fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Finanslov for 2020 kommer i to afdelinger – nr. to er den vigtige

Finanslovforslaget for 2020 kommer i år i to dele, og præsenteres som et ”teknisk” finanslovsforslag. Senere, i forbindelse med folketingets åbning, præsenteres et opdateret finanslovsforslag. Fremlagte tekniske lovforslag skal anvendes med forbehold, og kan ikke danne udgangpunkt for budgetlægning for 2020. Friskolernes Hus udsender tilskudsberegner til at beregne et skøn over tilskuddet for 2020.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
28.08.19

Forslaget til finanslov for 2020 kommer i år af to omgange fordi valget og regeringsdannelsen skete så langt henne på året. Derfor har regeringen ikke kunnet nå at få sine politiske og økonomiske prioriteringer indarbejdet i det finanslovsforslag, som regeringen er forpligtet til at fremlægge i august måned.

Regeringen er forpligtet til at fremlægge et finanslovsforslag for det kommende kalenderår inden 1. september. Derfor har regeringen den 27. august fremlagt et forslag, der præsenteres som et ”teknisk” finanslovsforslag, som vil være UDEN de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteringer. Taksterne i den tekniske finanslov kan ses nedenfor.

I forbindelse med folketingets åbning – det vil sige begyndelsen af oktober eller muligvis i slutningen af september måned – vil regeringen præsentere et opdateret finanslovsforslag for 2020, som vil afspejle regeringens økonomiske politik og de politiske prioriteringer. 

Forbehold for anvendelse af det tekniske finanslovsforslag
Hvis regeringen planlægger at fremsætte forslag om at ændre de økonomiske vilkår for de frie grundskoler, vil det først fremgå af det opdaterede finanslovsforslag ultimo september. Derfor skal man være forbeholden i forhold til at anvende det tekniske finanslovsforslag som udgangspunkt for budgettet for 2020.

Taksterne viser, hvordan tilskuddet for 2020 vil være, hvis koblingsprocent, fordelingsformlen og de afsnørede puljer til specialundervisning og vikarudgifter, videreføres i 2020 efter fuldstændig samme model som i 2019. Men om det sker, kan man ikke vide før regeringens politisk tilrettede finanslovsforslag fremsættes om ca. 5 uger.

Fremgangsmåden med to udgaver af finanslovsforslaget – et ”teknisk” forslag i august og et opdateret forslag i løbet af efteråret – er set før. Men det kan selvfølgelig give skolerne nogle udfordringer i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og de efterfølgende år.

Tilskudsberegner til tekniske tilskudssatser – ikke til endelig budgetlægning

Friskolernes Hus vil udsende en ”tilskudsberegner”, som skolerne kan benytte til at beregne et skøn over tilskuddet for 2020, samt over reguleringen af tilskuddet i 2019, når der foreligger forslag til tilskudstaksterne for 2020.

I den tekniske finanslov, som regeringen har fremlagt tirsdag den 27. august ved middagstid, indgår der, som nævnt, teknisk fremskrevne tilskudssatser for 2020. Friskolernes Hus har udarbejdet en tilskudsberegner med de tekniske finanslovssatser. Denne skønsmæssige beregning skal tages med forbehold og bør IKKE anvendes til endelig budgetlægning for 2020!

Link til tilskudsberegner med de tekniske finanslovssatser.

Men de ”rigtige” tilskudssatser, som bringes med ind i de politiske forhandlinger om finansloven for 2020, vil, som også nævnt, fremgå af det finanslovsforslag som fremsættes i forbindelse med folketingets åbning. På det tidspunkt vil Friskolernes Hus udsende en opdateret tilskudsberegner.

Friskolernes Hus afholder budgetkurser hhv. d. 7.–9. oktober og d. 30.-31. oktober. Her forventer vi at finanslovsforslaget er fremsat, og det vil dermed være finanslovsforslagstaksterne, man på kurset vil budgettere ud fra.

Teknisk finanslov – tilskudssatser
Udgangspunktet for beregningen af de enkelte tilskudssatser er den gennemsnitlige udgift på årselev, som er fastsat på grundlag af den seneste regnskabsopgjorte udgift på elev i folkeskolen. Bevillingens størrelse afgøres af, hvor stor en andel af folkeskolens gennemsnitsudgift de frie skoler får. Denne andel fastsættes af Folketinget i Finansloven og kaldes populært koblingsprocenten. I 2019 er koblingsprocenten 76 %, hvilket den også er i den tekniske finanslov. Det giver en gennemsnitlig driftstilskudsbevilling på 50.447 kr. i 2019, og 51.738 kr. i det tekniske finanslovsforslag for 2020. Altså en stigning på knap 2,6 %.

Fra forslag til ”teknisk” finanslov for 2020, fremsat 27. august 2019.

2019

takster

2020

TEKNISK finanslov

Grundtilskud pr. elev op til og med 40 elever

10.000

(maks. 400.000)

10.000

(maks 400.000)

Undervisningstilskud

 • Takst 1 (under 13 år)
 • Takst 2 (over 13 år)
 • Takst 3 (10. klasse)
 

 

35.893

47.379

46.274

 

36.599

48.310

47.205

Fællesudgifter

 • Takst 1 (op til 220 elever)
 • Takst 2 (fra elev nr. 221)
 

 

6.834

2.734

 

6.989

2.796

Bygningstilskud

2.199

2.230

SFO-tilskud

7.768

7.877

Kosttilskud pr. årselev

50.180

50.883

Inklusionstilskud

 • 0-149 elever
 • 150-299 elever
 • 300-449
 • 450 elever og derover
 

 

134.680

127.946

121.212

114.478

 

134.680

127.946

121.212

114.478

Specialundervisning

 • Takst for 1. specialundervisningselev
 • Takst for 2.                               ”
 • Takst for 3. og følgende v    ” 
 • Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler
 

 

113.662

102.296

68.197

 

43.529

 

117.431

105.688

70.459

 

44.311

Det tekniske finanslovsforslag indeholder naturligvis også takster for tilskuddet til private gymnasier, herunder HF som udbydes Steinerskolerne.
Disse skoler vil blive informeret snarest muligt om taksterne.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12