fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kan skolen stille krav om testning af corona-virus?

Det korte svar er 'ja'. Folketinget vedtog i slutningen af 2020 en lov, der giver arbejdsgiver ret til at kræve, at en medarbejder bliver testet og oplyser arbejdspladsen om resultatet. Arbejdsgiver skal dog være opmærksom på en række betingelser angivet i loven. Læs mere her.
Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
07.02.21

Folketinget har vedtaget en lov ultimo 2020, der giver en arbejdsgiver mulighed for at pålægge en ansat at blive testet for covid-19 samt oplyse arbejdsgiver om resultatet. Det vil sige, at en skole umiddelbart kan kræve, at deres medarbejdere lader sig teste samt kommer med testresultatet til skolens ledelse.  

Loven angiver, at et krav om testning skal være ”sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19 herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.” Det betyder, at skolen skal begrunde sit krav om testning, og dette skal i øvrigt ske skriftligt.

Som et eksempel på ”driftsmæssige hensyn” står der i lovbemærkningerne, at det kan være en situation, hvor en virksomhed eller en del af en virksomhed på grund af større smitteudbrud er midlertidigt lukket helt ned, og hvor alle ansatte er hjemsendt. Dette antages ikke at være det samme som den nuværende situation, hvor skolerne er delvist lukket op, men det er vores vurdering i FRISKOLERNE, at loven alligevel kan anvendes af skolens ledelse. Der er dog en række betingelser angivet i loven:

  • Det skal ske skriftligt
  • Der skal gives en begrundelse for pålæg om testning
  • Informationen skal tilgå medarbejderne gennem skolens sædvanlige arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisation, ligesom relevante udvalg og repræsentanter bør inddrages.
  • Testen skal så vidt muligt gennemføres i sædvanlig arbejdstid og på skolens regning.

Loven fastslår i øvrigt, at en ansat, der ikke ønsker at blive testet af kollegaer eller af arbejdsgiveren, kan blive testet uden for arbejdspladsen, hvis det vel at mærke ikke medfører, at testningen bliver ”ringere” af den grund og arbejdsgiver fx ikke kan få testresultatet hurtigt nok eller lign.

Det fremgår i øvrigt af lovbemærkningerne, at hvis det er kollegaer eller arbejdsgiver, der udfører testningen, så skal de være særligt uddannet til formålet.

Ledelsen kan give ansættelsesretlige sanktioner, hvis pålæg om testning ikke imødekommes, og medarbejderen i forbindelse med pålægget skriftligt er oplyst om det. På samme måde kan en medarbejder tilkendes en godtgørelse, hvis arbejdsgiveren ikke lever op til de angivne betingelser. Der er tale om en lov, der er trådt i kraft, og som gælder hele arbejdsmarkedet, men der kan komme særregler på vores område, herunder vedrørende betaling for testning.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12