fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Opdateret udgave af Friskoleloven, Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og Folkeskoleloven

Herunder følger en oversigt over de vigtigste, seneste lovændringer i Friskoleloven i overskriftsform, samt info om opdateringen af Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og Folkeskoleloven.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
29.08.19

Opdateret udgave af Friskoleloven
Undervisningsministeriet har pr. 14. august 2019 udsendt en opdateret udgave af Friskoleloven, som træder i stedet for udgaven af 30. august 2018. 

Den nye udgave samler op på og indarbejder de 7 lovændringer, der har fundet sted siden maj 2018. For at skabe overblik over, hvad der er gældende regler følger her en oversigt over de vigtigste, seneste lovændringer i overskriftsform:

  1. Øgede frihedsgrader (mulighed for at oprette afdelinger og drive SFO for 4. klasse), rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.
  2. Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.
  3. Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
  4. Styrket praksisfaglighed m.v. – obligatorisk prøve i 8. klasse.
  5. Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer – medtagelse af it-udstyr ved skoleskift.
  6. Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v. – ny godkendelsesprocedure, opstramning omkring donationer, whistleblower-ordning.

Den nye udgave af Friskoleloven kan findes HER.

Lov om private gymnasier i opdateret udgave
Pr. 14. august har undervisningsministeriet udsendt en ajourført udgave af loven om private institutioner for gymnasiale uddannelser, som Steinerskole med HF-tilbud er underlagt. Den nye udgave indarbejder tre lovændringer, der blandt andet angår donationer og tilsyn.

Den nye udgave af lovbekendtgørelsen om private gymnasier kan findes HER.

Opdatering af Folkeskolen
Siden seneste udgave af Folkeskoleloven fra 14. december 2017, er loven ændret ikke mindre end 8 gange. 

Den aktuelle udgave af Folkeskoleloven kan findes HER.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12