fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kørselsgodtgørelse – takster i 2018

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
06.12.17

Skatterådet har givet meddelelse om satserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse m.v. for 2018. 

For at satserne kan anvendes legitimt for alle skolens medarbejdere skal det overenskomstmæssige grundlag være i orden – hvilket forudsætter at Moderniseringsstyrelsen har udsendt sit ”Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser”.

Dette cirkulære er ikke udstedt endnu – men da Moderniseringsstyrelsen følger Skatterådets satser bringer vi de vigtigste satser her med tilføjelse af den beskrivelse, der anvendes i statens cirkulærer: 

1) Almindelig godkendt kørsel:                                                                          1,94 kr. pr. km.
2) Kørsel i henhold til bemyndigelse til og med 20.000 km. årligt:                  3,54 kr. pr. km.
    Kørsel i henhold til bemyndigelse ud over 20.000 km.:                                1,94 kr. pr. km.
3) For kørsel med egen motorcykel er satsen den som for egen bil.
4) For benyttelse af egen cykel, knallert, 45-kallert eller scooter er satsen 0,53 kr. pr. km.

Bemærk at det overenskomstmæssige regelgrundlag for udbetaling af kørselsgodtgørelse m.v. til lærere, ledere og børnehaveklasseledere findes i Tjenesterejseaftalen af 30. juni 2000, som blandt andet beskriver, hvad der skal til for at skolen kan fravige hovedreglen om, at kørselsgodtgørelse skal udbetales med den lave takst. Se Tjenesterejseaftalen.  

Arbejdsgiver skal føre kontrol med antallet af kørte kilometer. Der kan kun ydes godtgørelse til konkrete kørsler – faste månedlige eller årlige befordringsgodtgørelser er ikke skattefrie. Bogføringsbilag vedrørende kørselsgodtgørelse skal indeholde oplysninger om modtagerens navn, cpr.-nr. og adresse, dato for kørslen, mål og eventuelle delmål for kørslen, antal kørte kilometer, den anvendte takst og beregningen af godtgørelsen. 

Tjenesterejseaftalen af 30. juni 2000

Skatterådets bekendtgørelse om satser i 2018

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12