fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Regeringens lovkatalog er uvant kort på grundskoleområdet

I forlængelse af statsministerens åbningstale ved starten på folketingsåret tirsdag den 1. oktober offentliggjorde regeringen sit lovkatalog.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
09.10.19

Det er kun få forslag, som er annonceret på børne- og undervisningsministerens område – helt præcis er der tale om seks lovforslag og en redegørelse. For første gang i mange år annonceres der ikke ændringer af folkeskoleloven eller friskoleloven. På den baggrund nævnes alle forslagene her:

Gymnasierne, erhvervsuddannelser m.fl.
Oldtidskundskab skal gøres obligatorisk også på de private gymnasier, nye udbudsmuligheder, nyt henvisningstaxameter m.m. Lovforslaget er en opfølgning på politiske aftaler fra før folketingsvalget.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Ændring (årlig opdatering) af modelparametrene, der indgår i beregningen af AUB-bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Samtidigt skal VEU-bidraget justeres. Forslaget er en opfølgning på trepartsforhandlingerne under den forrige regering.

Institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse, erhvervsrettet. Ændring, der skal give mulighed for lokale elevfordelingsregler, så der bliver mulighed for at imødekomme særlige behov for en eller flere institutioner i fordelingsudvalgets område, samt løse eller imødegå udfordringer på grund af elevsammensætningen.

De gymnasiale uddannelser
Ændring, der skal lempe kravene om, at interne prøver skal afholdes som årsprøver.
Ændring af adgangsforsætningerne for optagelse til de gymnasiale uddannelser. Forlaget fremsættes på baggrund af, at man henover foråret/sommeren så, at flere elever kom i klemme i de nuværende regler.

Dette forslag har stor interesse for frie skoler, der er prøvefri, eller skoler, hvor eleverne fortsætter i 10. klasse efter at have aflagt 9. klasse eksamen.

Forbud mod salg af opgavebesvarelserm.v. 
til personer indskrevet på en uddannelsesinstitution under Børne‐og Undervisningsministeriet eller Uddannelses‐og Forskningsministeriet.

Redegørelse til Folketinget om virkningerne af folkeskolereformen
– som ministeren vil aflægge i marts 2020.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12