fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Feriepengerefusion på skolens fleksjobansatte

Refusion på fleksjobansattes feriepenge optjent i opsparingsåret skal søges sammen med den almindelige ansøgning om lønrefusion ved Fleksbarsel, også selv om skolen ikke samtidig har den reelle udgift til Lønmodtagernes Feriefond.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
05.12.19

Som tidligere beskrevet i SkoleNyt, skal skolen søge refusion på fleksjobansattes feriepenge optjent i opsparingsåret d. 1. september 2019 – 31. august 2020 sammen med den almindelige ansøgning om lønrefusion ved Fleksbarsel, også selv om skolen ikke samtidig har den reelle udgift til Lønmodtagernes Feriefond.

For ansatte i fleksjobordning før 1. januar 2013 søges der refusion på feriepenge vedr. opsparingsåret ved både kommunen og Fleksbarsel (Fleksbarsel gælder ikke ansatte i skolens daginstitution).
For ansatte i fleksjobordning efter 1. januar 2013 søges der refusion på feriepenge vedr. opsparingsåret ved Fleksbarsel (gælder ikke ansatte i skolens daginstitution).

Friskolerne Hus er bekendt med at kommunerne behandler refusionen for overgangsåret forskelligt, og at enkelte kommuner ikke vil refundere feriepengene for opsparingsåret før skolen indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriefond, hvilket skolen tidligst har mulighed for til efteråret 2021.

SÅDAN GØR I:
Fleksjobansatte under den ”gamle” ordning før 1. januar 2013

Skoler der har fleksjobansatte under den ”gamle” ordning før 1. januar 2013 og som hver mdr. søger refusion fra kommunen på den almindelige fleksansattes løn, søger, sammen med den månedlige almindelige lønrefusion, også refusion på feriepengene for opsparingsåret 1. september 2019 til 31. august 2020.

Yder kommunen tilskud på feriepengene for opsparingsåret sammen med den almindelige lønrefusion, da ansøges der efterfølgende ved Fleksbarsel på den kvartalsvise løn + feriepenge vedr. indefrysningsperioden pr. kvartal.

Skolen oplyser samtidig i den kvartalsvise refusionsansøgning ved Fleksbarsel, hvor meget skolen har modtaget i løn- og feriepengerefusion fra kommunen.

Vil kommunen først yde tilskud når skolen indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriefond (tidligst efterår 2021), da skal skolen stadig ansøge refusion ved Fleksbarsel om den kvartalsvise løn + feriepenge vedr. indefrysningsåret.

Skolen oplyser i ansøgningen den kvartalsvise lønrefusion fra kommunen samt skolens skøn på refusionsbeløbet fra kommunen vedr. feriepengene.

Når skolen indbetaler feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond, skal skolen huske at søge refusion på feriepengene, og når udbetalingen fra kommunen modtages, skal skolen ved Fleksbarsel registrere evt. efterregulere tilbage til de kvartaler, det er muligt at efterregulere for. Dette kun hvis skolens ansøgte skønsmæssige ferietilskud fra kommunen ikke er lig med det skolen reelt modtager.

Se skema herunder om hvordan skolen håndterer ansøgningen ved Fleksbarsel afhængig af om kommunen yder tilskud på feriepenge for opsparingsåret mdr. vis eller først når skolen indbetaler til Lønmodtagernes Feriefond.

Fleksjobansatte under den ”nye” ordning efter 1. januar 2013
For fleksjobansatte under den ”nye” ordning efter 1. januar 2013 søger skolen hvert kvartal ved Fleksbarsel for såvel løn som feriepenge for indefrysningsåret.

Friskolernes Hus har udarbejdet et regneark til beregning af feriepenge for indefrysningsåret.

Regnearket kan downloades her.

 Ansatte i fleksjobordning før 01.01.13
Kommunen yder tilskud på feriepengene mdr. vis.Kommunen yder først tilskud på feriepengene når skolen indbetaler til Lønmodtagernes Feriefond.
3. kvartal 2019. Ansøgningsfrist 30.11.19Skolen søger refusion ved Fleksbarsel for løn optjent i juli, august og september samt feriepenge optjent september 2019.
Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen for 3. kvartal samt feriepengerefusion for september 2019.Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen vedr. juli, aug. og september, samt skolens skøn på feriepengerefusion fra kommunen vedr. september 2019.
4. kvartal 2019. Ansøgningsfrist 29.02.20Skolen søger refusion ved Fleksbarsel for løn og feriepenge optjent
i oktober, november og december 2019.
Skolen oplyser løn og feriepengerefusion modtaget fra kommunen for 4. kvartal 2019.Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen vedr. 4. kvartal samt skolens skøn på feriepengerefusion fra kommunen vedr. 4. kvartal.
1. kvartal 2020. Ansøgningsfrist 31.05.20Skolen søger refusion ved Fleksbarsel for løn og feriepenge optjent
i januar, februar og marts 2020.
Skolen oplyser løn og feriepengerefusion modtaget fra kommunen for 1. kvartal 2020.Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen vedr. 1. kvartal samt skolens skøn på feriepengerefusion fra kommunen vedr. 1. kvartal.
2. kvartal 2020. Ansøgningsfrist 31.08.20Skolen søger refusion ved Fleksbarsel for løn og feriepenge optjent
i april, maj og juni 2020.
Skolen oplyser løn og feriepengerefusion modtaget fra kommunen for 2. kvartal 2020.Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen vedr. 2. kvartal samt skolens skøn på feriepengerefusion fra kommunen vedr. 2. kvartal.
3. kvartal 2020. Ansøgningsfrist 30.11.20Skolen søger refusion ved Fleksbarsel for løn optjent
i juli, august og september samt feriepenge optjent juli og august 2020.
Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen for 3. kvartal 2020 samt feriepengerefusion for juli og august 2020.Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen vedr. 3. kvartal samt skolens skøn på feriepengerefusion fra kommunen vedr. juli og august 2020.
4. Kvartal 2020. Ansøgningsfrist 28.02.21Skolen søger refusion ved Fleksbarsel for løn
vedr. oktober, november og december 2020
Skolen oplyser lønrefusion fra kommunen vedr. 4. kvartal 2020.
Efterår 2021 kan skolen indbetale feriepenge for opsparingsåret. Her anbefaler vi at skolen som et minimum indbetaler for skolens flekjobansatte. Særligt hvis kommunen først ved indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond vil refundere feriepengene. Er skolens tilskud på feriepengene ikke det samme som skolens indberettede skøn, efterreguleres dette i de kvartaler det er muligt at efterregulere for. Bemærk at efterregulering max er 14 mdr. bagud. 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12