskolerne.dk 

 

 

Hent program som pdf pil Tilmelding til Landsmøde og Generalforsamling 2022 pil

 

 

Mærk stemningen!

Tidspunkt
30. april - 1. maj 2022 

Tilmeldingsfrist
den 28. marts.

Pris for deltagelse
lørdag og søndag: 1.190 kr.
Lørdag: 890 kr.

Overnatning 
Enkeltværelse: Fra 830 kr.
Dobbeltværelse: Fra 615 kr. pr. person
3-sengs værelse: 500 kr. pr. person

Overnatning sker på Comwell Kolding og 2 andre hoteller efter først-til-mølle-princippet

Program (pdf)

Tilmelding

Kandidater til bestyrelsesvalg

info

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12