fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Orientering fra formanden

Efter telefonmøde med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Af: Maren Skotte
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
12.03.20

Vi har i dag udsendt denne mail til alle medlemsskoler i forbidnelse med et telefonmøde med Børne- og Undervisningsministen.

12.03.20

Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd
Fra Friskolernes Hus er der udsendt en række informationer omkring den meget aktuelle sag vedrørende COVID-19. Det er en helt særlig situation, som kræver en ekstra indsats fra alle. Derfor var jeg og de øvrige skoleforeninger på de frie skoleområde i dag kl. 13 inviteret til et telefonmøde med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren tilkendegiver, at der arbejdes på højtryk i ministeriet og løbende vil informere om udviklingen og de forhold, som måtte komme til at gælde i den kommende tid. Folketinget er samlet i dag for at hastebehandle lovforslag, der kan danne grundlag for myndighedernes handlinger, hvorfor ikke alting er på plads juridisk.

Ministeren siger tydeligt, at tilskuddet til både daginstitutioner, friskoler, privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, private ungdomsuddannelser vil fortsætte uforandret. Der vil komme en udmelding på skrift om dette. Det er samtidig regeringens udmelding, at forældrebetaling til såvel dagtilbud som skoletilbud forventes at fortsætte uændret, da de kommunale og statslige driftstilskud er uforandrede, alle ansatte får løn og i øvrigt må det forventes, at forældrene på forhånd har budgetteret med betalingen. 

På spørgsmål om, hvad nødberedskab eller nødpasning betyder, er det regeringens udgangspunkt, at der bedst lokalt kan træffes beslutninger om dette. Det er regeringens udgangspunkt, at særlige medarbejdere til det sundhedsfaglige beredskab har brug for nødpasning, men regeringen ønsker ikke, at produktionen skal gå i stå, da det kan efterlade en økonomiske krise, hvorfor andre fagtyper kan have brug for nødpasning. Hun udelukker dog ikke behovet for præciseringer, men håber at forældre kan vurdere eget behov og rimelighed i behovet for nødpasning, ligesom lokale ledelser kan udvise dømmekraft og sund fornuft til både at afvise forældres forespørgsel og iværksætte nødberedskab efter behov. Nødpasning er ikke kun for 0 – 6 årige, men også for børn og unge, der kan have brug for det – fx af hensyn sociale forhold.

Det er regeringens ambition, at der afvikles så meget undervisning som muligt – men altså som fjernundervisning. Det kan bedst besluttes lokalt, hvordan det sker. Det anerkendes, at det kan give udfordringer for lærere, som normalt underviser og er til stede på skolen, hvilket dog ikke kan ske, når der primært skal arbejdes hjemmefra. Der lægges ikke op til, at der skal ske erstatningsundervisning, men ministeren erkender, at der kan være brug for at tage hensyn til elever, der skal til afgangseksamen. 

Undervisningsforpligtigelsen tåler 14 dages fravær, hvorfor ministeriet er i gang med at vurdere på, hvad der skal ske for det tilfælde, at situationen rækker ud over de kommende to uger fra på mandag. Det vil der også komme yderligere om, når eller hvis det viser sig nødvendigt.

Følg med på uvm.dk – link: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19 hvor der løbende opdateres med nyheder og fakta til brug på skolerne.

Det er foreningens klare holdning, at skolerne bakker op om regeringens anbefalinger. Vi forstår det som en klar forpligtigelse, hvorfor det er min anbefaling, at skolens bestyrelse og ledelser tydeligt tager på sig, at ”holde skolen kørende på de særlige betingelser”, som der er netop nu. Jeg finder det rimeligt, når tilskuddet og skolepengebetaling er uforandrede.

I bør tage initiativ til at sikre fjernundervisning af eleverne i en eller anden form – og naturligvis i respekt for elevernes alder og formåen. Eleverne vil ganske sikkert nyde friheden derhjemme – men inden alt for mange dage vil de helt sikkert savne skolen, undervisningen og fællesskabet. Derfor vil en række forskellige tiltag med fjernundervisning være kærkommen for langt de fleste.

For ansatte er det muligt at arbejde hjemme med planlægning og evaluering af undervisning, opsamling på pædagogisk arbejde, tilrettelæggelse af det kommende skoleår, tekster til hjemmeside mv.

Dertil kommer igangsætning af nødberedskab eller nødpasning af de børn og unge, der har brug for det. Børnene er tilmeldt jeres skole, hvorfor forpligtigelsen følger med, ligesom i kender børnene og de unge, og dermed er de bedste til at tilrettelægge beredskabet. 

På samme vis vil det være nødvendigt, at det teknisk-praktiske-personale fortsat tager ansvar for drift og tilsyn af bygninger, administration mv. Det kan nok ikke alt sammen ske hjemme, hvorfor det må fastlægges, hvordan det sker bedst for alle parter og under hensyn til anbefalingerne.

Det er vigtigt, at give løbende informationer til forældre og skolekredsmedlemmer, og dermed fastholde skolens virke i den kommende tid. Tag gerne kontakt til de kommunale myndigheder og tilbyd jeres hjælp, hvis der er behov, ligesom det kan være givtigt at orientere de kommunale myndigheder om, hvordan I ”holder skolen kørende i denne tid”. Det er nok umuligt at kommunikere for lidt i en uvis tid.

Medarbejderne i Friskolernes Hus er også sendt hjem med deres arbejde under armen. Det betyder, at telefonerne fortsat er åbne, ligesom medarbejderne sidder klar til at besvare eventuelle spørgsmål fra jer. Kurser og møder i de kommende uger er ligeledes aflyst, og vi holder jer løbende orienteret om disse forhold. Følg med på https://friskolerne.dk

Grundlæggende er det nok sådan, at vi bedst kan komme gennem denne særlige periode ved at bruge sund fornuft og ganske enkelt hjælpe hinanden på bedste vis.

Det gør I allerede  - og vi har ikke andet valg i denne situation. Jeg håber for jer alle, at det på trods, vil gå godt.

Venlig hilsen

Peter Bendix Pedersen
Formand

Find flere informationer om COVID-19 og skolens forholdsregler i den forbindelse. 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12