fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ferieregler: Aftale om særlig feriegodtgørelse i overgangsperioden, ny ferieaftale og ny ferievejledning

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
16.01.20

Flere væsentlige spørgsmål, blandt andet vedrørende den særlige feriegodtgørelse, er blevet besvaret med de aftaler, som Skatteministeriets Medarbejder- og Kompetencestyrelse har indgået med centralorganisationerne kort før jul, dels om en ny ferieaftale, dels om betalingen af den særlige feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

Samtidigt har parterne revideret ferievejledningen, der er udarbejdet som en hjælp til anvendelsen af ferieloven og ferieaftalen på det statslige område.

Ferieaftalen – og dermed også reglerne om særlig feriegodtgørelse – gælder for ledere, lærere, børnehaveklasseledere samt medarbejdere omfattet af BUPL-overenskomsten, 3F overenskomsten og HK-overenskomsten.

Betaling af den særlige feriegodtgørelse
Den nye aftale – se link nedenfor – drejer sig om betaling af den særlige feriegodtgørelse for ferie optjent i indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. For denne periode skal der udbetales en særlig feriegodtgørelse på 0,5 %. Resten af godtgørelsen ligger i de indefrosne feriepenge. Udbetalingen skal ske ad to omgange:

  1. Særlig feriegodtgørelse (0,5 %) optjent 1. september 2019 – 31. december 2019 udbetales ultimo april 2020.
  2. Særlig feriegodtgørelse (0,5 %) optjent 1. januar 2020 - 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021.

Særlig feriegodtgørelse optjent før indefrysningsperioden udbetales efter den hidtidige ferieaftale, mens særlig feriegodtgørelse optjent efter 1. september 2020 skal administreres efter den nye ferieaftale, som træder i kraft 1. september 2020.

Ferieaftalen
Med virkning fra 1. september 2020 – altså samme dag som den nye ferielov træder i kraft – gælder den nye aftale om ferie, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgik med de faglige organisationer i centralorganisationer den 16. december 2019. Indtil udgangen af august 2020 gælder den hidtidige ferieaftale af 11. november 2005 fortsat.

Den nye ferieaftale er tilpasset den nye ferielov, der bygger på princippet om samtidighedsferie; og den har færre regler – og er dermed betydeligt enklere – end den ferieaftale, som skolerne skal administrere efter nu. Hele aftalen kan hentes på nedenstående link, men de væsentligste hovedpunkter i aftalen er:

  • Bestemmelserne om overførsel af ferie udover 20 dage bortfalder.
  • Bestemmelserne om feriedifferenceberegning bortfalder i ferieaftalen da det nu er en del af ferieloven.
  • Reglerne om de særlige feriedage fortsætter uændret, således at dage optjenes i et kalenderår og afholdes i en efterfølgende afholdelsesperiode fra 1. maj til efterfølgende 30. april. Dog er der tilføjet en ny – og ikke helt uvæsentlig – bestemmelse om en (særlig feriedags) differenceberegning, som finder anvendelse, når beskæftigelsesgraden i optjeningsåret er forskellig fra beskæftigelsen i afholdelsesåret.
  • Reglerne om optjening af ferie i fraværsperioder fortsætter uændret.
  • Reglerne om beregning af den særlige feriegodtgørelse er tilpasset den nye ferielov, således at skolen kan vælge mellem at udbetale godtgørelsen to gange årligt eller samtidigt med at den dertil svarende ferie begynder.

Ferievejledning
Som nævnt er der udsendt en ny stor ferievejledning, som parterne har udarbejdet.

Friskolernes Hus vil følge op med en ny ajourført udgave af den målrettede ferievejledning, som foreningen udsender. Det forventes, at den ajourførte vejledning er klar sidst i marts måned.

Udestående feriespørgsmål – feriens placering på lærerområdet
Desværre er MKS (Medarbejder og Kompetencestyrelsen) og LC (Lærernes Centralorganisation) endnu ikke klar med den nye bestemmelse i læreroverenskomsten, Organisationsaftalen, som sætter rammerne om placeringen af lærernes og børnehaveklasseledernes ferie. I den anledning minder vi om den skabelon til varsling af ferie, som blev udsendt før jul, og som vi anbefalede skolerne at anvende.

Denne anbefaling vil Friskolernes Hus hermed ændre til en kraftig henstilling, om at skolen skriftligt varsler tidspunktet for afholdelsen af lærernes ferie i sommeren 2020. Årsagen er, at vi forudser, at limboen mellem den hidtidige organisationsaftale og den nye i praksis vil betyde, at der ikke findes overenskomstmæssige regler for placeringen af ferien juli 2020 – derfor skal placeringen sikres ved hjælp af en skriftlig varsling.

LINKS:
Særlig feriegodtgørelse:
Cirkulære om aftale om Betaling af en særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie
Ferieaftalen:Cirkulære om aftale om Ferie 
Ferievejledning, December 2019: Ferievejledning_Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12