fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Retningslinjer for 2. fase af genåbningen af skolerne

Gældende fra 18. maj.
Af: Maren Skotte
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
13.05.20

Skolebrev 13.05.20

Kære medlemsskoler, skoleledere og bestyrelsesformænd

Vi er nået til endnu en milepæl i genåbningen af Danmark, når det fra på mandag den 18. maj igen bliver muligt for eleverne i 6. – 10. klasse at komme tilbage i skolen.

Børne- og undervisningsministeriet har i den forbindelse formuleret retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud:https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

Tænkningen bag ministeriets retningslinjer er, at det skal være muligt at oversætte retningslinjerne konkret og lokalt til den enkelte skole eller institution. Der bliver med andre ord nu lagt op til en god portion sund fornuft. De nye retningslinjer erstatter de meget detaljerede retningslinjer fra fase 1. Fremadrettet er det fortsat helt centralt, at præmissen for alle beslutninger om undervisning og forsamling skal sikre, at der er god hygiejne og kontaktreduktion. Retningslinjerne gælder pr. 18. maj, mensSundhedsstyrelsens nye vejledning er trådt i kraft den 10. maj.

Hovedpointer fra retningslinjerne for 2. fase af genåbning af skolerne:

 • Fase 2 af genåbningen sker fra 18. maj. For fri- og privatskoler gælder det, at bestyrelsen på baggrund af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal vurdere, hvornår ophold for eleverne er sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, men der er fortsat tale om nødundervisning. Skolen skal fortsat tage sundhedsmæssige hensyn  i organiseringen af undervisningen for at undgå smitte. Skolerne skal gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan derfor også finde sted udenfor. Tilrettelæggelsen af undervisningen må ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos forældrene. 
 • De sundhedsfaglige retningslinjer er: Sundhedsstyrelsens vejledning "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" gældende fra 10. maj 2020.
 • Der er en generel anbefaling om 1 meters afstand fra næsetip til næsetip, men der kan være situationen, hvor 1 meters afstand ikke kan efterleves (børn der skal trøstes, frikvarterer osv.)
 • Det anbefales, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, som børn og voksne er i faste grupper.
 • Skolen registrerer fravær. Elever, der efter konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. Elever, der holdes hjemme, uanset at elevens læge har vurderet, at eleven kan møde på skolen, modtager ikke fjernundervisning.

Konkrete afklaringer:

 • Det er muligt at tage på lejrskole, hvis man kan overholde afstandskravene og Sundhedsstyrelsens retningslinjer på HELE rejsen. Også 1 meters afstand, hvis I skal sove i telt.
 • Det er nu muligt at have børn på alle sæder i bussen, hvis de sidder ”almindeligt” og i øvrigt overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Det er muligt at holde forældremøder og indskrivningsmøder, hvis man ikke forsamles mere end 10 personer

Følgende spørgsmål afventer fortsat afklaring, som Styrelsen for Kvalitet og Undervisning arbejder på:

 • Er det muligt at afholde Generalforsamling?
 • Er det muligt at holde fælles afslutning af skoleåret? 

 

Særligt for skoler med børnehave
På uvm.dk er nu også retningslinjer for dagtilbud -https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

Forhøjelse af kommunale bruttodriftsudgifter

Mange kommuner har den seneste tid været nødsaget til at allokere ekstra ressourcer til de kommunale og selvejende dagtilbud for at kunne tilbyde en vis pasningskapacitet og samtidig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det kan eksempelvis være i form af ekstra rengøringshjælp, oprettelse af medarbejderbanker, leje/brug af ekstra lokaler mv. Ministeriet har bekræftet, at såfremt kommunerne ændrer de budgetterede udgifter til kommunale daginstitutioner, bør det føre til en justering af driftstilskud til private institutioner. Ved kendskab til øgede ressourcer fra kommunen til kommunale institutioner, fx i form af medarbejderbanker, lokaleleje, ekstra rengøring mv., bør skolen henvende sig til dagtilbudsforvaltningen med påmindelse herom.

Inspiration til pædagogisk ledelse i genåbningsfasen
Til orientering har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i dag udgivet inspirationsmateriale til den pædagogiske ledelse i genåbningsfasen. På emu.dk/dagtilbud kan man finde inspiration til den pædagogiske ledelsesopgave i en coronatid. Materialet findes her

Medarbejderne i Friskolernes Hus er klar ved telefonerne for eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen

Peter Bendix Pedersen
Formand

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12