fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Husk at få afviklet ferie

Ferieuger kan gå tabt, hvis de ikke afholdes. Så hvordan er det nu, hvis ikke alt ferie er afviklet? Ferieloven skelner mellem 1-4 og 5 ferieuge. Dertil kommer de særlige feriedage. Få overblikket her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
24.11.21

Første ferieafholdelsesår efter den nye ferielov slutter d. 31. december, og hvordan er det lige, hvis en ansat ikke har afviklet alle 25 feriedage optjent i første ferieår?

Ferieloven skelner imellem 1-4 ferieuge og 5 ferieuge. Dertil kommer de særlige feriedage. 

1-4 ferieuge: 
Efter den nye ferielov trådte i kraft d. 1. september 2020, er det ikke længere muligt at få 1-4 ferieuge udbetalt. Kun hvis den ansatte har været feriehindret 2 ferieafholdelsesår i træk, vil det være muligt at udbetale 1–4 ferieuge. 

Det betyder med andre ord: 
I ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021 optjenes der i alt 5 ugers ferie. Om muligt skal 1-4 ferieuge afvikles i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021, ellers går ugerne tabt. Er den ansatte fortsat feriehindret pga. sygdom eller barsel, skal 1-4 ferieuge overføres til næste ferieafholdelsesår og skal om muligt afholdes inden d. 31. december 2022. Fortsætter sygdommen eller skyldes fraværet fortsat barsel frem til 31.12.22, og den ansatte dermed har været feriehindret i 2 ferieafholdelsesår i træk, kan 1-4 ferieuge udbetales. Men først der.

5. ferieuge:
Er den 5. ferieuge ikke afholdt og ikke aftalt til udbetaling d. 31. august 2021, kan skolen og den ansatte skriftligt aftale at overføre ugen til næste ferieafholdelsesår, der slutter d. 31. december 2022. Aftales dette ikke skal arbejdsgiveren udbetale den 5. ferieuge d. 31. december 2021.

Eksempel:
En lærer er gået på barsel 19. oktober 2020. Læreren har afholdt ferie i uge 42 2020, men har pga. barsel ikke holdt ferie 18 dage i juli og 2 dage i august 2021. Læreren genoptager arbejdet d. 1. november 2021. Første ferieuge blev afviklet i uge 42 2020. Da læreren er vendt tilbage til arbejdet, SKAL 2-4 ferieuge afvikles inden d. 31. december 2021. Ellers går ugerne tabt. 5 ferieuge kan ligeledes (af ledelsen) varsles til afholdelse inden d. 31. december 2021.

Er den 5 ferieuge ikke afviklet inden d. 31. december 2021 og ikke skriftligt aftalt til overførsel til næste ferieafholdelsesår, skal 5. ferieuge udbetales med december måneds løn.

 

Særlige feriedage (også kaldet feriefridage eller 6. ferieuge)
Særlige feriedage optjent i kalenderåret 1. januar 2020 – 31. december 2020, som ikke er afviklet eller planlagt til afvikling i perioden 1. maj 2021 – 30. april 2022, kan af ledelsen varsles til afholdelse fra og med 1. januar 2022. Varsling af de særlige feriedage sker fra ledelsens side med 30 dages varsel.

Særlige feriedage der ikke er afviklet d. 30. april 2022 skal udbetales d. 30. april 2022 eller aftales til overførsel til næste ferieafholdelsesår 1. maj 2022 – 30. april 2023. En sådan aftale skal indgås senest d. 30. april 2022 og være skriftlig.

 

LÆS MERE i FRISKOLERNEs ferievejledning HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12