fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Økonomisk kompensation i en ekstraordinær tid

Om sygedagpenge, vikartilskud, ekstraordinære udgifter og friplads i en tid med corona-virus.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
21.04.20

Allerede under nedlukningen kunne COVID-19 give anledning til sygefravær og dermed ekstra udgifter for skolerne. Nu hvor genåbningen er i gang, er den økonomiske byrde øget. Nogle kompenserende ordninger er trådt i kraft, mens andre er på vej.

Refusion fra første sygefraværs dag

Hvis en ansat er fraværende, og enten er syg, antages at være syg eller er i karantæne på grund af COVID-19, er skolen berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Der er altså tale om sygdomstilfælde eller karantæne, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19.

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt, at en person har besluttet at gå i karantæne; der skal være tale om, at hjemmeopholdet sker efter anbefaling af sundhedsmyndighederne, det kan fx være egen læge. Bemærk endvidere, at fraværet skal være COVID-19-relateret; det er ikke tilstrækkeligt, at personen er sårbar eller er i en risikogruppe.

Retten til sygedagpenge fra første fraværsdag gælder ikke for ansatte, hvor fraværet har baggrund i, at den ansatte bliver hjemme, fordi sundhedsmyndighederne anbefaler dette; f.eks. fordi personen har en bestemt sygdom og dermed er mere sårbar. Retten gælder heller ikke, hvis den ansatte sendes hjem, fordi arbejdsgiver mener, at der er tale om smittefare. Selvvalgt karantæne, f.eks. fordi personen selv mener potentielt at have været udsat for smitte, er heller ikke omfattet.

Refusionen fra Fordelingssekretariatet for vikarudgifter

Fordelingssekretariatet arbejder med at justere vikartilskudsreglerne i overensstemmelse med de nye særlige sygedagpengeregler i forbindelse med COVID-19. Når de nye regler er udformet – måske allerede i denne uge – skal de indkodes i de administrative systemer vedrørende vikartilskud, inden skolerne kan begynde at bruge de ændrede regler.

Ekstra udgifter til rengøring m.v.

Skolerne vil næsten uundgåeligt få betragtelige ekstra udgifter til rengøring, ligesom mange skoler også har ekstra udgifter til lærere og pædagoger for at kunne bemande såvel den genåbnede skole som fjernundervisningen af eleverne fra 6.- 10. klasse. Til rengøringsudgifterne skulle der være økonomisk hjælp på vej, mens der i skrivende stund ikke er udsigt til ekstra midler til lønudgifter til lærere og pædagoger.

Regeringen har den 10. april afsat et trecifret million beløb til ekstra rengøring og hygiejneløft på bl.a. grundskoler og daginstitutioner. Hvor mange penge det kan beløbe sig til for den enkelte skole, foreligger der ikke noget om endnu. Undervisningsministeriet forventer, ifølge vore oplysninger, at kunne give nærmere information i løbet af uge 17.

Flere midler til fripladser

Regeringen har afsat 25 millioner kroner til hjælp til at klare skolepenge og SFO-betaling for forældre, der mister arbejdet eller lider betydelige indtægtstab i forbindelse med corona-krisen. De ekstra midler vil blive administreret af Fordelingssekretariatet, men de overordnede retningslinjer for anvendelsen af midlerne er endnu ikke meldt ud fra Undervisningsministeriet. Også her forventes en udmelding fra ministeriet i uge 17. For at illustrere størrelsen af den ekstraordinære fripladsbevilling kan det oplyses, at den almindelige årlige fripladsbevilling til skolepenge og SFO-betaling i 2020 udgjorde knap 34 millioner kroner.

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12