fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Politianmeldelse?

Skal der ske politianmeldelse, når fx lærere og pædagoger udsættes for vold på deres arbejde?
Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv
10.10.18

Erstatningsnævnet udbetaler på statens vegne erstatning for skader, der opstår i forbindelse med overtrædelse af straffeloven. For at få erstatning er det et krav, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer. Dette krav kan fraviges, hvis forholdene taler for det, og det er Erstatningsnævnet, der også afgør, hvornår dette er tilfældet.

Praksis før 2014
Før 2014 havde Erstatningsnævnet den praksis, at der som udgangspunkt altid blev givet dispensation fra kravet om politianmeldelse, hvis der var tale om pædagoger mv., der havde været udsat for vold på deres arbejde. I 2014 ændrede Erstatningsnævnet dog denne praksis, så der kun blev givet dispensation, hvis konkrete, individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn talte imod politianmeldelse. Generelle hensyn var ikke længere nok.

Ny dom medfører ændret praksis
I en ny dom har Højesteret nu underkendt Erstatningsnævnets praksisændring fra år 2014. Dommen har den betydning, at Erstatningsnævnet igen er forpligtet til at have en praksis, hvor de ser bort fra betingelsen om politianmeldelse, når den manglende politianmeldelse i en konkret sag er begrundet i generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn til persongruppen på institutionen.  

I den konkrete sag havde en leder af et opholdssted fået afslag på sin ansøgning om erstatning. Lederen havde været udsat for en episode, hvor en 14-årig havde taget halsgreb på hende. Episoden blev ikke anmeldt til politiet. På opholdsstedet anmeldte de kun unge til politiet, hvis der var tale om grov vold eller direkte trusler på livet. Dette skyldtes generelle pædagogiske principper.

Genoptagelse af sager
Efter Højesterets dom har Erstatningsnævnet meldt ud, at nævnet vil ændre praksis i overensstemmelse med dommen og genoptage de sager, hvor der som følge af praksisændringen i 2014 er givet afslag på erstatning.

På baggrund af ovenstående gør Dansk Friskoleforening hermed opmærksom på, at skolerne kan undlade at politianmelde elever, uden at det afskærer lærere og pædagoger mv. fra at kunne opnå erstatning i henhold til offererstatningsloven, forudsat, at der er generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse. 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12