fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lovændring om røgfrie miljøer på skoleområdet

Den nye lovændring uddyber, at elever slet ikke må ryge i skoletiden - heller ikke uden for matriklen. Hvorvidt lærere og medarbejdere skal omfattes af kravet overlades til lokal beslutning. Læs mere her.
Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus
Kategori Pædagogik og skoleliv , Administrative nyheder
10.08.21

Skolerne har i flere år nu været vant til, at der ikke må ryges på skolens matrikel – hverken af elever eller ansatte på skolen. Rygeforbuddet omfatter også personer, der opholder sig på institutionen mv. uden for dens normale åbningstid, fx når institutionens lokaler benyttes til andre formål. Rygere, der ønsker at ryge, har indtil nu skulle forlade matriklen.

Den nye lovændring uddyber nu rygeforbuddet således, at elever slet ikke må ryge i skoletiden – heller ikke uden for matriklen. Skoletiden omfatter udover undervisningen også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som fx fjernundervisning, ekskursioner, brobygning mv. Ændringen gælder alle skoler, herunder frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og ungdomsuddannelser. Hvad angår ungdomsuddannelser, er der ikke en sondring, hvad angår alder.

For elever på skoler med kosttilbud, efterskoler m.v. gælder kravet selve skoletiden, mens det overlades til lokal beslutning at fastsætte eventuelle regler for rygning i elevernes fritid uden for skolen. Skoletid på efterskoler og frie fagskoler forstås som undervisning og pædagogiske tilrettelagt samvær inkl. pauser på eller uden for matriklen. Der er dog en enkelt undtagelse vedr. tjenestebolig, der ikke er omfattet af rygeforbuddet, medmindre der opholder sig elever i tjenesteboligen.

Det overlades i øvrigt til lokal beslutning, hvorvidt lærerne og medarbejdere eventuelt skal omfattes af kravet om ingen rygning i skoletiden – også selvom det sker uden for matriklen.

Skolen skal også være opmærksom på, at lovændringen kræver, at lederen oplyser, at det ikke er tilladt for elever at ryge i skoletiden samt oplysning om konsekvenserne af overtrædelse heraf. Det er op til lederen at bestemme, hvordan reglerne skal formidles, men det skal sikres, at alle elever er bekendt hermed. Lederen bør dog inddrage eleverne i processen i forhold til oplysning om forbuddet, så de får ejerskab herfor.

 

Læs hele bekendtgørelsen HER.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12