fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Gradvis genåbning af skolerne

Fra 15. april genåbnes daginstitutioner samt 0. - 5. klasse.
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
07.04.20

07.03.20

Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd

Som opfølgning på min mail fra i går aftes kommer her lidt flere informationer efter mit møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og repræsentanter fra de forskellige sektorer, der er omfattet af genåbning af daginstitutioner og grundskoler.

Ministeren tilkendegiver, at det er en stor opgave, som ikke er nem, ligesom der vil blive begået fejl hos os alle i tilrettelæggelsen af den kommende genåbning. Hun understreger, at skolen ikke bliver det samme som før, men forhåbentlig bliver så tæt på som muligt.

I dag eller i morgen udsendes en vejledning fra sundhedsmyndighederne, som vil indeholde de grundlæggende og vigtige informationer om de skærpede regler for rengøring, sundhed og adfærd. Det er vanskeligt at tilrettelægge meget før disse anbefalinger og anvisninger er kendt, hvorfor I med fordel kan afvente disse. Det vil sandsynligvis blive sendt direkte til skoler og institutioner, og vi videreformidler straks til jer og via www.friskolerne.dk, når vi er bekendt med de nye retningslinjer og anvisninger.

Det bliver understreget af ministeren, at børn, unge og voksne, der er sårbare, i risiko for smitte eller på anden måde ramt af coronaen, skal blive hjemme. Det bliver op til den enkelte at vurdere dette.

Vedhæftet er endvidere retningslinjer for genåbning af grundskoler. Her findes rigtig mange svar på de spørgsmål, som naturligt melder sig.

Åbning kan ske fra 15. april, men kan også ske derefter. Det betyder, at en genåbning først og fremmest beror på, at I som skoler får lavet en plan for, hvordan det kan ske med hensyntagen til de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med.  Det nævnes, at kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvorvidt skolen og institutioner kan genåbnes – men for friskoler og privatskoler gælder det, at det reelt er bestyrelsen, der skal foretage denne vurdering.

Der nævnes endvidere krav til indhold og organisering af undervisningen og heraf kan man udlede, at det er jeres ansvar at prioritere fag, undervisning og indhold, så det kan gennemføres efter de sundhedsfaglige krav. Derfor kan der blive tale om ikke at gennemføre visse fag, ligesom samlinger i store fora, lejrtur og andre fælles aktiviteter ikke vil kunne lade sig gøre. Meget undervisning bør ske udendørs, hvilket naturligvis er betragteligt lettere at gennemføre for skoler på landet i forhold til skoler i byerne. Derfor er jeres lokale beslutninger afgørende vigtige både i forhold til at skabe en god hverdag for elever og ansatte, men også i forhold til at følge de sundhedsmæssige anvisninger.

Forældre til børn i børnehaveklasse – 5. klasse, der vælger at holde deres børn hjemme, har ikke krav på fortsat fjernundervisning, og det bliver derfor op til jer at vurdere, om det er muligt alligevel for lærere at holde børn i gang med en form for fjernundervisning. Men prioriteringen er klart den undervisning, hvor der nu er tilstedeværelse. 

Ved siden af genåbningen for børnehaveklasse til 5. klasse og fjernundervisningen for 6. til 10. klasse, så er der fortsat en opgave med at sikre, at elever med særlige behov (uanset deres alder) tilgodeses med undervisning såvel via fjernundervisning og tilstedeværelse. 

Jeres kommunikation og information til forældrene er helt afgørende vigtig i denne tid. Princippet er nok, at man ikke kan informere og kommunikere for meget. Fx kan i berolige elever og forældre ved allerede nu at meddele, at I arbejder på at organisere hverdagen for genåbningen, og at denne ikke sker før, skolen er klar til at åbne. Det kan også være en mulighed at bruge tirsdag efter påske til delvis undervisning og planlægning.

Jeg vil opfordre til, at I tager kontakt til kommunen med både en orientering om, hvordan I påtænker genåbningen, men også søger indsigt, viden og inspiration i kommunens ansvisninger, for dermed at kunne lægge jer tæt op af den lokale praksis for genåbning. Det samarbejde kan blive vigtig, da der kan blive brug for at hjælpe hinanden.

Det kan også være en god ide at lave et online netværksmøde, hvor I kan udveksle ideer, dele viden og få gensidig inspiration til genåbningen af skolen.

Friskolernes Hus holder telefonerne åbne i morgen onsdag mellem kl. 10 og 12, og så igen fra tirsdag efter påske. På uvm.dk (https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19) er der god viden at hente, og siden opdateres løbende. Se også mere på foreningens hjemmeside (https://www.friskoler.dk/coronavirus-covid-19-1

Der var mange spørgsmål ved nedlukning af skolen, men der nok ikke færre ved genåbning af skolen. Men akkurat, som I med sund fornuft og hjælpsomhed har formået at lukke skolen ned, så gælder det samme ved genåbningen. Det er en helt særlig situation, som kræver ekstra af os alle, men jeg håber det vil gå godt for jer alle – på trods!

Er der brug for yderligere, så er jeg klar enten her på mail eller på mobil 40422027.

Venlig hilsen

Peter Bendix Pedersen
Formand

Retningslinjer for gradvis genåbning af grundskoler
Retningslinjer for genåbning af daginstitutioner ​​​​​​​

Samlet information om COVID-19 og skoler/daginstitutioner
Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/corona

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12