fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Skabelon til varsling af ferie i 2020

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov skal skolerne overfor de ansatte varsle, hvornår ferien skal afholdes i sommeren 2020. Dansk Friskoleforening har sammen med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Lærerforening udarbejdet en skabelon, skolerne kan anvende til at varsle ferie med.
Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
06.12.19

Fælles skabelon til varsling af ferie i 2020
Når det gælder varsling af ferie i 2020, er de sædvanlige regler i overenskomster, ferieaftalen og den gamle ferielov ikke dækkende.
Det skyldes overgangen til den nye ferielov, som dels indebærer, at ferieåret i 2020 er forkortet til 4 måneder, nemlig perioden 1. maj til 31. august, dels medfører, at der kun er optjent 16,64 feriedage til afholdelse i perioden.
I skabelonen lægges der op til, at den ansatte holder fri i 17 hverdage, hvoraf de 16,64 dage er ferie, mens resten er anden frihed eller opsparet tid.

Skolerne opfordres til at afgive varslerne i god tid – gerne i januar måned. Samtidigt opfordres skolerne til at præcisere hvorledes medarbejdernes arbejdstid er planlagt i skoleåret, således at de ansatte kan disponere deres fritid sammen familie m.v.
Skabelonen kan hentes her.

Ferie og lærernes arbejdstid i skoleåret 2020-2021
Særligt planlægningen af lærernes arbejdstid er påvirket af, hvordan bestemmelserne om afholdelse af ferie bliver udformet, når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft.
Bestemmelserne vil fremgå af den nye organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere for overenskomstperioden 2018-2021.
Aftalen er ikke helt færdig, men forhandlingerne skrider ifølge vores oplysninger godt fremad, og vi kan derfor sige noget om arbejdstiden i det kommende skoleår.

Alt peger på, at der i skoleåret 2020/21 skal afholdes 23 feriedage – hvilket er 3 flere end vi forventede, da de første informationsmøder om den nye ferielov blev afholdt.
Der bliver således 229 arbejdsdage i skoleåret, og det betyder at netto arbejdstimetallet for lærerne bliver 1694,60 timer i skoleåret 2020/21.
Fra og med skoleåret 2021/2022 er vi tilbage i en kendt rytme med 25 feriedage i skoleåret. I skoleårene 21/22 og 22/23 vil nettoarbejdstimetallet være 1694,60 timer.

Informationer om ferie
Der udsendes en del informationer om ferie i denne tid – mange af oplysningerne har man ventet på i lang tid, og nogle oplysninger kommer man desværre til at vente på i nogen tid endnu, fx detaljerne om håndteringen af den særlige feriegodtgørelse i indefrysningsperioden.
I Friskolernes Hus har vi valgt at sende informationen ud, så snart vi har tilstrækkeligt grundlag for at gøre det. I begyndelsen af det nye år vil vi samle de tidsmæssigt spredte informationer i et samlet overblik.

Hent skabelonen her.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12