fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Mere praksisfaglighed i grundskolen og samarbejde med erhvervsskoler

Som led i bestræbelserne på at få mere praksisfaglighed i grundskolen kan elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen modtage en del af deres undervisning på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.05.19

Det skal ske efter en nærmere aftale mellem kommunen og den pågældende institution. Undervisningen skal varetages af en erhvervsskolelærer, der har de fornødne kvalifikationer, og den skal finde sted i erhvervsskolens faglokaler. 

De frie grundskoler har med en tilføjelse til friskolelovens § 7 fået tilsvarende mulighed for at overenskomst (aftale) med en erhvervsskole om at varetage undervisning af skolens elever svarende til de regler, der gælder i folkeskolelovens § 22. 

Finansiering
Der følger ikke ekstra penge med denne nye mulighed. I kommunerne er finansieringen et anliggende mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende erhvervsskole. På tilsvarende vis vil det være et anliggende mellem erhvervsskolen og den enkelte frie grundskole, hvordan finansieringen sker. Hvis ordningen får stor udbredelse, kan det senere blive et tema, hvorvidt de kommunale udgifter til aktiviteten indgår i folkeskolens udgifter, som danner grundlag for tilskuddet til de frie grundskoler. Dette spørgsmål har dog ikke være oppe endnu. 

Tilsyn
Det fremgår af folkeskoleloven, at kommunen fører tilsyn med undervisningen af kommunens elever. Parallelt hermed må det formodes, at tilsynet med den del af undervisningen af elever på en fri grundskole, der er henlagt til en erhvervsskole, sker efter tilsynsreglerne i friskoleloven – altså ved skolens valgte tilsynsførende. 

Ændringsloven kan findes HER – se § 8, s. 6 for ændringen af Friskoleloven og § 2, s. 2-3 for ændring af folkeskoleloven.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12