fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud og skoler

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19. Informationsmaterialet beskriver både, hvordan enkelttilfælde og større udbrud af smitte kan håndteres.
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
26.08.20

Det opdaterede materiale ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser ” vejleder ledelser og medarbejdere på skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser i, hvad de skal gøre for at forebygge smitte i de situationer, hvor et barn eller en elev er smittet med COVID-19. 

”Vi har en øget opmærksomhed på smitte på skoler, fordi vi lige nu ser flere smittede elever og medarbejdere. Det er vigtigt, at den enkelte skole eller børnehave ved, hvad de skal gøre, når et barn eller en elev bliver smittet. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at forebygge smitte både på skolen og i samfundet. Derfor har vi tydeliggjort, hvordan de skal forholde sig,” fortæller Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. 

Materialet beskriver, hvordan ledelsen på skolen skal forholde sig, når de får besked om, at en elev eller medarbejder er smittet. Det beskrives, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må komme tilbage i skolen igen. 

Om opdateringen

Opdateringen af materialet d. 25 august 2020 går primært på følgende: 

Af materialet fra 29. maj 2020 var det anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes.  

I det nye opdaterede materiale fra 25 august 2020 anbefales det, at:

  1. Hvis der er holdt 1 meters afstand: Der igangsættes konkretet vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede - både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen og uden for. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer. 
  2. Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget i overensstemmelse med retningslinjerne: Hele klasse/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.   

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse/stue/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Hvis der opstår tvivl, kan man få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Børne- og undervisningsministeriets nyhed »Smitte på skoler skal håndteres systematisk« (25. august 2020)
”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser ”

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12