fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Særlige opmærksomhedspunkter for dagtilbud

De særlige restriktioner, der nu omfatter hele landet og en lang række arbejdspladser, påvirker som udgangspunkt ikke dagtilbuddene.
Kategori Administrative nyheder
21.12.20

Særlige opmærksomhedspunkter for dagtilbud

De særlige restriktioner, der nu omfatter hele landet og en lang række arbejdspladser, påvirker som udgangspunkt ikke dagtilbuddene. Det skyldes, at sundhedsstyrelsen ikke kan identificere et bekymrende smittetryk i aldersgruppen 0-6 år.  

Men, vær opmærksom på følgende:

 • Fortsat opmærksomhed på gældende retningslinjer vedrørende hygiejne
 • Fortsat opmærksomhed på at undgå at blande børnegrupper
 • Dog: I ferieperioden og ydertider er det tilladt at blande børnene på tværs. Det skal forstås sådan: Hvis der er mange børn i institutionen i ferieperiode, kan man organisere børnene i grupper, der er gældende for ferieperioden, selvom det er anderledes end de sædvanlige grupper. Er der få børn i ferieperioden, som svarer til en sædvanlig stuegruppe, kan man have børnene i én gruppe. Det skal generelt tilstræbes, at grupperne er så små som muligt.
 • Det anbefales, at man ikke deltager i fælles arrangementer og andre aktiviteter, hvor børnene blandes.
 • Dimensionering af dagtilbud: Dette betyder, at man skal vurdere, hvordan og hvor mange børn, man kan modtage under de omstændigheder, der gælder for institutionen. Ud fra dette tilpasses institutionens pasningskapacitet, sådan at forholdet mellem antallet af børn og voksne har rimelig karakter.
  Forskellen fra forårets nødpasning er, at institutionen ved nødpasning som udgangspunkt er lukket, og ved dimensionering som udgangspunkt er åben.
 • Undgå så vidt muligt, at der kommer andre i institutionerne i forbindelse med aflevering og afhentning, som bør ske udendørs. Alternativt anbefales brug af mundbind. 
 • Hvis der er mange medarbejdere, som er fraværende grundet i test, isolation med smittede børn eller egen sygdom, skal man vurdere, om det er muligt at erstatte med vikardækning. Der må dog ikke kun være vikarer i institutionen. Kan dette ikke lade sig gøre, må man vurdere, hvor mange børn institutionen kan modtage og hvordan. Vurderingen skal træffes på saglige kriterier. Børn, der ikke må hjemsendes er børn med særlige pædagogiske eller sociale behov eller i sårbare og udsatte positioner.
 • Det er den private daginstitution (medarbejdere og bestyrelse), der træffer beslutning om evt. nødvendig tilpasning af kapaciteten. 
 • Børne- og undervisningsministeren har truffet beslutning om, at dagtilbudsområdet med virkning fra den 21. december fritages for at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet frem til 10. januar 2021, når der iværksættes dimensionering. Læs mere om retningslinjer og dimensionering.

Omstændighederne udvikler sig hele tiden, hvorfor vi anbefaler, at man holder sig orienteret om spørgsmål og svar på: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

 

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12