fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Godkendelse af nye skoler – ny bekendtgørelse

Med stramningen af friskoleloven i maj 2018 er det ikke længere nok at anmelde en ny skole fra start - nu skal skolen også godkendes.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
01.04.20

Ved stramningen af friskoleloven i maj 2018 blev der indført en midlertidig godkendelsesordning for nye skoler. Ordningen indebærer, at det ikke længere er tilstrækkeligt at anmelde en ny skole til start. Nu skal skolen også godkendes.

I den forbindelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udsendt en bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud. En tilsvarende bekendtgørelse er udsendt vedrørende skoler, der ikke ønsker statstilskud, samt for nye private gymnasier. Bekendtgørelsen, som træder i kraft 1. april 2020, fastlægger rammerne om godkendelsesproceduren og beskriver blandt andet, hvilke oplysninger den nye skole skal fremsende.

Dette krav kan blive en udfordring i denne corona-krise tid. Af bekendtgørelsen fremgår det nemlig, at ansøgningen om godkendelse af skolen skal indgives ved personligt fremmøde af initiativkredsens medlemmer. Dette fremmøde er en forudsætning for, at skolens ansøgning tages under behandling. Hvordan et sådant fremmøde skal organiseres, skal formentlig aftales i det enkelte konkrete tilfælde – der kan jo være udfordringer både med at rejse, og med at en talstærk initiativkreds ønsker at møde samlet frem.

Det er endvidere et krav, at hvert enkelt medlem af skolens initiativkreds individuelt afgiver erklæring om overholdelse af frihed og folkestyrekravet samt uafhængighedskravet. I bilag til bekendtgørelsen findes de skemaer, som skal benyttes.

FIND bekendtgørelse om godkendelse om frie grundskoler HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12