fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Afskaffelse af store bededag som helligdag

Afskaffelse af store bededag betyder ekstra arbejdstid for lærerne, men det betyder ikke flere skoledage for eleverne. Læs mere her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
08.03.23

Folketinget har d. 28. februar 2023 vedtaget lovforslaget om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag som helligdag. 

Det betyder, at store bededag fra og med 2024 skal anses som en almindelig ekstra arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse. 

Afskaffelse af store bededag som helligdag er kun lige vedtaget og træder først i kraft d. 1. januar 2024, men i og med at skolen/daginstitutionen allerede nu skal forholde sig til afskaffelsens betydning for skolens forestående arbejde med planlægning af skoleåret 2023-2024, beskriver vi her kort årsnormerne for skolens lærer/børnehaveklasseledere, det pædagogiske personale hvortil skolen har tiltrådt BUPL overenskomst samt det kompenserede løntillæg der skal udmøntes til alle månedslønnede.

I takt med vi får mere viden vil vi informere i SkoleNyt.

Arbejdstiden
Afskaffelsen af store bededag medfører en forøgelse af de ansattes årsnorm på +7,4 timer (ansatte på deltid beregnes forholdsmæssig).

Årsnormen vil for skolens lærere og børnehaveklasseledere for skoleåret 2023-2024 være 1679,80 timer, mens den for ansatte, hvor skolen har tiltrådt BUPL overenskomst, vil være 1694,60 timer.

Forskellen på de to overenskomsters årsnormer er, at BUPL overenskomstansattes arbejdstid tælles ud fra eksakt antal kalenderdage i skoleåret fratrukket antal lørdage og søndage, hvor lærere og børnehaveklasselederes årsnorm tager udgangspunkt i et fast timetal på 1924 timer.

Herfra trækkes 8 søgnehelligdage og 25 feriedage.

Hvor de ekstra arbejdstimer placeres, og hvilke opgaver timerne skal bruges til, er op til skolen/daginstitutionen. For det pædagogiske personale vil det højst sandsynligt betyde en ekstra åbningsdag med almindelige pædagogiske opgaver.

Afskaffelse af store bededag betyder ekstra arbejdstid for lærerne, men det betyder ikke flere skoledage for eleverne. Det er op til den enkelte skole at beslutte, om der planlægges en skoledag på store bededag (fjerde fredag efter påske) eller ikke. Planlægger skolen en skoledag på store bededag, kan skolen i stedet give eleverne en fridag i forbindelse med feks. sommerferien eller juleferien, og på den måde sørge for eleverne går i skole 200 dage.

Hvordan de ekstra arbejdstimer planlægges for skolens lærere og børnehaveklasseledere er op til skolens ledelse. Det kan være nye opgaver eller måske en ekstra pædagogisk dag.

Løntillæg
Som kompensation for afskaffelse af store bededag udmøntes der et løntillæg til skolens månedslønnede medarbejdere.

Løntillægget er opgjort til 0,45 % af årslønnen. Løntillægget bliver optjent løbende og kan enten afregnes som en årsmodel eller en månedsmodel. 

Ved anvendelse af årsmodellen afregnes løntillægget to gange årligt sammen med lønnen i henholdsvis maj og august. Optjeningsperioderne og udbetalingstidspunkterne vil følge reglerne omkring udbetaling af det særlige ferietillæg på 1,5%. Dog vil beregningsgrundlagene på de to tillæg (ferietillæg og det nye tillæg) være forskellige.

Ved anvendelse af månedsmodellen sker der løbende afregning af tillægget i forbindelse med udbetaling af lønnen. Tillægget bliver i begge modeller afregnet forholdsmæssigt ved en lønmodtagers fratræden.

Bemærk at løntillægget først er gældende fra 1. januar 2024. Friskolernes Hus vil senere informere om selve udregningen af løntillægget.

 

Timelønnede medarbejdere
Timelønnede medarbejdere skal modtage den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage, eventuelt med tillæg af overarbejde eller andet arbejde, som efter aftale honoreres særskilt. Timelønnede vil således blive aflønnet som ved andre almindelige arbejdsdage. 

Hvad skal man som arbejdsgiver være opmærksom på?
Fra 1. januar 2024 er en arbejdsgiver ikke længere bundet af bestemmelser om særlige vilkår på helligdage i forhold til store bededag. 

Det er derfor væsentligt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på, at særlige løn- og ansættelsesvilkår, som er fastsat i kollektive overenskomster og individuelle aftaler angående frihed på en helligdag, særlige tillæg for arbejde udført på en helligdag, kutymer og andre regler, ikke længere er gældende for store bededag. 

Eventuelle bestemmelser i ansættelseskontrakter eller personalehåndbøger, som angiver, at store bededag er en fridag, vil også skulle ændres med virkning fra 1. januar 2024.

Der gælder også særlige regler for medarbejdere på barsel. Lønmodtagere, der afholder barsel uden fuld løn, skal have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde. Som arbejdsgiver kan man derfor ikke anvende årsmodellen direkte på barslende medarbejdere, men bør i stedet anvende månedsmodellen. På den måde sikres det, at barslende ikke behandles mindre gunstigt.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12