fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Nyttig viden omkring den kommende ferieperiode vedr. ferieløn, sygdom under ferien og generel feriehindring

Der er meget at være opmærksom på i den kommende ferieperiode for skolens administration. Få overblik her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
30.06.20

Ferieløn

Ferien nærmer sig nu for alvor og dermed også ferieløn. Bemærk, at der i optjeningsåret 1. januar til 31. august 2020 maks. kan være optjent 16,64 feriedage, og at der dermed højst kan være varslet 16,64 feriedage i juli mdr. Når en ansat med ret til løn under ferie afholder ferie, skal skolen følge op på, om der er ret til løn under ferien, og om den ansatte har ret til normal månedsløn under ferie.

Vær derfor OBS på:
 

Evt. Feriefradrag
Har den ansatte været ansat hele perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019?

Hvis ”Ja” har den ansatte ret til løn i de varslede feriedage i juli mdr. (maks 16,64 feriedage)

Hvis ”Nej” skal der beregnes et feriefradrag for de dage, der ikke er optjent ferieret til. (maks. 16,64 feriedage)

Evt. Feriedifference
Har den ansatte samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsperioden 1. januar 2019 – 31. august 2019?

Hvis ”Ja” har den ansatte ret til fuld løn i de dage den ansatte har ret til ferieløn.

Hvis ”Nej” skal der beregnes en feriedifference for de dage, den ansatte har ret til ferieløn.

Er beskæftigelsesgraden steget fra ferieoptjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet er feriedifferencen negativ.

Er beskæftigelsesgraden faldet fra ferieoptjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet er feriedifferencen positiv.

Læs mere om hvilke løndele der skal beregnes feriefradrag og feriedifference på i Friskolernes Ferievejledning, samt hvilken procentsats der beregnes med, alt efter om den ansatte er omfattet af ferieloven eller ferieaftalen - LÆS MERE HER.

 

Sygdom opstået før feriens begyndelse

Hvis en medarbejder er sygemeldt, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde sin ferie, men er berettiget til erstatningsferie. Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved ”normal arbejdstids begyndelsestidspunkt” den første feriedag. Ønsker den sygemeldte at afvikle ferie, skal den sygemeldte via jobcenteret få sig en ”teknisk raskmelding”. En teknisk raskmelding sikrer den ”sygemeldte” at holde ferie i såvel Danmark som i udlandet, og at den ”sygemeldte” efter endt ferie kan fortsætte sin sygemelding.

Hvis den sygemeldte raskmelder sig for at afvikle ferie, og efter ferien fortsætter sin sygemelding vil sygemeldingen blive set på som ”nyopstået”, hvilket bl.a. betyder, at de første 30 sygedage er arbejdsgiverdage, hvortil der fra UdbetalingDanmark ikke kan søges sygerefusion.

Derfor er det vigtigt, at den sygemeldte, såfremt denne ønsker at afvikle ferie, ansøger om en ”teknisk raskmelding”.

 

Sygdom opstået under ferien

Bliver en medarbejder syg i ferien, har medarbejderen krav på erstatningsferie efter 5. sygedag.(1

Forudsætninger herfor er, at:

  • sygdommen er lægeligt dokumenteret

(medarbejderen skal selv betale for dokumentation)

  • sygdommen er anmeldt til arbejdsgiver på 1. sygedag

(gælder uanset om medarbejderen opholder sig i DK eller i udlandet ved sygdommens indtræden).

  • de 5(1 første sygedage – giver ikke ret til erstatningsferie.

Såfremt en medarbejder har flere ferieperioder med sygdom i samme ferieår, har medarbejderen ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5. sygedag, uanset hvor mange ferieperioder medarbejderen har i ferieåret.

Dvs: har medarbejderen brugt de første 5(1 ”egen-betalte” sygedage under sin første ferieperiode, og igen bliver syg under sin anden ferieperiode, så har medarbejderen ret til erstatningsferie fra 1. sygedag.

(1: Hvis der ikke er optjent fuld ferieret, nedsættes de 5 ”egen-betalte” sygedage forholdsmæssigt.
 

Orlov som feriehindring

Der kan ikke afholdes ferie samtidig med graviditets-, barsels-, eller forældreorlov. Ved graviditets-, barsels-, eller forældreorlov kan orloven suspenderes under ferien, og orloven forlænges tilsvarende. Ferien kan også udskydes til senere afholdelse. I de fleste tilfælde er det en god ide at indgå skriftlig aftale med den ansatte om ferieafholdelse og tilbagevenden senest 8 uger efter barnet er født.

 

Erstatningsferie 

Hvis ferien ikke er afviklet ved overgangen til den nye ferielov d. 1. september 2020 kan ferien varsles til afvikling i september 2020 efter de nuværende ferieregler. Hvis ferien ikke er afviklet d. 30. september 2020 overføres de automatisk til det nye ferieår, der går fra d. 1. september 2020 til 31. december 2020.
Kun ferie ud over 20 feriedage kan anmodes udbetalt.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12