fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Dagtilbud – nye regler pr. 1. januar 2019

Mulighed for nedsættelse af driftsgaranti - mulighed for dispensation fra reglerne om 30% børn fra udsatte boligområder - reglerne om deltidspladser
Af: Ole Carl Petersen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
19.02.19

Med virkning fra den 1. januar, hvor den nye dagtilbudsbekendtgørelse trådte i kraft, er loftet over driftsgarantien blevet nedsat. Driftsgarantien er den garanti, som private daginstitutioner skal stille over for kommunen for at sikre, at der kan ske pasning efter en eventuel konkurs. Loftet er nedsat til en halv måned plus det antal måneder, man får forudbetalt tilskud.

Også etablerede institutioner kan få nedsat deres garanti. Dermed kan en friskole med dagtilbud, der får forudbetalt tilskud, og som har likviditet til det, med fordel overveje, om skolen skal meddele kommunen, at skolen fremover ikke længere skal have tilskud forud. Dermed bør kommunen nedsætte kravet om driftstilskud til ½ måned. (Læs yderligere i paragraf 20 i bekendtgørelsen – se link nedenfor).

Dispensation fra 30% kravet
Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at der kan søges dispensation fra reglerne om 30% børn fra udsatte boligområder ('bedre fordeling'). Det er kommunen, der skal søge dispensationen hos Børne- og Socialministeriet, som giver dispensationen ud fra en konkret og skønsmæssig vurdering af, om en række kriterier er opfyldt.

Reglen om maksimalt 30% børn fra udsatte områder træder i kraft pr. den 1. januar 2020. Det betyder, at man som dagtilbud har et år til at få indhentet en dispensation. Friskolernes Hus anbefaler, at man snarest muligt går i gang med at søge om dispensation. Friskolernes Hus står naturligvis til rådighed, hvis man som friskole/dagtilbud har brug for dialog med kommunen. (Læs yderligere i paragraf 45 i bekendtgørelsen – se link nedenfor).

Præcisering vedrørende regler om deltidspladser i dagtilbud
Med virkning fra den 1. januar 2019 fik dagtilbud pligt til at kunne tilbyde deltidspladser til forældre på barselsorlov. De nye regler har givet anledning til en del spørgsmål. Derfor har Friskolernes Hus udarbejdet en præcisering, som tidligere er bragt på hjemmesiden. Præciseringen kan findes HER 

Kommunen skal fastsætte retningslinjer for deltidspladser, og det er vigtigt at kende de retningslinjer, som kommunen beslutter.

Hvilke forældre har mulighed for at få en deltidsplads?
Forældrene har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældrene afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en deltidsplads under graviditeten samt efter fødslen.

Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov m.v. Forældrene skal ansøge kommunen om deltidsplads senest to mdr. før den ønskede deltidsplads.

Kan kommunen kræve, at tilbud om deltidspladser tilbydes til alle?
Friskolernes Hus har kendskab til en kommune, der i sine reviderede retningslinjer vedrørende dagtilbud kræver, at muligheden for deltidspladser tilbydes ALLE forældre – uanset om de er på barsel eller ej.

Det følger af dagtilbudslovens § 20, stk. 2, 2. pkt., at privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse heraf. Det gælder dog ikke for privatinstitutioner, som er godkendt før den 1. juli 2018, medmindre privatinstitutionen og kommunen aftaler det.

De pågældende privatinstitutioner skal opfylde de godkendelseskriterier, som var gældende på godkendelsestidspunktet. Er privatinstitutionen derimod godkendt efter den 1. juli 2018, skal institutionen dermed opfylde de retningslinjer, som kommunen har fastsat.

Reduceret betaling
En deltidsplads er en plads, hvor barnet kan være i daginstitutionen i op til 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling. Af ministeriets vejledning fremgår det, at tilskud og forældrenes egenbetaling skal afspejle udgifterne ved den benyttede plads.

I beregningen skal der tages højde for udgifter, som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som fx udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder m.v.

Reduceret tilskud
Her er der grund til opmærksomhed, idet det er væsentligt, hvordan kommunen vil foretage beregning af det reducerede tilskud. En række udgifter er nemlig uafhængige af, hvor mange timer et barn er i institutionen.

Dagtilbudsbekendtgørelsen af 18. december 2018 – i kraft fra den 1. januar 2019 – kan findes HER

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12