fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Beretning om tilsyn 2016: Det står godt til

Tilsynsberetningen for 2016, som undervisningsministeriets styrelses for undervisning og kvalitet, STUK, har offentliggjort efterlader læseren med det indtryk, at det generelt står godt til på de frie grundskoler. Der har således ikke været gennemført skærpede tilsyn i 2016. Læs et resume her.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
04.05.17

Tilsynet om hvorvidt de frie grundskoler lever op til kravet om, at undervisningen skal stå med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, sker blandt andet ved en screening af data fra alle skoler om resultater fra 9. klasseprøverne, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser og skolernes løfteevne.

I alt blev fem skoler udvalg til nærmere tilsyn på baggrund af screeningen.

 • To skoler på grund af lave karakterer to år i træk
 • To skoler på grund af lav overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse to år i træk
 • En skole på baggrund af både lave karakterer og lav overgangsfrekvens 

For fire skolers vedkommende er tilsynet afsluttet uden påbud eller sanktioner. På en skole er tilsynet endnu ikke afsluttet.

Tilsynserfaringer bruges til tilsyn med frihed og folkestyre
STUK har noteret sig en række erfaringer fra tilsyn med skolernes opfyldelse af frihed og folkestyre kravet. Herunder at skolerne er interesserede i dialog med styrelsen og indstillet på at foretage ændringer. Styrelsen er også opmærksom på, at henvendelser "om skoler kan have en anden hensigt, end den der fremføres, fx en uoverensstemmelse mellem forældre og skole."

Styrelsen har erfaret, at det er vigtigt at føre tilsyn med stå-mål-med kravet når der føres tilsyn med frihed og folkestyre kravet, fordi det "i vid udstrækning er i undervisningen, at eleverne forberedes til frihed og folkestyre." Det kan komme til udtryk i emnerne for undervisningen, materialer og hvordan der undervises og hvordan eleverne inddrages.

Til brug for tilsynet med frihed og folkestyre kravet udvikler styrelsen løbende værktøjer. I 2016 har man således udviklet en samtaleguide til brug for styrelsens samtaler med skolens ledelse, samt en manual for tilsynsbesøg.

22 enkeltsager og mange henvendelser i 2016Der kan være mange forskellige grunde til at styrelsen iværksætter et såkaldt enkeltsags-tilsyn. Som eksempler kan nævnes:

 • Skolen har været udtaget i et tematisk tilsyn og er efterfølgende overgået til enkeltsagstilsyn, fordi der har været særlige forhold
 • Skoler med mangelfulde oplysninger på deres hjemmeside 
 • Henvendelser fra forældre 
 • Henvendelser fra kommuner 


Styrelsen noterer at især tre områder har fyldt i henvendelserne i 2016:

 • Overholdelsen af børnekonventionen i forbindelse med udskrivning af elever 
 • Spørgsmål om manglende undervisning og
 • Bekymring for frihed og folkestyrekravet 

Generelt har der, fremgår det af beretningen, været mange henvendelser i 2016, hvilket man mener muligvis kan skyldes den store politiske og mediemæssige opmærksomhed på de frie grundskoler.

Der er afsluttet 7 enkeltsagstilsyn i 2016 og der er ikke givet påbud.

Ros til bestyrelse fra det økonomisk tilsyn

På det økonomiske område kan styrelsen konstatere, at skolernes bestyrelser har forbedret sig når det handler om at forholde sig aktivt til anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger fra skolens revisor. Men der er også tidsler i buketten.

Der er fortsat mange bemærkninger fra revisorer, som kræver opfølgning, fx om den manglende bogholderimæssige funktionsadskillelse, og om indbetalinger af skat og pensioner.

Ni frie grundskoler har været underlagt enkeltsagsbehandling af regnskabsmateriale. Nogle skoler har været underlagt skærpet tilsyn i forbindelse med at skolerne har indgået afdragsordninger med ministeriet, mens der har været andre økonomiske eller administrative grunde til tilsynet med resten af skolerne. Blandt disse grunde nævnes ledernes lønaftale.

Styrelsen har foretaget et tilsyn med inklusionstilskuddet, som har givet anledning til at rejse krav om tilbagebetaling af ca. 35.000 kr. fra en enkelt skole, men ellers har styrelsen ikke fundet anledning til konkrete tiltag på området.

Hvem fører STUK tilsyn med?
I beretningen gives en oversigt over hvilke områder/institutioner STUK fører tilsyn med, hvilket opgøres til 2.192 skoler og 521 udbydere:

 • 1289 folkeskoler 
 • 822 frie grundskoler og efterskoler 
 • 314 udbud af gymnasiale uddannelser 
 • 81 produktionsskoler 
 • 20 tovholderinstitutioner på kombineret ungdomsuddannelse 
 • 96 udbydere af erhvervsuddannelser -
 • 91 udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse 

LÆS hele STUK´s tilsynsberetning for 2016

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12