fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Partnerskaber for konkrete handlinger

”Gode ting tager tid,” sagde Lukas på 6 år, da han sad tålmodigt og ventede på, at et snobrød skulle blive færdigt i silende regnvejr. Det er et citat, jeg har taget med mig ind i dette skoleår. ”Gode ting tager tid”.
Af: Vibeke Helms, medlem af FRISKOLERNEs styrelse
Kategori Friskolestafetten
12.09.19

De fleste friskoler har nok øje for partnerskaber i hverdagen omkring skolen. Mange har en støtteforening, samarbejder med den lokale idrætsforening, de store elever har måske praktikpladser i lokalområdet, mens andre har sponsoraftaler. Der er mange måder at have partnerskaber på og på den måde åbne skoler for omverden og byde omverden ind på skolen - hver på sin måde.

På samme måde har vi i FRISKOLERNEs styrelse igennem de sidste år arbejdet på at åbne foreningen over for verden og byde verden ind i foreningen.

Vi har arbejdet målrettet på at etablere nye partnerskaber, og vi har inviteret os selv med i allerede etablerede partnerskaber.

FRISKOLERNEs partnerskaber har flere formål. Dels at skabe værdi for de enkelte friskoler i form af spændende tilbud og samarbejde på tværs af skoler og organisationer. Dels partnerskaber, der kan styrke vores politiske arbejde, så vi fortsat kan udvikle og drive frie skoler i Danmark med de friheds- og mindretalsrettigheder, som er sikret i Grundloven.

Det politiske arbejde og varetagelse af de enkelte skolers frihed og muligheder er ikke to forskellige ting. Det er to dele af samme sag.

Når vi i FRISKOLERNE samarbejder med Efterskolerne og Højskolerne i Frirummet, får vi tætte relationer, har gode samtaler om samfundets udvikling, får nye perspektiver og får øje på fælles udfordringer og muligheder, der kan løftes videre til at skabe fælles politisk gennemslagskraft.

Når FRISKOLERNE sammen med Den fri Lærerskole og Efterskolerne for tredje gang sætter sig for at lave en stor international konference på Den fri Lærerskole, torsdag den 22. oktober 2020, er det også et partnerskab, der bygger på relationer, samtaler og perspektiver, som rækker ud over den enkelte forening. Målgruppen for konferencen er i høj grad lærere fra ind- og udland så sæt meget gerne et stort kryds i kalenderen allerede nu.

Vi er med i Ungdomsøen, som er et helt utroligt projekt, der har til formål at skabe et sted, hvor Ungdommen kan mødes og udvikle fremtidens ideer og samfund. Ungdomsøen, midt i Københavns havn, kan fremover blive en del af udskolingernes lejrture til København. Det er kun fantasien, der sætter grænser for Ungdomsøens arbejde.

Vi har partnerskab med Verdens bedste nyheder, der både arbejder politisk på at sætte FNs 17verdensmål på dagsordenen i alle de sammenhænge, det er muligt, og som samtidig har rigtig mange gode undervisningstilbud til os ude på skolerne.

Årets største partnerskabsbegivenhed er Folkemøde på Bornholm. Her tager FRISKOLERNEs styrelse afsted med foreningens formand, Peter Bendix Pedersen, i spidsen. Hvert år er cirka halvdelen af styrelsen med på Folkemødet, og sammen med formanden sammensætter vi et program, der både indeholder egne arrangementer i form af debatter, Ungdomshøjen og deltagelse i forskellige arrangementer, som vi via vores partnerskaber er inviteret med til. Vi danner netværk, møder de andre frie skoleforeninger, møder politikere, relevante organisationer og andre dele af forenings-Danmark.

Vi kommer hjem med nye perspektiver, der kan være gode at have til det kommende foreningsår, men også med helt konkrete aftaler. Et godt eksempel herpå er den pædagogiske konference om læringsmålstyring, som vi afviklede i Odense i februar. Konferencen kom i stand, efter Peter Bendix Pedersen og Keld Skovmand mødte hinanden på Bornholm og gav sig tid til en samtale.

Landdistrikternes fællesråd er et af de partnerskaber, som er på vej til at finde sin form. Fra paneldebat på Folkemødet, allerede for flere år siden, til fælles retning i sommerens valgkamp, til mulig fælles kronik, der er på trapperne.

I FRISKOLERNE er vi nysgerrige efter flere partnerskaber: Nogle partnerskaber er etablerede - andre har mere karakter af projekter. Det kan fx være understøttelse af Zetland-udgivelser, Skolekulturmøder med Bent Melchior og Özlem Cekic, Brøndprojekt i Malawi eller Uddannelsesdebatten i Nørre Nissum. Du er velkommen til at foreslå nye partnerskaber til FRISKOLERNE.

Partnerskaber for handling er verdensmål 17, der samler hele cirklen af verdensmål. Præcis den formulering er central. Vi skal arbejde med partnerskaber, som danner grundlag for handling. Når vi handler og trækker på samme hammel, gør vi en forskel for de børn, vi laver skole for, og det er jo dét, det hele handler om. At vi kan lave gode skoler og daginstitutioner for alle de børn, vi har ansvar for.

”Gode ting tager tid”, og somme tider skal vi nogle omveje. Vi skal have stærke relationer, så vi kan få de gode ideer og få flere kræfter sammen. Partnerskaber er lig med at være på vej og være åben over for det, der kan opstå, når vi tager os tid til samtale og til at være nysgerrige på andres hjerteblod.

Vibeke Helms er skoleleder ved Den fri Hestehaveskole samt styrelsesmedlem i FRISKOLERNE

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12