fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ændringer i ansøgnings- og administrationsprocedure for hjælpemidler, tegnsprogs- og skrive-tolk samt personlig assistance

Vær opmærksom på nye regler, der træder i kraft 1. januar 2021 - og hold særligt øje med de nye frister og konsekvenserne af at overskride dem.
Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
18.12.20

Pr. 1. januar 2021 træder der nye regler i kraft vedrørende ansøgning og administration af hjælpemidler, tegnsprogs- og skrivetolk samt personlig assistance. Børne- og Undervisningsministeriet har d. 16. december udsendt en nyhed til samtlige skoler om dette – så dette er blot en fokusering af de punkter, vi finder det vigtigst at være opmærksomme på.

Her er de faktiske ændringer – vær særlig opmærksom på nye frister og konsekvensen af at overskrive disse.  

 

1) Ensretning af ansøgningsproceduren i forbindelse med refusion for udgifter til bevilgede hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk: I skal fremover anvende styrelsens sagsbehandlingssystem, SPS2005, når I anmoder om refusion for udgifter til hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk.

Det er vigtigt, at mindst to af skolens medarbejdere er oprettet som brugere i SPS2005. Dette skyldes, at anmodningen om udbetaling af tilskud skal frigives af en kollega, inden I vil modtage pengene. Ensretningen sker for at fjerne en pt. tung administrativ procedure, hvilket vil nedbringe sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud. Den ændrede procedure er beskrevet i den vedlagte vejledning.

 

2) 30 dages frist for anmodning om udbetaling af tilskud (refusionsanmodning): I skal fremover – som de øvrige institutioner under SPS-ordningen – anmode om udbetaling af tilskud inden for en frist på 30 dage. Fristen løber fra, skolen har betalt fakturaen fra leverandøren. Fristen gælder alene tilskud til hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolkning.

Overskrider I fristen, bortfalder skolens krav på tilskud. Det vil dog være muligt at søge styrelsen om dispensation, hvis forsinkelsen skyldes helt særlige forhold. Ensretningen sker for at sikre bedre økonomisk styring af SPS-ordningen. 3

 

3) Samtykkeblanket: I skal fremover anvende en af styrelsen udarbejdet samtykkeblanket ved ansøgning om tilskud til personlig assistance, hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk. Samtykkeblanketten har til formål at sikre, at eleven eller, for så vidt angår elever under 18 år, forældremyndighedsindehaveren, er indforstået med, at skolen søger om tilskud til støtte til eleven. Samtykkeblanketten er tilgængelig på spsu.dk. Det er skolens ansvar at opbevare samtykkeblanketten.

 

4) Udlånserklæring: I skal fremover anvende en af styrelsen udarbejdet udlånserklæring ved udlevering af hjælpemidler, der er bevilget gennem SPS-ordningen. Udlånserklæringen vil være tilgængelig på spsu.dk. Det er skolens ansvar at opbevare udlånserklæringen.

Udlånserklæringen skal sikre, at styrelsen kan hjemkalde hjælpemidlet ved endt brug. Hvis eleven fortsætter på en anden uddannelse, der er omfattet af SPS-ordningen, fx en FGU eller ungdomsuddannelse, forlænger styrelsen udlånet, så eleven kan medbringe hjælpemidler til den nye uddannelse. Forlængelsen af udlånet sker ved, at den nye uddannelse ansøger styrelsen om en forlængelse.

 

5) Hjemkaldelse af hjælpemidler: Styrelsen hjemkalder fremadrettet hjælpemidler fra elever på fri- eller privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler efter endt skolegang. Elever, der ikke fortsætter på en SPS-berettiget uddannelse, vil således få et hjemkaldelsesbrev i deres e-Boks efter endt skolegang.

Elever, der fortsætter på en SPS-berettiget uddannelse, kan som hidtil medtage deres hjælpemidler til det nye uddannelsessted. Proceduren sikrer, at hjælpemidler, der ikke længere er i brug, kan gøre gavn hos nye støttemodtagere. Styrelsen forventer ikke at foretage mange hjemkaldelser i praksis, da de fleste elever fortsætter på en uddannelse, der er omfattet af SPS-ordningen.

 

Der er allerede sendt en vejledning ud til skolen, og derudover ligger der en specifik vejledning for fri- og privatskoler her

DOWNLOAD orientering om bekendtgørelsesændring vedrørende tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS)
DOWNLOAD Vejledning til ændret ansøgnings- og administrationsprocedure

 

VED SPØRGSMÅL TIL SPS: kontakt SPS-enheden på mail sps@stukuvm.dk eller på telefon 3392 6003 (mandag til torsdag kl. 10:00-12:00 og 13:00-14:00 samt fredag kl. 10:00-12:00).

WEBINARER I JANUAR
Der afholdes ligeledes webinarer om den ændrede ansøgnings- og administrationsprocedure i januar – der findes mere information om dette i nyhedsbrevet fra børne- og undervisningsministeriets nyhed.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12