fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lønanalyse 2019 – lærere og børnehaveklasseledere ved FRISKOLERNE

De lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler, som er medlem af FRISKOLERNE, steg i gennemsnit til 25.331 kr. pr. årsværk - en stigning på 14,9% sammenholdt med lønstatistikkerne fra april 2018.
Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
18.11.19

Pr. 30. april 2019 udgjorde de lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler, som er medlem af FRISKOLERNE, i gennemsnit 25.331 kr. pr. årsværk. Det er en stigning på 14,9 % i forhold lønanalysen fra april 2018.

Det fremgår af den lønstatistik over løntillæg ved samtlige medlemsskoler, som FRISKOLERNE netop har udarbejdet. Statistikken, som er baseret på skolernes indberetninger til Fordelingssekretariatet pr. 30. april i år, omfatter 3.705 årsværk fordelt på 4.483 ansatte på 333 skoler.

Der er stadig fart på udviklingen af den lokalt aftalte løn, og i år er der også fremgang i den centralt aftalte løn. Den centralt fastsatte del af lønningerne er nemlig steget med 3,5 % til 31.882 kr. pr. årsværk. Stigningen kan i høj grad tillægges det nye OK18-tillæg, som giver 900 kr.(2012-niveau) pr. årsværk.

Lokalt aftalte løntillæg er nu en realitet på så godt som alle skoler. Der har i år og sidste år været under en håndfuld skoler, som ikke har indberettet lokale løntillæg.

Når vi tager højde for de fejlkilder, der kan være i forbindelse med indberetningerne, er vores vurdering, at der højst kan være et par skoler, og dermed ganske få lærere for hvem, der slet ikke er indgået aftale om at udbetale lokale løntillæg. Vores vurdering er også, at det på disse skoler ikke drejer sig om modvilje, men om skolens strukturelle situation.

Naturligvis er der store forskelle på størrelsen af de lokale løntillæg fra skole til skole. Men det er værd at bemærke, at skolens størrelse – målt på antal lærerårsværk – ikke er markant som en udslagsgivende faktor, men dog har betydning, hvilket illustreres af oversigten nedenfor.

I oversigten er skolerne fordelt i fraktiler på femtedele – altså den femtedel, som giver mindst, den der giver næstmindst, de der ligger i midten, skoler der giver næstmest, og skoler som giver mest.

 

Fraktil

Interval

Antal

Skolestørrelse, elevtal mm

Lokalt aftalte tillæg

Kr.

Skoler

El/sko

Elever

Årsværk

El/ÅV

Beløb samlet

Pr. Årsværk

I

0 – 14.808

66

124

8.202

626

13,1

   5.321.015,00 kr.

  8.495,17 kr.

II

14.847 - 21.224

67

152

10.166

780

13,0

 14.334.670,00 kr.

18.388,58 kr.

III

21.264 - 25.280

67

130

8.679

653

13,3

 15.123.249,00 kr.

23.169,49 kr.

IV

25.295 - 32.696

67

153

10.228

779

13,1

 22.716.491,00 kr.

29.162,01 kr.

V

32.770 - 65.015

66

169

11.134

867

12,8

 36.357.034,00 kr.

41.915,75 kr.

Samlet

 

333

145

48.409

3705

13,1

 93.852.459,00 kr.

25.331,43 kr.

 

Oversigt: Gennemsnitlig størrelse af løntillæg pr. årsværk:

Tillægs type

Kr. pr. årsværk

Udvikling fra 2018 - 2019

Centralt aftalte tillæg i alt

 kr.         31.882

 

Undervisningstillæg

 kr.            21.198

1%

OK-08 tillæg

 kr.              3.710

-2%

Trin 4-tillæg

 kr.              2.417

-12%

Særligt OK-13-tillæg

 kr.              3.013

5%

OK-18-tillæg

 kr.                  972

Nyt tillæg

Øvrige centralt aftalte tillæg

 kr.                  573

59%

Lokalt aftalte løntillæg i alt

 kr.         25.331

15%

Funktionstillæg

 kr.            10.067

12%

Kvalifikationstillæg

 kr.            13.816

20%

Resultatløn og engangstillæg

 kr.              1.448

-6%

Som det fremgår, har der været fremgang i anvendelsen af både funktions- og kvalifikationstillæg, hvorimod resultatløn og engangstillæg er gået lidt tilbage.

Kilde: FRISKOLERNEs statistik på grundlag af talmateriale fra Fordelingssekretariatet pr. 30. april 2019.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12