fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Åbent for nye ansøgere til Syng, spis og snak-projektet

Deadline 7. juni 2021
Af: Maren Skotte, kommunikationschef
Kategori Pædagogik og skoleliv , Presse og politik
04.05.21

De frie skolers fællessangsprojekt Syng, spis og snak åbner nu for en ny ansøgningsrunde. Der optages i alt 15 nye skoler, som skal være med til at bringe fællessangen og fællesskabet endnu bredere ud i landet og lokalsamfundet. Ansøgningsfristen er mandag den 7. juni.

Syng, spis og snak er netop nu åben for nye ansøgere, og i alt 15 nye skoler bliver en del af projektet fra august 2021. Der optages 5 efterskoler, 5 friskoler og 5 højskoler.

Se mere og send ansøgning på www.ffd.dk/ansog

Syng, spis og snak på tværs af skoler og på tværs af landet 
Syng, spis og snak-skolerne har indtil nu afholdt mere en 100 fællessangsarrangementer, hvor lokalbefolkningen er blevet inviteret indenfor til at mærke den energi og glæde, der kan opstå i fællesskabet omkring det at synge, spise og snakke sammen.

Der er lige nu 30 værtskoler med i projektet fordelt på både efterskoler, friskoler og højskoler. Nu optages endnu et hold af nye skoler, og fra august 2021 vil i alt 45 Syng, spis og snak-skoler kunne invitere til fællessangsarrangementer rundt i hele Danmark.

Tidens benspænd føder nye initiativer
Corona-situation har sat sit præg på alle fysiske møder, og situationen har selvsagt også sat sine benspænd for Syng, spis og snak-projektet.

De nuværende Syng, spis og snak-skoler har i løbet af Coronatiden udvist en kæmpe idérigdom og gørelyst og afholdt både udendørs og online arrangementer med stor succes.

”Når det har været muligt, har indstillingen i projektet været tilpasning frem for aflysning. Og sammen med et realistisk blik på virkeligheden er det netop denne indstilling, vi fortsætter med i planlægningen af efterårets arrangementer”
Rasmus Skov Borring, projektleder for Syng, spis og snak

I ansøgningen skal man som skole motivere sin deltagelse og lave en kort beskrivelse af de 2 Syng, spis og snak-arrangementer, som skolen ønsker at bidrage med i 2021. Her ser projektledelsen gerne bud på arrangementer, der netop arbejder positivt med de bespænd for sang og fysiske møder, der er opstået som følge af Corona-situationen.

Projektets format giver stor frihed til at lege med setuppet for både, hvordan man mødes og synger sammen, men også for hvad man mødes omkring – hvilken mad der spises, og hvad der tales om. Der er således mulighed for at tematisere rammen for samtalen og mødet mellem mennesker og arbejde med at tænke arrangementet ind i den tid, som vi befinder os i.

Projektrammens muligheder
Som deltagende skole forpligter man sig på at afvikle to Syng, spis og snak-arrangementer pr. halvår. Det er skolen selv, der planlægger og afholder arrangementet, og det er også skolen selv, der bestemmer arraghementets tema og forløb. 

Projektet inviterer hvert halvår til et inspirationsseminar og bidrager med økonomisk støtte på 4.000 kr. pr. arrangement, som skolen skal prioritere efter eget ønske. Derudover ydes støtte på 1.000 kr. pr. arrangement til annoncering.

Ansøgningsrunden er åben til og med mandag 7. juni 2021.

Fakta om projektet

Syng, spis og snak-projektet arbejder under overskriften ”Det Danmark, der synger sammen, hører sammen”. Syng, spis og snak er et samarbejde på tværs af foreningerne for både friskolerne, efterskolerne og højskolerne. Med en 3-årig bevilling fra Nordea-fonden fortsætter projektet indtil udgangen af 2022.

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12