fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny løntabel gældende fra 1. januar 2021

Der er udsendt en ny løntabel med de ændrede satser for tjenesterejser, G-dage- og dagpengesatser. Denne løntabel er gældende til 1. februar 2021, hvor der forventes en ny reguleringsprocent.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
05.01.21

Med ændrede satser for tjenesterejser, G-dage- og dagpengesatser gældende pr. 1. januar 2021 udsendes der hermed en ny løntabel. Satserne er beskrevet herunder og findes desuden i løntabellens fane ”generelle satser”.

Løntabellen er gældende til 1. februar 2021, hvor der forventes en ny reguleringsprocent. Når reguleringsprocenten offentligøres, udsendes en ny opdateret gældende løntabel.

DOWNLOAD løntabel gældende fra 1. januar 2021.

 

Transportgodtgørelse:

Transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel er faldet fra kr. 1,96 til kr. 1,90.

Transportgodtgørelse i henhold til bemyndigelse er faldet fra kr. 3,52 til kr. 3,44.

 

Time- og dagpenge

Time- og dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer en tjenesterejse har varet, når den har været forbundet med overnatning. Derudover betales timedagpenge for hver påbegyndt time, rejsen varer ud over hele døgn.

De u-reducerede satser for rejser i Danmark og på Færørene er kr. 457,- pr. døgn og kr. 19.04 pr. time.

For rejser i udlandet udgør satserne hhv. kr. 533,- og 133,25.

 

Time- og dagpengene reduceres, hvis den ansatte får gratis/betalte måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget udgør følgende:

Morgenmad                       15%

Frokost                               30%

Middag                               30%


­Fuld kost                             75%

 

Link til cirkulære om satsregulering for tjenesterejser: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/10022

 

G-dage (dagpenge godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag)

Sendes en ansat ud i ledighed, og er nedenstående krav opfyldt, betales 1. og 2. ledighedsdag.

  • Den ansatte skal være medlem af en a-kasse
  • Den ansatte skal være ledig på 1. og 2. hele ledighedsdag
  • Den ansatte skal indenfor de sidste 4 uger have arbejdet min. 74 løntimer
  • Den ansatte må ikke selv have opsagt sin stilling eller skriftligt have frasagt et tilbud om genansættelse.

 

Opfyldes disse krav og den ansatte sendes ud i mere end 4 timers ledighed skal arbejdsgiver betale godtgørelse for en hel dag (kr. 892,-). Hvis den ansatte sendes ud i mindre en 4 timers ledighed betales godtgørelse for en halv dag (kr. 446,-)

 

Find bekendtgørelsen HER.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12