fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Forvirring om adgangskrav til gymnasiet

På det seneste har der været udmeldinger om adgangskravene til gymnasiet, som har skabt en del forvirring. Det har foranlediget STUK til at udsende en skrivelse den 3. maj, som belyser de gældende krav:
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.05.19

”Vedrørende adgangskrav til de gymnasiale uddannelser 

I lyset af de forskellige indslag, der har været i pressen vedrørende adgangskravene til de gymnasiale uddannelser, finder vi anledning til at minde om karakterkravene ved optagelse til en treårig gymnasial uddan-nelse i direkte forlængelse af 9. klasse.  

For at have adgang til en treårig gymnasial uddannelse efter 9. klasse skal eleven: 

  • være vurderet uddannelsesparat, herunder have mindst 5 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer, og
  • ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse bekræfte sit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. 

En uddannelsesparat elev har dog krav på at blive optaget, hvis han eller hun får minimum 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Det samme gælder en uddannelsesparat elev, der får under 3 men minimum 2 i gennemsnit i de lovbundne prøver, såfremt eleven gennemfører en vejled-ningssamtale på gymnasiet. Her skal rektor udfordre eleven fagligt og i forhold til dennes valg af uddannelse. 

Når eleven har krav på at blive optaget med et lavere gennemsnit end i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen, så skyldes det, at der kan foreligge omstændigheder, som bevirker, at eleven klarer sig dårligere til eksamen end i den daglige undervisning, og at dette ikke skal udelukke eleven fra at få den ønskede ungdomsuddannelse. 

En elev, der er ikke-uddannelsesparat, kan opnå krav på optagelse, hvis vedkommende får et gennemsnit på minimum 6 i de lovbundne prøver i 9. klasse. 

Udover de specifikt anførte adgangskrav herover vedrørende elevens karakterer skal eleven desuden bestå folkeskolens afgangseksamen og opfylde de øvrige adgangskrav. 

Hvis eleven ikke opfylder ovenstående krav, vil han eller hun have mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve- og samtale. 

Få mere detaljeret information om adgangskravene, herunder om adgangskrav til den 2-årige hf-uddannelse samt adgangskravene fra 10. klasse på: 

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/adgang-til-uddannelserne-til-studentereksamen 

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omgymnasialeuddannelser/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser 

Der er desuden mulighed for at få personlig vejledning om de nye adgangskrav via eVejledningens hotline og chat: https://www.ug.dk/evejledning 

 

Med venlig hilsen 

Jens Refslund Poulsen 

Kontorchef
Gymnasiekontoret
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet”

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12