fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Arbejdstidsplanlægningsværktøj for skoleåret 2020-2021

De nye arbejdstidsplanlægningsværktøjer gældende for skoleåret 2020-2021 kan nu downloades på Friskolernes hjemmeside.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
07.02.20

De nye arbejdstidsplanlægningsværktøjer gældende for skoleåret 2020-2021 kan nu downloades på Friskolernes hjemmeside.

Det ene værktøj er til planlægning af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid, mens det andet er til planlægning af det pædagogiske, tekniske/administrative personales arbejdstid.

OBS:
Feriebestemmelserne i staten har indtil nu heddet: Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien for placeret med 5 hverdage fra og med den 1. august ved skoleårets start samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleårets slutning.

Det forudsættes, at normperioden følger skoleåret og starter den 1. august.

Pr. 1. januar 2020 ophæves ovenstående stk. 1 og erstattes af nedenstående stk. 1 og 2, som træder i kraft 1. august 2020.

Stk. 1. Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie. 

Stk. 2. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

Det er en forudsætning, at skolen holder virksomhedslukket i de angivne perioder.

Det forudsættes, at normperioden følger skoleåret og starter den 1. august.

OBS - følger skolen ovennævnte bestemmelser er der i skoleåret 2020-2021 23 feriedage. 5 feriedage i efterårsferien og 18 dage i juli mdr. Først fra skoleåret 2021-2022 planlægges der med 25 feriedage. 2 dage i august 2021, 5 dage i efterårsferien 2021 og 18 dage i juli 2022.

Skolen kan dog altid varsle en anden ferie end ovennævnte. Hovedferien på 3 uger varsles med 3 mdr. og restferien varsles med 1 mdr.

For pædagoger samt teknisk/administrativt personale gælder de generelle ferieregler.

Hvorvidt der skal planlægges med 25 feriedage i skoleåret 2020-2021 eller færre afhænger af skolens ferieplan og varsling heraf.

Arbejdstidsplanlægningsværktøj til skolens lærere og børnehaveklasseleder:

https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/Administration_og_ledelse/TOMT_arbejdstidsplanlægning-20-21.xlsx

Arbejdstidsplanlægningsværktøj til skolens pædagogiske- samt teknisk/administrativ personale:

https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/Administration_og_ledelse/PÆD-TAP_TOMT_20-21.xlsx

 

Friskolerne afholder derudover kursus og workshop i brugen af de to planlægningsværtøjer:

Kursus og workshop for ”mindre øvede” d. 20. – 22. april 2020

https://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/skoleaarets-planlaegning-mindre-oevede_20FS07

Workshop for ”øvede” d. 18. – 19. maj 2020

https://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/skoleaarets-planlaegning-kun-for-oevede_20FS08

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12