fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Regeringen vil sikre, at børn høres, inden skolen beslutter at udskrive dem

Kravet om, at en elev skal høres, inden skolen træffer beslutning om at udskrive eleven, er ikke nyt.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
06.11.19

Kravet fremgår af FN’s børnekonvention, og Undervisningsministeriet har, i samarbejde med skoleforeningerne, udsendt forskellige publikationer. Heri findes vejledninger og information om skolernes pligt til at inddrage barnet og give det mulighed for at blive hørt, inden skolen træffer beslutning i sagen.

Alligevel viser en undersøgelse fra 2017/18, at det kun var i 63 % af tilfældene, at eleven i skoleåret 2017/18 blev inddraget i det forløb, der ledte frem til beslutningen om udskrivning på en fri grundskole. I efterskolerne og de frie fagskoler var det tilsvarende tal ifølge undersøgelse 85 %.

En tilsvarende undersøgelse i skoleåret 2014/15 førte til, at informations- og vejledningsindsatsen over for skolerne blev styrket ved udgivelsen af vejledningen, ”Sådan inddrages eleverne” i et samarbejde mellem ministeriet og skoleforeningerne.

Det har fået Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, til at tage sagen op igen og meddele Folketingets Ombudsmands, at regeringen vil invitere Folketingets partier til drøftelser om mulighederne for lovgivning på området. Kravet fremgår, som nævnt, af FN’s børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig, og som derfor forpligter på samme måde som lovgivning.

Folketingets Ombudsmand har oprettet et særligt børnekontor, som holder øje med, at fx de frie grundskoler lever op til konventionens krav. Ministerens initiativ kan muligvis føre til, at der kommer forslag om at indskrive kravet om høring af eleverne i sager om udskrivning, i selve friskoleloven – en mulighed, som de frie grundskolers foreninger hidtil har ønsket at undgå og i stedet gennem oplysning og vejledning arbejde for, at reglerne overholdes.

Hent undersøgelserne om udskrivning af elever:

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12