fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Frihed og socialt ansvar hænger sammen

Den øgede koblingsprocent til friskoler og private grundskoler, som blev en realitet med finansloven for 2018, er øremærket til pædagogiske opgaver, der understøtter det frie skolevalg.
Af: Peter Bendix Pedersen, formand Dansk Friskoleforening
Kategori Friskolestafetten
12.01.18

Med finansloven 2018 er der tilført et »socialt tilskud« til friskoler og private grundskoler. 70 mio. kr. er nu øremærket henholdsvis specialundervisning og inklusion. Det er en stærk politisk markering af, at også forældre til børn med særlige behov skal have mulighed for at vælge en friskole eller privat grundskole.

”Vi vil hellere have frihed end penge” er overskriften på et interview med Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, i Politiken Skoleliv i dag den 12. januar 2018.

Det er retorik, når Danmarks Private Skoler siger, at det knægter friheden, at fri- og privatskolerne får flere penge til at løfte et socialt ansvar. Argumentet skulle være, at med puljer bliver skolerne styrede i deres gøren og laden og dermed svækkes friheden.

Jeg er dybt uenig. Når der sættes flere penge af til at varetage sociale opgaver, er det et stærkt udtryk for solidaritet, som sikrer, at friheden til at vælge skole ikke kun er for børn uden diagnoser og et hjem med klaver.

Truslen om indskrænket frihed skyldes ikke tilskud - men manglende solidaritet
Karsten Suhr er berettiget bekymret for, om friheden i øjeblikket indskrænkes for friskoler og private grundskoler og peger på politiske tendenser, der ønsker at begrænse det frie skolevalg.

Vi har været igennem et halvt år med et sandt bombardement på friskoler med muslimske værdier. Vi har været vidne til noget der minder om en massakre på et bestemt mindretals muligheder for at drive fri skole. Mindretallets rettigheder er dét fri- og privatskolerne sædvanligvis anser for hjerteblodet.

På den baggrund er der fra politisk side blevet sat nye krav til tilsynet med fri- og privatskolerne og her kan man berettiget frygte, hvad dette egentlig betyder for friheden til at oprette og drive friskole i Danmark.

Risikoen for indskrænket frihed er derfor, efter min bedste vurdering, langt større og mere alvorlig når det gælder forsvaret for mindretallets rettigheder end når sektoren tildeles midler til at løfte flere sociale opgaver.

Her kunne jeg ønske mig, at de forskellige skoleforeninger i solidaritet hævede stemmen.

Politisk fokus på frit skolevalg for alle er et sympatisk og et vigtigt signal
Dansk Friskoleforening har i årevis argumenteret for at sikre gode økonomiske muligheder og til de skoler, der konkret har elever med særlige behov. Dem der løfter opgaven, skal også have pengene.

Med øgede ressourcer får friskoler og private grundskoler mulighed for at tilbyde et kvalitativt skoletilbud også til børn med særlige behov. Ikke kun fordi, der vilje til det, men fordi der reelt er de nødvendige kompetencer.

Det har længe været vores ønske, at det frie skolevalg i højere grad også sikres for de familier, der har børn med specielle behov. Derfor synes vi, at den sociale kobling er sympatisk og et udtryk for en målrettet tildeling af ressourcer, der netop understreger forældrenes frihed til at vælge skole og skolens forpligtigelse til at løse særlige opgaver.

Sektoren tager ikke lige meget socialt ansvar
På friskoler og private grundskoler er der pr. september 2017 ca. 2400 elever, der modtager specialundervisning. Opgørelsen viser, at knap 60% af disse børn er på friskoler, der er medlem af Dansk Friskoleforening, mens knap 30% af børn, der modtager specialundervisning er på private grundskoler.

Det sociale ansvar er således en vigtig opgave for friskolerne, og den prioriteres højt rundt om i landet. Vi har en stærk tradition på friskoler for, at fællesskabet er mangfoldigt og rummeligt, og derfor tager vi en stor del af ansvaret – måske mere end man kunne forvente.

I landdistrikter, hvor friskolen mange steder er den eneste lokale skole, er der også elever, der har særlige behov. Her er det frie skolevalg ikke helt så nærværende, som i de store byer, hvor der er mange skoler at vælge imellem. I landdistrikterne er inklusion ikke et negativt ladet ord men en helt naturlig og selvfølgelig opgave. Her sorteres ikke ved døren. Friskolen er lokalsamfundets skole.

Derfor er det afgørende vigtigt, at pengene kommer ud til de skoler, der løfter opgaven. Med denne model er vi kommet meget tæt på, at pengene følger barnet. Det er et godt og sundt demokratisk princip, der samtidig giver velfærd for alle.

Der er forskel på friskoler og privatskoler
En sammenligning af forældrenes socioøkonomiske baggrund i henholdsvis friskolen og folkeskolen viser tydeligt, at der ikke er forskel på disse forældregrupper. Her findes den samme elevtype, og friskolen og folkeskolen er således et udtryk for en mangfoldig sammensætning af familier.

Det er derfor også korrekt, når Karsten Suhr i artiklen siger, at forældrene på privatskolerne ”er lidt mere veluddannede” og de ”tjener lidt flere penge”. Privatskolerne har ganske enkelt en socioøkonomisk profil, der ikke ligner folkeskoler og friskoler.

I årsberetning 2015 fra Dansk Friskoleforening fremgår det, at 95% af alle friskoler yder søskendemoderation, og 62% af friskolerne yder friplads til forældre udover det tilskud, som kan søges i en statslig fripladspulje. Det vidner om vilje til at understøtte det frie skolevalg og lokalt hjælpe økonomisk trængte forældre.

Forskelligheder er godt, og det er måske det allerfineste vartegn, fri- og privatskolerne er kendetegnet ved. Men lige nu er jeg oprigtigt bekymret for, at vi ikke udviser tilstrækkelig solidaritet til at bakke op om den politiske håndsrækning, der er blevet givet os.

 

 

 

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12