fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Er jeres private dagtilbud registreret i Dagtilbudsregisteret?

Alle dagtilbud skal være registreret i Dagtilbudsregistret. Har I som privat dagtilbud haft udfordringer med at anvende systemet - og derfor aldrig er blevet oprettet - så kontakt os i Friskolernes Hus. Læs mere her.
Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.09.22

Alle dagtilbud skal være registreret i Dagtilbudsregistret – også privatinstitutioner oprettet i relation til en friskole. Dagtilbudsregistret er en samlet oversigt over alle private og offentlige dagtilbud i Danmark, og fremgår af Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet fra 1.7.2021.

Det forlyder, at der er private dagtilbud, der ikke har fået foretaget oprettelsen, der skulle være gennemført tilbage i nov. 2021. Èn årsag hertil kan være udfordringer med gennemførslen.

Kontakt os, hvis jeres private dagtilbud aldrig er blevet oprettet i registeret
Hvis der er nogle af vores medlemsskoler med tilknyttet dagtilbud, for hvem det ikke har været muligt at få foretaget oprettelsen, hører vi gerne om dette i Friskolernes Hus - kontakt Ole Carl Petersen.

Kan det afdækkes, at der er et omfattende antal dagtilbud, der mangler at gennemføre oprettelsen som følge af udfordringer med dette, vil Friskolerne i samarbejde med Daginstitutionernes Lands Organisation (DLO), som Friskolerne er medlem af, afsøge hvilke muligheder der er for at øge information og vejledning i samarbejde med STIL (Styrelsen for IT og Læring). 

Ved eventuel manglende registrering vil vi gerne vide, hvis dette skyldes udfordringer med at anvende systemet og support.

Efterfølgende kan man læse orienteringsskrivelse fra STIL udsendt til alle private dagtilbud i oktober 2021 med overskriften 'Registrering af oplysninger i det nationale dagtilbudsregister' - klik her.

 

Ved yderligere spørgsmål, kontakt Ole Carl Petersen i Friskolernes Hus

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12