fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Nyt om overenskomsterne

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori
14.08.19

Lederne
Leder-OK 2019-2021 (håndbog) er trykt og ligger klar til udsendelse i Friskolernes Hus. Den vil blive fremsendt snarest sammen med klæbemærkater til BUPL-overenskomsten (se nedenfor). Håndbogen kan dog allerede nu hentes på FRISKOLERNEs hjemmeside.

Ny bemyndigelsesskrivelse
STUK har i slutningen af maj måned orienteret revisornetværket om, at styrelsen ”er i færd med at udarbejde en ny bemyndigelse for honorering af særlig indsats og resultatløn i form af et engangsvederlag” til lederne.

Det fremgår, at det i bemyndigelsen vil ”blive præciseret, at engangsvederlag, hvad enten det ydes som resultatløn eller for en særlig indsats, udbetales bagudrettet”. Det vil med andre ord sige, at løntillæg til lederens intervalløn ikke kan udbetales aconto, men alene som engangsbeløb ved udløbet af den periode (skoleåret), som tillægget vedrører.

Leder-OK håndbog kan hentes HER 

BUPL
OK-håndbogen er ajourført med BUPL’s nye adresse. BUPL forbund, er flyttet fra Blegdamsvej til Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. BUPL forbunds adresse findes 5 steder i overenskomstteksten, s. 11, 30, 33, 63 og på bagsiden. Disse 5 steder er rettet i den nye udgave, som er lagt ud på foreningernes og BUPL’s hjemmeside. Der udsendes ikke ny trykt version, men der vil blive udsendt klæbemærkater, som skolerne selv kan klistre ind i deres trykte OK-håndbog, som tidligere er fremsendt.

BUPL OK 2018-2021, 2. udgave kan hentes HER 

Lærere og børnehaveklasseledere
Vi afventer fortsat den nye organisationsaftale, men har erfaret, at MOS og LC er i gang med at gøre teksterne klar. Tidshorisonten kan vi ikke sige noget om. Dog kan vi oplyse, at skoleforeningerne og FSL er klar til at udsende en OK-håndbog inden for få uger efter, at den nye Organisationsaftale og Fællesoverenskomst er skrevet under.

Rektorer og lærere ved private gymnasier – Steinerskoler med HF
Der er kommet nye aftaler for såvel rektorerne/chefer som for lærere og pædagogiske ledere ansat ved private gymnasier, hvilket er relevant for Steinerskoler med prøvefri HF-tilbud. Disse skoler vil blive orienteret særskilt, bl.a. på et møde, som er planlagt til uge 34. Skolerne modtager yderligere information.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12