fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny model for inklusionstilskud

Træder i kraft pr. 15. marts 2018.
Af: Peter Højgaard Petersen
Kategori Administrative nyheder
04.01.18

Den nuværende - midlertidige - ordning for inklusionstilskud, som går tilbage fra 2012, skal nu afløses af en ny permanent model, som ifølge et lovforslag, der blev sendt i høring den 21. december 2017, skal træde i kraft den 15. marts 2018. Men økonomisk vil den nye ordning have virkning for hele 2018, jf. de takster der blev vedtaget af folketinget med finanslov 2018 den 22. december 2018.

Den nye model indebærer dels, at der afsættes betydeligt flere penge til området, dels at tilskuddet fordeles med fire forskellige takster, som afhænger af skolens elevtal.

Bevillingen til inklusionstilskud forøges med 80 % fra 39 millioner om året til 70 millioner kroner.

Fordelingen af tilskuddet vil fremover ske efter takster, som fastsættes på de årlige finanslove, således at der knyttes en takst til hvert af de fire intervaller som skolerne fordeles i: 0-149 elever, 150-299 elever, 300-449 elever og skoler med 450 elever og derover. Intervallerne skal forstås som en trappemodel, hvor tilskudstaksten er højest for de mindste skoler. Det er skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret der danner grundlag for tildelingen af inklusionstilskud. Taksternes størrelse er i princippet til forhandling hvert år, fordi de ikke er lovfæstede, men fastsættes på finansloven.

Indtil den nye lov er vedtaget, vil skolerne få inklusionstilskud efter den hidtidige model, hvor alle skoler modtog 70.000 kr. i årligt inklusionstilskud. Når loven er vedtaget vil tilskud for perioden 1. januar til 15- marts blive beregnet om, således at den nye model og de vedtagne takster i finansloven får virkning for hele 2018.

Det hidtidige krav om, at skolerne i årsberetningen skal redegøre for anvendelsen af inklusionstilskuddet falder bort. Begrundelsen for dette krav var blandt andet, at undervisningsministeriet ønskede at få information, som kunne indgå i overvejelserne om en permanent model for inklusion af elever, der ikke længere er omfattet af inklusionsbegrebet. Den permanente model afløser dels overgangsordningen i skoleårene 2013-14 og 2014-15 med aftrapning af specialundervisningstilskud, dels det faste inklusionstilskud på 70.000 kr. pr. skole vedtaget i december 2012, dels et midlertidigt tilskud på 300 kr. pr. årselev fra august 2014 til december 2016.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget den 25. januar 2018. Fristen for høringssvar er fastsat til den 9. januar.

Udkast til lovforslaget om permanent model for inklusionstilskud

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12