fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Kravet om inddragelse af elever ved udskrivning på vej ind i friskoleloven

Undervisningsministeren har fremsat lovforslag, der vil betyde, at kravet om inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning skal skrives ind i friskoleloven.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
01.04.20

Børn skal ifølge Børnekonventionen inddrages i alle vigtige beslutninger, der vedrører barnet. Derfor har frie grundskoler også pligt til at inddrage eleven i forbindelse med, at skolen er i færd med at træffe beslutning om eventuelt at udskrive eleven af skolen. Kravet har været gældende i flere år, og der er udgivet en del vejledningsmateriale om, hvordan kravet kan efterkommes i praksis.

Imidlertid finder Undervisningsministeren, at der er problemer med at efterleve kravet. Derfor har ministeren nu fremsat lovforslag, der vil betyde, at kravet om inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning skal skrives ind i friskoleloven.

Kravet vil ifølge lovforslaget fremgå af en ny § 4 a i friskoleloven, som skal lyde således:

»§ 4 a. Skolen skal, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning af en elev, sikre, at eleven inddrages, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk alt efter elevens alder og modenhed. Dette skal ske ved samtale med eleven eller på anden måde, der ved inddragelse af eleven belyser elevens perspektiv. Elevens perspektiv og eventuelle synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med elevens alder og modenhed. Eleven kan ved samtale med skolen lade sig bistå af en eller flere bisiddere.

Stk. 2. Forpligtelsen til, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning, at inddrage eleven ved samtale gælder ikke, hvis det må antages at være til væsentlig skade for eleven.

Stk. 3. Skolen skal sikre skriftlig dokumentation for inddragelse efter stk. 1 eller for grundlaget for eventuel undladelse efter stk. 2.«

Teksten indeholder ikke nye krav – det nye er, at det kommer til at stå i friskoleloven, og dermed kan lovens sanktionsmuligheder bringes i anvendelse i tilfælde af at en skole ikke lever op til kravet.

FIND lovforslag om at krav om inddragelse af elever skrives ind i friskoleloven HER.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12