fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Delvis nedlukning udvides til hele landet

Fra 16. december 2020 til 3. januar 2021.
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
15.12.20

Som følge af det bekymrende smittetal i Danmark, har regeringen besluttet at udvide restriktionerne, der i sidste uge blev indført i 69 kommuner, til at gælde hele landet. De skærpede tiltag udvides til at gælde hele landet fra 16. december 2020 kl. 16.00.

Læs pjece om udvidelse af skærpede tiltag til hele landet.

Link til nyhed på Børne- og Undervisningsministeriets område

BUVM vil snarest sørge for at revidere de skærpede retningslinjer og FAQer, som vil være gældende i alle kommuner. Retningslinjer og FAQ kan findes her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
Udover de skærpede retningslinjer, restriktioner og anbefalinger bør skoler i alle 98 kommuner også følge Børne- og Undervisningsministeriets grundlæggende retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser. De grundlæggende retningslinjer beskriver bl.a. de sundhedsfaglige anbefalinger, skoler bør følge ift. rengøring, håndhygiejne, håndtering af smittetilfælde m.v. De grundlæggende retningslinjer ligger på samme side som de skærpede retningslinjer, jf. linket oven for.

Fra ministeriets hjemmeside (15.12.20):

For kommunerne gælder følgende restriktioner og anbefalinger:

  • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
  • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
  • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
  • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester

De nye tiltag indebærer overgang til nødundervisning i alle kommuner. For de elevgrupper, der undtages for hjemsendelse, overgås til nødundervisning, hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give elever, kursister og deltagere almindelig undervisning.

Tiltagene vil gælde fra og med onsdag den 16. december 2020 til og med den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning til og med den 10. januar 2021. Muligheden for glidende overgang til fremmødeundervisning gælder kun for skoler og institutioner, der har haft elever hjemsendt, og i så fald kun for hjemsendte elever.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12