fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Landsmøde 2021

Landsmøde med generalforsamling

FRISKOLERNE afholder landsmøde med generalforsamling lørdag den 12. juni 2021 - med Corona-venligt program. Kom og vær med til at gøre din stemme gældende, få en status fra foreningen, bliv inspireret, dyrk netværket og bliv tanket op af fællesskabet.

Sted: Comwell Kolding
Pris: 550 kr. pr. person

OBS! Vi har været nødsaget til at forkorte programmet grundet de gældende restriktioner i forbindelse med Covid-19. Derfor slutter landsmødet i år allerede efter generalforsamlingen kl. 16.30. Prisen er derfor reduceret til 550 kr. pr. person. 

Program for landsmøde 2021

Lørdag den 12. juni 2021

09.30 - 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 Velkommen
10.15 - 10.45
11.00 – 12.30
 • Frirumsdebat »Er åndsfrihed for alle?«

  I Danmark har vi en lang tradition for åndsfrihed i forståelsen, at man har lov til at være en idiot – men ikke i fred! Pointen er, at vi må have vidt forskellige holdninger - men ikke uden at blive argumenteret imod. 

  Åndsfriheden handler om at forsvare egen og andres frihed til at tænke, mene og tro frit. Åndsfriheden er dermed stærkt sammenhængende med den danske demokratiforståelse. Det er modsætningen af sindelagskontrol.

  Der tales meget om truslerne mod vores demokrati og frie samfund. Vores tid er præget af debatter om friskolestramninger, indfødsretskrav, identitetspolitik, ytringsfrihed på de sociale medier, overvågning, negativ social kontrol, kønsnormativitet, omskæring, tildækningsforbud m.m. 

  Men hvor bange skal vi være for disse udfordringer, og hvordan skal vi forholde os til dem? Er vi i gang med at forsvare friheden på en måde, der i virkeligheden indskrænker den – fx når vi diskuterer adgangen til statsborgerskab, øget overvågning og religion i det offentlige rum?

  De frie skoler – Friskolerne- Højskolerne-Efterskolerne – er værdibårne skoleformer, der ifølge loven skal opdrage til demokrati. Men er der grænser for, hvilke værdier og overbevisninger vi som samfund kan acceptere? Og hvad er alternativet?

  Svend Brinkmann, professor og forfatter, og Sørine Gotfredsen, forfatter, debattør og sognepræst, samtaler om emnet i debatformen »Frirumsdebatten«. Dette debatformat består af tre runder: Fronter, Refleksion og Initiativ. En Frirumsdebat tager konflikten og dens dilemmaer alvorligt, den udråber ikke en vinder og en taber, den giver plads til nuancer og tvivl, og den gør os klogere. Friskolerne, Højskolerne og Efterskolerne har taget initiativ til Frirummet. Et civilsamfundsinitiativ, der skal bidrage til at forbedre den offentlige samtale, øge børn og unges demokratiske virkelyst og styrke befolkningens politiske tillid og håb.

  Debatpilot: Clara Nepper Winther

12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.30
 • Generalforsamling

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
  2. Formanden forelægger foreningens skriftlige beretning til godkendelse
  3. Foreningens regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af styrelsesmedlemmer (På dette års generalforsamling skal der ske valg af fire medlemmer. Tre medlemmer vælges for en tre-årig periode, og et medlem vælges for en ét-årig periode. Se præsentation af kandidaterne)
  6. Valg af mindst to suppleanter (suppleanter opstilles direkte på generalforsamlingen)
  7. Eventuelt
16.30

Sandwich og vand "to go"

 

 

Kandidater til bestyrelsesvalg 2021

I år skal der ske valg af fire bestyrelsesmedlemmer. 
Syv personer har valgt at stille op til de fire ledige pladser. Se en præsentation af kandidaterne.


PRAKTISKE INFORMATIONER

COVID-19:
Vi følger de gældende restriktioner på tidspunktet for afholdelsen. Nærmere information sendes direkte til de tilmeldte.
Har du spørgsmål ang. COVID-19 og landsmødet, så kontakt venligst Friskolernes Hus.

Parkering:
Gratis parkering ved Comwell Kolding. Registrér din bil i hotellets lobby ved ankomst.

 

Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Birgitte Bahlke Gram
Skriv til mig
birgitte(at)friskolerne.dk
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12